წმიდა წერილის განმარტებანი

მათეს სახარების განმარტება

მასალების შემკრები, მთარგმნელი და გამმართველი:
წილკნელი ეპისკოპოსი ზოსიმე (შიოშვილი)