მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

წმიდა ეფრემ ასური