ფსალმუნთა განმარტება

არქიმანდრიტი მაკარი აბესაძე


ფსალმუნი 1

ფსალმუნი 2

ფსალმუნი 3

ფსალმუნი 4

ფსალმუნი 5

ფსალმუნი 6

ფსალმუნი 7

ფსალმუნი 8

ფსალმუნი 9

ფსალმუნი 10

ფსალმუნი 11

ფსალმუნი 12

ფსალმუნი 13

ფსალმუნი 14

ფსალმუნი 15

ფსალმუნი 16

ფსალმუნი 17

ფსალმუნი 18

ფსალმუნი 19

ფსალმუნი 20

ფსალმუნი 21

ფსალმუნი 22

ფსალმუნი 23

ფსალმუნი 24

ფსალმუნი 25

ფსალმუნი 26

ფსალმუნი 27

ფსალმუნი 28

ფსალმუნი 29

ფსალმუნი 30

ფსალმუნი 31

ფსალმუნი 32

ფსალმუნი 33

ფსალმუნი 34

ფსალმუნი 35

ფსალმუნი 36

ფსალმუნი 37

ფსალმუნი 38

ფსალმუნი 39

ფსალმუნი 40

ფსალმუნი 41

ფსალმუნი 42

ფსალმუნი 43

ფსალმუნი 44

ფსალმუნი 45

ფსალმუნი 46

ფსალმუნი 47

ფსალმუნი 48

ფსალმუნი 49

ფსალმუნი 50

ფსალმუნი 51

ფსალმუნი 52

ფსალმუნი 53

ფსალმუნი 54

ფსალმუნი 55