ფსალმუნნი
წინასწარმეტყველისა და მეფისა დავითისა

დააკლიკეთ შესაბამის წარწერაზე და გადმოწერეთ
ფსალმუნნი ქართულად
კანონი 1 (ფსალმუნი: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

კანონი 2 (ფსალმუნი: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

კანონი 3 (ფსალმუნი: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

კანონი 4 (ფსალმუნი: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)

კანონი 5 (ფსალმუნი: 32, 33, 34, 35, 36)

კანონი 6 (ფსალმუნი: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)

კანონი 7 (ფსალმუნი: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)

კანონი 8 (ფსალმუნი: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)

კანონი 9 (ფსალმუნი: 64, 65, 66, 67, 68, 69)

კანონი 10 (ფსალმუნი: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76)

კანონი 11 (ფსალმუნი: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84)

კანონი 12 (ფსალმუნი: 85, 86, 87, 88, 89, 90)

კანონი 13 (ფსალმუნი: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)

კანონი 14 (ფსალმუნი: 101, 102, 103, 104)

კანონი 15 (ფსალმუნი: 105, 106, 107, 108)

კანონი 16 (ფსალმუნი: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117)

კანონი 17 (ფსალმუნი: 118-1, 118-2,118-3,)

კანონი 18 (ფსალმუნი: 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133)

კანონი 19 (ფსალმუნი: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142)

კანონი 20 (ფსალმუნი: 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150)მთლიანად (save as)