მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

მსახურების დროს მღვდლის სათქმელი ლოცვები

 

 • მღვდელი თავმოხდილი ამბიონზე დახურული აღსავლის კარის წინ საიდუმლოდ კითხულობს მწუხრის შვიდ ლოცვას კონდაკიდან
 •  

 • შესვლა საცეცხლურით
 •  

 • მღვდელი - საიდუმლოდ კითხულობს თავმოდრეკის ლოცვას
 •  

   

 • მღვდლის მიერ დახშული აღსავლის კარის წინ საიდუმლოდ საკითხავი ცისკრის ლოცვები:
 •  

 • კვირის საცისკრო სახარების შემდგომი ლოცვა
 •  

 • მღვდელი - საიდუმლოდ კითხულობს თავმოდრეკის ლოცვას
 •  

   

 • I ანტიფონის საიდუმლო ლოცვა
 •  

 • II ანტიფონის საიდუმლო ლოცვა
 •  

 • III ანტიფონის საიდუმლო ლოცვა
 •  

 • ლოცვა შესვლისა საიდუმლოდ
 •  

 • ტროპარ-კონდაკის გალობისას მღვდელი კითხულობს სამწმიდაობის გალობის საიდუმლო ლოცვას
 •  

 • მღვდელი კითხულობს ლოცვას სახარების კითხვის წინ
 •  

 • მღვდლის ლოცვა შევრდომით სავედრებელი საიდუმლოდ
 •  

 • მღვდლის ლოცვა (კითხულობს დაბალი ხმით)
 •  

 • მღვდლის ლოცვა კათაკმეველთათვის საიდუმლოდ
 •  

 • მღვდლის ლოცვა მორწმუნეთათვის საიდუმლოდ
 •  

 • მღვდლის მეორე ლოცვა მორწმუნეთათვის საიდუმლოდ
 •  

 • რომელი ქერუბიმთას დროს მღვდლის ლოცვა საიდუმლოდ
 •  

 • მღვდელი წმიდა ბარძიმს და ფეშხუმს მოათავსებს ტრაპეზზე და კითხულობს ტროპარებს.
 •  

 • მღვდლის ლოცვა საიდუმლოდ დაგებისა შემდგომად დადგმისა საღმრთოთა ძღვენთასა წმიდასა ზედა ტრაპეზსა
 •  

 • მღვდლის ლოცვა საიდუმლოდ "ვმადლობდეთ უფალსა" შემდეგ
 •  

 • მღვდლის ლოცვა საიდუმლოდ "ძლევისა გალობისა, მგალობელნი, მხმობელნი, მღაღადებელნი და მეტყველნი" შემდეგ
 •  

 • მღვდლის ლოცვა საიდუმლოდ ვიდრე იტყვის: "შენნი შენთაგან, შენდა შემწირველნი ყოველთა და ყოვლისათვის."
 •  

 • "შენნი შენთაგან, შენდა შემწირველნი ყოველთა და ყოვლისათვის." ამ დროს მღვდელი და დიაკონი წმიდა ტრაპეზის წინ კითხულობენ საიდუმლო ლოცვებს, რის შემდეგაც ხდება სულიწმიდის გარდამოსვლა წმიდა ძღვენზე
 •  

 • მღვდლის ლოცვა საიდუმლოდ "ღირს არსზე"
 •  

 • მღვდლის ლოცვა საიდუმლოდ "მამაო ჩვენოს" წინ
 •  

 • მღვდლის ლოცვა თავმოდრეკის
 •  

 • მღვდლის ლოცვა საიდუმლოდ "მამაო ჩვენოს" შემდეგ
 •  

 • სამღვდელოების ზიარება
 •  

 • მღვდლის ლოცვა საიდუმლოდ ერისკაცთა ზიარების შემდეგ
 •  

 • მღვდლის ლოცვა წინად მოკაზმისა სიწმიდეთა
 •  

 •