მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

მღვდლის ლოცვა წინად მოკაზმისა სიწმიდეთა

 

მღვდელი (საკურთხეველში): აღვსება სჯულისა და წინასწარმეტყუელთა, შენ ხარ, ქრისტე ღმერთო ჩვენო, რომელმან აღავსე ყოველი მამობრივი განგებულებაი, აღავსე სიხარულითა და მხიარულებითა გულნი ჩვენნი, ყოვლადვე, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.