მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

† ამბა დოროთე

სულის სასარგებლო სწავლანი

  წმინდა მამა დოროთეს სწავლანი მოწაფეებისათვის,
  რაჟამს იგი მამა სერიდოს მონასტრიდან წავიდა და ღვთის ნებით თავისი მონასტერი ააშენა
  წინასწარმეტყველად წოდებული მამა იოანეს გარდაცვალებისა და ჩვენი წმინდა მამის, ბარსანოფის სრულიად დადუმების შემდგომ
 1. სწავლა პირველი. ერიდან გამოსვლის შესახებ
 2. სწავლა მეორე. თავმდაბლობის შესახებ
 3. სწავლა მესამე. სინდისის შესახებ
 4. სწავლა მეოთხე. ღვთის შიშის შესახებ
 5. სწავლა მეხუთე. ჩვენი წმინდა მამა დოროთეს თქმული, რათა არ ვენდოთ ჩვენს განზრახვებსა და გონიერებას
 6. სწავლა მეექვსე. მისივე თქმული მოყვასის არგანკითხვის შესახებ
 7. სწავლა მეშვიდე. მისივე თქმული თავის მართლების შესახებ
 8. სწავლა მერვე. ღვარძლიანობის შესახებ
 9. სწავლა მეცხრე. მისი თქმული, ტყუილის შესახებ
 10. სწავლა მეათე. ჩვენი წმინდა მამა დოროთეს თქმული, რათა შრომით ფრთხილად ვიაროთ ღვთის გზაზე
 11. სწავლა მეთერთმეტე. მისივე თქმული რათა ვეცადოთ, აღმოვფხვრათ ვნებები, ვიდრე ჯერ კიდევ მცირედნი არიან და ვიდრე ჩვენი სული მათ საქმეს დასჩვევია
 12. სწავლა მეთორმეტე. მისივე, ჩვენი მამა დოროთეს თქმული სამარადისო სასჯელის შიშზე; ცხონების მოსურნე კაცი არასოდეს უნდა იყოს უზრუნველი, არამედ ნიადაგ სულის ცხონებაზე უნდა ზრუნავდეს
 13. სწავლა მეცამეტე. მისივე თქმული რათა უშფოთველად და მადლობით მოვითმინოთ განსაცდელი
 14. სწავლა მეთოთხმეტე. მისივე თქმული სულიერ სათნოებათა აღშენების შესახებ, და თუ როგორ შეეწყობიან ისინი ერთმანეთს
 15. სწავლა მეთხუთმეტე. მისივე თქმული წმინდა მარხვების შესახებ
 16. სწავლა მეთექვსმეტე. მისივე თქმული სენაკში მყოფთა მიმართ, როცა ერთმანეთთან მიმოსვლის შესახებ ჰკითხეს
 17. სწავლა მეჩვიდმეტე. მისივე თქმული მონასტრის ზემდგომების მიმართ, თუ როგორ უნდა უბრძანონ ძმებს და მათ როგორ მართებთ მორჩილება
 18. სწავლა მეთვრამეტე. მისივე თქმული, ვისაც მონასტრის მეკუჭნავეობა ავალია

თარგმანი წმიდა ექვთიმე ათონელისა

თანამედროვე ქართულ ენაზე ტექსტი გამართა ტატიანე ცომაიამ

წმ. აბბა დოროთე - სულის სასარგებლო სწავლანი - საეკლესიო ბიბლიოთეკა, ტ. XIII

გამომცემლობა "ახალი ივირონი", თბილისი, 2010 წ.

კავებში ([]) ჩასმული ნუმერაცია აღნიშნავს გამოცემის გვერდებს