მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

პროტოპრესვიტერი
ალექსანდრე შმემანი


მართლმადიდებლობის ისტორიული გზა


თავი პირველი. ეკლესიის დასაწყისი
 • 1. "მოციქულთა საქმე"
 • 2. იერუსალიმის მცირე ეკლესიური საზოგადოება
 • 3. იუდაიზმთან ურთიერთობის შეწყვეტა
 • 4. პავლე მოციქული

 • თავი მეორე. დევნილი ეკლესია
 • 1. ეკლესია და ბერძნულ-რომაული სამყარო
 • 2. თავდაპირველი ქრისტიანობა
 • 3. ეკლესიის დევნა და წმინდა მოწამეები

 • თავი მესამე. გნოზისის წინააღმდეგ ბრძოლა
 • (I ნაწილი)
 • (II ნაწილი)
 • (III ნაწილი)
 • (IV ნაწილი)
 • (V ნაწილი)
 • III საუკუნის მნიშვნელობა

 • თავი მეოთხე. ქრისტიანობის გამარჯვება
 • 1. მოქცევა კონსტანტინესი
 • 2. იერუსალიმის მცირე ეკლესიური საზოგადოება
 • 3. ...
 • 4. ...
 • 5. ეკლესიურ ცხოვრებაში მიმდინარე ცვლილებები

 • თავი მეხუთე. მსოფლიო კრებების ეპოქა
 • 1. შესავალი ანუ ქრისტოლოგიური დავები და მათი მნიშვნელობა მართლმადიდებლობის ისტორიაში
 • 2. კვლავ ქრისტოლოგიური დავებისა და მართლმადიდებლობის ისტორიაში მათი მნიშვნელობის შესახებ
 • 3. აღმოსავლეთის განცალკევება
 • 4. იუსტინიანე
 • 5. მეშვიდე საუკუნე

 • თავი მეექვსე. ბიზანტია
 • 1. ბიზანტიის პერიოდის მნიშვნელობა
 • 2. ხატმებრძოლობით გამოწვეული კრიზისი
 • 3. ბიზანტია და რომი

 •