ახალი აღთქმა
უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესი

წმ. გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის კრიტიკულად დადგენილი ტექსტის მეორე სრული გამოცემის მიხედვით

წმიდაჲ ოთხთავი

საქმე წმიდათა მოციქულთა (აღწერილი ლუკა მახარებელისა)

კათოლიკე ეპისტოლენი

ეპისტოლენი პავლე მოციქულისა

გამოცხადებაჲ იოვანესი (თარგმანი წმ. ექვთიმე მთაწმინდელისა)