მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

არქიეპისკოპოსი სერაფიმ სობოლევი