მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

წმინდა მღვდელმთავარი
ნიკოლოზ სერბი (ველიმიროვიჩი)