მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

მიტროპოლიტი
დავითი (კაჭახიძე)