მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

სიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი