მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

მღვდელ-მონაზონი სერაფიმე ვირიცელი