მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

† წმიდა კირილე ალექსანდრიელი