მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

ეპისკოპოსი კალისტე უეარი