მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

წმინდა მართალი
იოანე კრონშტადტელი