მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

წმიდა მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე)ქადაგებანი

1870-1884 წლები


 

1860-1870 წლები