იოანე ოქროპირი - განმარტება იოანეს სახარებისა


„უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, შემიწყალე მე ცოდვილი"

 იოანე ოქროპირი - განმარტება იოანეს სახარებისა

„წესი კეთილ არს ყოვლისავე, რომელი იწყებდეს სიტყუასა შინა საქმესა რაითა ღმრთისაგან იწყოს და ღმრთისა აღასრულოს. ვითარცა ღმრთისმეტყველი გრიგოლ იტყვის, ვითარმედ; „დასაბამ და დასასრულ ყოვლისა საქმისა და სიტყვისა შენისა ღმერთი იყავნ“. აწ უკუე ჩუენცა ღმრთისმსახურებასა და მართლაღსარებასა სარწმუნოებისასა ხმამაღლად ვქადაგებთ, რომელსა ზედა ეკლესიაი ქრისტესი დაფუძნებულ არს და დღითი-დღე აღორძინდების და აღემატების უფროის ნაძუთა მათ ლიბანისათა. ამას საფუძველსა ზედა წმიდისა ქრისტეს სახარებისასა და ცხოველმყოფელთა მათ მცნებათა მისთასა ჩუენ, ყოველნი მართლმორწმუნენი, მტკიცე ვართ და ესრეთ განვაჩინებთ და ვიტყვით, რაითა ვითარცა ზემოწერილ არს შეურყევლად დამარხვა მართლისა მის სარწმუნოებისა, რომელი ქადაგეს წმიდათა მოციქულთა და გუასწავეს ღმერთშემოსილთა მამათა, ეგრეთვე წესნიცა და კანონნი, მათ მიერ განწესებულნი, მტკიცემცა არიან და შეურყეველ".

წმ. ექვთიმე მთაწმიდელი

ტექსტი უძველესი ხელნაწერების მიხედვით მოამზადეს:
ზურაბ სარჯველაძემ
ლელა ალექსიძემ
წინო დობორჯგინიძემ.
დარეჯან თვალთვაძემ
მანანა მაჩხანელმა
ლელა ნიჟარაძემ
ნანა შუღლაძემ
თამარ ცოფურაშვილმა

რედაქტორები: მზექალა შანიძე
ზურაბ სარჯველაძე

წიგნის გამოცემის სპონსორია ერთობლივი საწარმო
„მერკური"
გ. თოფჩიშვილი

Copyright © გ. აროშვილი, ზ. აროშვილი 1993

გადმოწერე I ნაწილი

გადმოწერე II ნაწილი

კატეგორია: განმარტებები | დაამატა: vasoelis (28.11.2021)
ნანახია: 59 | ტეგები: განმარტება იოანეს სახარებისა, იოანე ოქროპირი | რეიტინგი: 5.0/1
სულ კომენტარები: 0
avatar