მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

არქიმანდრიტი კვიპრიანე (კერნი)