მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

არქიმანდრიტი იუსტინე (პოპოვიჩი)