მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

არქიმანდრიტი იოანე კრესტიანკინი