მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

წმინდა დიმიტრი როსტოველი