მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

† წმიდა ალექსი ბერი (შუშანია)