მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

პ ო ე ზ ი ა

 

 

~ა~

 

 

 

~ბ~

 

 

 

~გ~

 

გამარჯობა ღმერთო

 

 

 

~დ~

 

 

 

~ე~

 

 

 

~ვ~

 

 

 

~ზ~

 

 

 

~თ~

 

 

 

~ი~

 

 

 

~კ~

 

 

 

~ლ~

 

 

 

~მ~

 

მაკა გელაშვილი

 

 

~ნ~

 

 

 

~ო~

 

 

~პ~

 

 

 

~ჟ~

 

 

~რ~

 

 

 

~ს~

 

 

 

~ტ~

 

 

 

~უ~

 

 

~ფ~

 

 

~ქ~

 

 

~ღ~

 

 

~ყ~

 

 

~შ~

 

 

~ჩ~

 

 

~ც~

 

 

~ძ~

 

 

~წ~

 

 

~ჭ~

 

 

~ხ~

 

 

 

~ჯ~

 

 

~ჰ~