ძველი აღთქმა

მცხეთური ხელნაწერის მიხედვით

 

ძველი აღთქმის ტექსტი გადმოწერილია საიტიდან:
http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/