მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

მთავარეპისკოპოსი
ზოსიმე (შიოშვილი)