მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

წმიდა ზოსიმე პალესტინელი