მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

არქიმანდრიტი
ხარლამპი ვასილოპულოსი