მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

წმინდა ეპისკოპოსი ტიხონ ვორონეჟელი