მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

წმიდა თეოდორე სტუდიელი