მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

მიტროპოლიტი ტრიფონი
(თურქესტანიშვილი)