მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

სქემ იღუმენი საბა (ოსტაპენკო)