მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

მთავარეპისკოპოსი სერგი (ჩეკურიშვილი)