მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

ტავრიის ეპისკოპოსი
მიქაელი (გრიბანოვსკი)