მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

წმიდა იოანე
ბოლნელი ეპისკოპოსი