მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

წმიდა ეპისკოპოსი
ეგნატე (ბრიანჩანინოვი)