მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

მიტროპოლიტი ანტონ ჭყონდიდელი