მთავარი მწყემსი კეთილი სარჩევი

 

წმიდა ანდრია კრიტელი