მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

ტრადიციები

 

ინგუშების ოჯახში

 

ინგუშების ოჯახში ბავშვის დასჯა უცხო ადამიანების თანდასწრებით მიუღებელია. ბავშვებმა უნდა იცოდნენ რომ, მთავარი ფასეულობა ოჯახური ჰარმონიაა.

 

მამას ეკრძალება შვილების წინაშე ცოლის გაკიცხვა. ბიჭებს უნდა ჰქონდეთ თავდადება და გამძლეობა, გოგონები კი უნდა იყვნენ ერთგული და მომთმენი. ეს ღირებულებითი ორიენტაცია აისახება მათ სიმღერებშიც. ინგუშები ყოველთვის გამოირჩეოდნენ პატიოსნებითა და მოკრძალებით, ადათ-წესების ერთგულებითა და უფროსების პატივისცემით.