მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

სიყვარულის შესახებ

 

 

ვალდებულება სიყვარულის გარეშე, ადამიანს ხდის - გამაღიზიანებელს.

 

პასუხისმგებლობა, სიყვარულის გარეშე, ადამიანს ხდის - უცერემონიოს.

 

სამართლიანობა, სიყვარულის გარეშე, ადამიანს ხდის - სასტიკს.

 

სიმართლე, სიყვარულის გარეშე, ადამიანს ხდის კრიტიკოსს.

 

აღზრდა, სიყვარულის გარეშე, ადამიანს ხდის - ორპირს.

 

ჭკუა, სიყვარულის გარეშე ადამიანს ხდის - ცბიერს.

 

თავაზიანობა, სიყვარულის გარეშე ადამიანს ხდის - თვალთმაქცს.

 

კომპეტენტურობა, სიყვარულის გარეშე ადამიანს ხდის - არამყარს.

 

ძალაუფლება, სიყვარულის გარეშე ადამიანს ხდის - მოძალადეს.

 

ღირსება სიყვარულის გარეშე ადამიანს ხდის - ქედმაღალს.

 

სიმდიდრე, სიყვარულის გარეშე, ადამიანს ხდის - ძუნწს.

 

რწმენა, სიყვარულის გარეშე ადამიანს ხდის - ფანატიკოსს.

 

არსებობს მხოლოდ ერთადერთი დიადი გარდამქნელი ძალა და ეს არის –

 

ს ი ყ ვ ა რ უ ლ ი !