მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

წმინდა ეპისკოპოსი ტიხონ ვორონეჟელი
რად გამიუცხოვდი, ადამიანო?

 

მე ვარ ნათელი, თქვენ კი ვერ მხედავთ;

 

მე ვარ გზა, თქვენ კი არ მომყვებით;

 

მე ვარ ჭეშმარიტება, თქვენ კი არ გჯერათ ჩემი;

 

მე ვარ სიცოცხლე, თქვენ კი არ მეძებთ;

 

მე ვარ მოძღვარი, თქვენ კი არ მისმენთ;

 

მე ვარ უფალი, თქვენ კი არ მემორჩილებით;

 

მე ვარ ღმერთი თქვენი, თქვენ კი არ ლოცულობთ ჩემდამო;

 

მე ვარ კეთილი მეგობარი, თქვენ კი არ გიყვარვართ;

 

და თუ თქვენ არ ხართ ბედნიერნი, ნუ დამადანაშაულებთ მე.

 

 

 

- რად გამიუცხოვდი, ადამიანო?

 

- რად მაქციე ზურგი მოყვარულს შენსას?

 

- რად იქმენ მონა მტრისა ჩემისა?

 

- მოიგონე, რომ ზეციდან შენთვის გარდამოვჰხედ!

 

- მოიგონე, რომ შენთვის ვიშევ ქალწულისაგან!

 

- მოიგონე, რომ შვილ გექმენ შენ!

 

- მოიგონე, რომ შენთვის დავიმდაბლე თავი!

 

- მოიგონე, რომ შენთვის გლახაკ ვიქმენ!

 

- მოიგონე, რომ მიწაზე შენთვის ვიცხოვრე!

 

- მოიგონე, რომ შენთვის ვიდევნე!

 

- მოიგონე, რომ სიტყვა ბოროტი, დამცირება, შეურაცხყოფა, ყვედრება, წყლულები, ნერწყვა, მუჯლუგუნები, დამამცირებელი ვნებანი შენთვის ვიტვირთე!

 

- მოიგონე, რომ შენთვის უსჯულოთა თანა შევირაცხე!

 

- მოიგონე, რომ შენთვის დავიკრძალე!

 

- სასუფევლიდან გარდამოვჰხედ, რომ შენ აღმეყვანე იქ!

 

- დავმდაბლდი, რომ შენ აღმემაღლებინე!

 

- დავგლახაკდი, რომ შენ გამემდიდრებინე!

 

- თავი დავიწყლულე, რომ შენ განმეკურნე!

 

- მოვკვდი, რომ შენ გამეცოცხლებინე!

 

- შენ სცოდე, ცოდვა კი მე ვიტვირთე;

 

- შენ დააშავე და მე დამსაჯეს;

 

- შენია ვალი, ის კი მე გადავიხადე;

 

- სიკვდილმისჯილი ხარ, მე კი შენს მაგიერ ვიწვნიე სიკვდილი;

 

- ეს სიყვარულმა და გულმოწყალებამ ჩამადენინა!

 

- ვერ მოვითმენდი შენს ესევითარ ტანჯვას;

 

- ნუთუ უარჰყოფ ჩემს ეგეოდენ სიყვარულს?

 

- სიყავრულის წილ სიძულვილს მომაგებ?

 

- ჩემს მაგიერ ცოდვა შეგყვარებია?

 

- ჩემს მაგივრად ვნებებს ემონები?

 

- რა ნახე ჩემში ღირსი სიძულვილისა?

 

- რად არ გსურს ჩემთან მოსვლა?

 

- სიკეთეს ეძიებ? ყოველგვარი სიკეთე მე მაქვს;

 

- ნეტარება გსურს? მე ვარ წყარო ნეტარებისა.

 

- სილამაზე გსურს? ვინაა უფროჲს შვენიერ, ვითარცა მე?

 

- ღირსება გსურს? ვინ არის უფრო ღირსეული, ვიდრე ძე ღვთისა და ძე მარადქალწულისა?

 

- სიმაღლე გსურს? ვინ იქნება უფრო მაღალი, ვითარცა უფალი, რომელიც სასუფეველში მკვიდრობს?

 

- დიდება გსურს? ვინ არის ჩემზე მეტად დიდებული?

 

- სიმდიდრეს ეძიებ? მე მაქვს ყოველგვარი სიმდიდრე.

 

- სიბრძნე გსურს? მე ვარ სიბრძნე ღვთისა.

 

- ნამდვილი მეგობრის პოვნა გსურს? ვინ იქნება უფრო გულწრფელი და მოსიყავრულე მეგობარი, ვიდრე ის, ვინც სული თვისი დასდო ყოველთათვის?

 

- დახმარება გჭირდება? ვინ დაგეხმარება, თვინიერ ჩემსა?

 

- მკურნალს ეძებ? ვინ განგკურნავს, თვინიერ ჩემსა?

 

- სიხარულს ეძებ? ვინ მოგანიჭებს სიხარულს, თვინიერ ჩემსა?

 

- მწუხარე ხარ და ნუგეშს ეძიებ? ვინ განუგეშებს, თვინიერ ჩემსა?

 

- სიმშვიდე გინდა? ჩემთან ჰპოვებ სიმშვიდეს სულიერს.

 

- მშვიდობა გსურს? მე ვარ მშვიდობა სულისა.

 

- სიცოცხლეს ეძიებ? მე ვარ წყაროჲ სიცოცხლისა.

 

- ნათელს ეძიებ? მე ვარ ნათელი.

 

- გზას ეძიებ? მე ვარ გზა.

 

- წინამძღოლს ეძიებ? მე ვარ ერთგული წინამძღოლი.

 

- რატომ, რისთვის არ გსურს ჩემთან მოსვლა?

 

- ნუთუ, ვერ ბედავ მოსვლას? მაშ, ვისთანაა უფრო ადვილი მისვლა?

 

- თხოვნა გრცხვენის? ვინ უარვყავი, რწმენით მოსული?

 

- იქნებ ცოდვათა სიმრავლისა გრცხვენია? ჩემი გულმოწყალება გაცილებით დიდია.

 

- „მოვედით ჩემდა ყოველნი მაშურალნი და ტვირთმძიმენი და მე განგისუენო თქუენ“.