მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

წმინდანთა სახელების ანბანური საძიებელი

 

წიგნიდან: „მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის შეერთებული კალენდარი“
(რედაქტორი: ედიშერ ჭელიძე, თბილისი, 2001 წ.)

 

- ა -

აბა - იხ. ამბა

აბდია (ავდა, ევდო) - სპარსელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 31.03; 5.09

აბდია (ავდა) - სპარსეთის ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 16.05

აბდია - წინასწარმეტყველი 22.06; 19.11; 30.12

აბდიესი - მოწამე 9.04

აბდონი - სპარსეთის მთავარი, მოწამე 30.07

აბენესი - 19.11

აბერკი - იხ. ამბერკი

აბერკო - იხ. ამბერკი

აბესალომი - იხ. პეტრე 11.01

აბიათარი - მღვდელი, ურიაყოფილი 1.10

აბიბო - იხ. აბიბოსი

აბიბოსი - აღმსარებელი, მოწამე 15.01; 13.11; 15.11

აბიბოსი - გამალიელი 2.08 (ნაწილთა პოვნა)

აბიბოსი - დიაკონი, მოწამე 6.09; 2.12

აბიბოსი - მოწამე 29.01

აბიბოსი - ნეკრესელი ეპისკოპოსი, მოწამე 7.05; 12.11; 29.11

აბიბოსი - ხუცესი 26.03

აბიმი - მაკაბელი მოწამე 1.08

აბო - ტფილელი მოწამე 7.01; 8.01

აბრაამი - იხ. აბრაჰამი

აბრატისი - იხ. პროტიოსი

აბრაჰამი - არვილიელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 4.02

აბრაჰამი - დაყუდებული მონაზონი 29.10

აბრაჰამი - კარიელი ეპისკოპოსი 14.02

აბრაჰამი - კრიტელი ეპისკოპოსი 30.01; 6.12

აბრაჰამი - მამათმთავარი 21.08; 9.10; 24.12

აბრაჰამი - მოღვაწე 1.10

აბრაჰამი - სპარსი მღვდელმოწამე 5.02

აბუდიმე (ავუდიმო) - მოწამე 15.07

აბულჰერითი - იხ. იოვანე 14.06

აბუნდი - მოწამე 30.07; 13.08

აბუქი - იხ. ოქი ამბა

აგაბო - იხ. აგაბოსი

აგაბოსი - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 8.04; 10.04 (აღავო)

აგაბოსი - ისმაიტელი 22.11

აგათანგელოზი - 5.11

აგათანგელოზი (აგათონი) - მოწამე 23.01

აგათეანგელოზი - დამასკელი ეპისკოპოსი, მოწამე 8.02; 9.02

აგათია - ნიკომიდიას დამწვარი დედა 28.12

აგათია - ქალწულმოწამე 5.02

აგათოდორე - მოწამე 28.06; 13.10

აგათოდორე - ქერსონესის ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 6.03; 7.03

აგათოკლია - მოწამე 17.09; 19.09

აგათონი - 5.02

აგათონი - ეგვიპტელი 2.03

აგათონი - რომის პაპი 20.02

აგათონი - იხ. აგათანგელოზი 23.01

აგათონიკე - 1.12

აგათონიკე (აგათონიკო, აგათონიკონი, აგათონიკოსი, აგათონიკო) - მოწამე 18.08; 22.08

აგათონიკე (აღათომიკია, აღათონიკა) - მოწამე 28.06; 13.10

აგათონიკონი - იხ. აგათონიკე 22.08

აგათონიკოსი - იხ. აგათონიკე

აგათოპოდი (აღათიოპი, აღათოპო, აღათოპოდი) - დიაკონი, მოწამე 4.04; 5.04

აგათოპურე - კრიტელი მოწამე 23.01

აგაკი - იხ. აგაპი 10.05; 3.11

აგაკი - იხ. აკაკი

აგაპი - 5.02; 6.03; 14.11; 22.11

აგაპი - მოწამე 24.01; 11.02; 3.03; 15.03; 23.03; 24.03; 3.04; 16.04; 26.04; 4.07; 1.08; 4.08; 17.09; 24.10; 19.08; 20.09; 2.11; 24.11; 3.12

აგაპი (აგაკი) 10.05; 3.11

აგაპი - მოწამე, ბასას ძე 21.08

აგაპი - პალესტინის კესარიელი მოწამე 22.11

აგაპი - სალოანელი მოწამე 1.04; 3.04

აგაპიტე - დიაკონი, მოწამე 10.08

აგაპიტე - რომის პაპი 17.04

აგაპიტე - სინაიდელი ეპისკოპოსი, აღმსარებელი 18.02

აგაპიტონი - იხ. აგაპიტე

აგაპო (აღაპო) - მოციქული, წინასწარმეტყველი 10.04

აგელე - ახალმოწამე 28.10; 3.12

აგია - გუთელი მოწამე, ერისკაცი 26.03

აგლაიოსი - სებასტიელი მოწამე 9.03

აგნე - მოწამე 14.01

აგნი - ხუცესი 26.03

აგნია (აღნი) - ქალწულმოწამე 21.01; 5.07

აგრიპინა - მოწამე 23.06

ადავკტო - იხ. დავიკტი 4.10

ადამი - სინა-რაითელი მამა, მოწამე 14.01

ადარე - მოწამე 2.08

ადრიანე - მოწამე 3.02; 6.03; 10.02; 21.02; 3.03; 26.04; 7.06; 26.08; 24.10; 17.04; 26.08; 28.10; 1.11

აეროზი - ეპისკოპოსი 8.12

აეტი - ამორეველი მოწამე 6.03

აეტი - სებასტიელი მოწამე 9.03

ავაზაკი მორწმუნე - 12.10

ავგუსტა - მოწამე 24.11

ავგუსტინე - 15.06

ავდა - იხ. აბდია 16.05

ავდელა (ავდელი) - მღვდელმოწამე 14.04; 17.04

ავდიესი - მოწამე 9.04

ავდიკი - დიაკონი 10.04

აცდისო - სპარსეთის ეპისკოპოსი, მოწამე 16.05

ავდიფაქსი - მოწამე 6.07

ავიპპა - გუთელი მოწამე, ერისკაცი 26.03

ავკტო - იხ. ავქტი

ავტონომე - იხ. ავტონომოსი

ავტონომოსი (აფტონომე, ავტონომე) - იტალიელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 12.09

ავუდიმო - იხ. აბუდიმე

ავქაბი - ეპისკოპოსი 4.03

ავქსენტი - 14.02; 17.02; 18.04

ავქსენტი (ევქსანტი) - მოწამე 13.12

ავქსიბი (ავქსივი) - კვიპრელი ეპისკოპოსი 17.02; 19.02

ავქტი (ავქტო) - მოწამე 7.11

აზა - დიაკონი 14.04

აზა - მოწამე 15.11; 19.11

აზადანი - მოწამე 10.04

აზარია (ასარია) - მოწამე ყრმა 24.08; 25.08; 15.10; 17.11; 15.12; 17.12; 18.12

აზარია - წინასწარმეტყველი 3.02; 5.02

აზატი - საჭურისი, მოწამე 14.04; 20.11

ათანასე - იხ. ათანასი

ათანასი - ათონელი 5.07

ათანასი - ალექსანდრიელი მთავარეპისკოპოსი, დიდი 18.01; 2.05; 23.08

ათანასი - აღმსარებელი 22.02

ათანასი - ეპისკოპოსი 22.08

ათანასი - ერისმთავარი, მოწამე 18.07

ათანასი - კომენტარი, მოწამე 4.01

ათანასი - კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი 24.10; 28.10

ათანასი - კულიზმელი 18.07; 19.07

ათანასი - მელიტინელი მოწამე 7.11

ათანასი - მეტეორის მონასტრის მაშენებელი 20.04

ათანასი - მიდიკიელი 26.10

ათანასი - პარიელი 24.06; 27.06

ათანასი - სებასტიელი მოწამე 9.03

ათანასი - ქრისტიანოპოლელი მთავარეპისკოპოსი 17.05

ათანასი - წიგნისმკითხველი, მოწამე 20.06; 23.06

ათანასი - ხუცი, მოწამე 23.08

ათანასია - 2.03; 9.10

ათანასია - ეგინაში აღსრულებული 18.04

ათანასია - იღუმენია 12.04

ათანასია - მოწამე 31.01; 6.11

ათასი ნიკომიდიელი მოწამე - 7.02

ათასნი - 6.06

ათასსამნი მოწამენი - 31.08

ათასცხრაასოცდაორი წლის კატასტროფაში ამოწყვეტილნი - 12.09

ათენაგენა (ათენაგენი) - ეპისკოპოსი 13.07; 17.07

ათენაგორა - ათენელი აპოლოგეტი 24.07

ათენოდორე - იხ. ათინოდორე

ათინოგენე - მღვდელმოწამე 16.07

ათინოდორე - აღმსარებელი 2.03

ათინოდორე - მოწამე 7.11; 7.12

ათონელნი მამანი - 4.06

აიათალა - მოწამე 1.09

აითალა - მოწამე 2.09; 11.12

აითალე - დიაკონი, მოწამე 1.09; 3.11

აკაკი (აგაკი) - 22.03; 10.05

აკაკი - ათონელი ღირსმოწამე 1.05

აკაკი - ასისთავი, მოწამე 7.05

აკაკი - მელიტინელი ეპისკოპოსი, აღმსარებელი, მღვდელმოწამე 30.03; 31.03; 17.04; 15.09 (ნაწილთა პოვნა)

აკაკი - მორჩილი, „კლემაქსსა“ შინა მოხსენიებული 7.07; 26.11

აკაკი - მოწამე 8.05; 2.06; 28.07; 21.11

აკაკი - სებასტიელი მოწამე 9.03

აკაკი - სინელი 29.11

აკაკი - ხუცესი, მოწამე 19.05

აკაკიოსი - იხ. აკაკი

აკეფსი - მოწამე 11.12

აკეფსიმა - 4.10; 3.11

აკეფსიმა - ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 3.11

აკეფსიმა - მოწამე 10.10

აკეფსიმა - სპარსეთში წამებული 11.12

აკეფსიმე - იხ. აკეფსიმა

აკვიდინოე (აკვიდინო) - იხ. აკინდინოსი

აკვილა - ეპარხოსი 24.03

აკვილა - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 13.02; 14.07

აკვილა - მოწამე 20.01; 21.01

აკვილა - იხ. აკვილინე

აკვილიანე - იხ. აკვილინე

აკვილინა - მოწამე 13.06

აკვილინა - იხ. აკვილინე

აკვილინე - ეპისკოპოსი 8.06

აკვილინე - მოწამე 18.04; 27.09

აკვილინე - მცირე, მოწამე 7.04

აკვილუთუ - მოწამე 14.05

აკვინდინე - იხ. აკინდინოსი

აკინდინოსი - მოწამე 18.04;

კვინდე - 22.08; 2.11

აკვინდინე - იხ. აკინდინოსი

აკულინე - იხ. აკვილინა

აკულინე - იხ. აკვილინე

აკუტიონი - 21.04

ალანი (ალასი) - გუთელი მოწამე 26.03

ალეგსანდრე - იხ. ალექსანდრე

ალევტინა (ვალენტინა, უალენტინა, უვალენტინნ) - მოწამე პავლეს და 16.07

ალექსანდრა (ალექსანდრია) - მოწამე 20.03

ალექსანდრა - მოწამე (ალექსანდრია) 20.03; 18.05; 6.11

ალექსანდრე - 10.02; 24.03; 26.04

ალექსანდრე - ალექსანდრიელი 18.01; 29.05

ალექსანდრე - გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი 26.10

ალექსანდრე - დაუძინებელთა სავანის დამაარსებელი და წინამძღვარი 23.02; 3.07

ალექსანდრე - ეპისკოპოსი, მოწამე 22.10

ალექსანდრე - თესალონიკელი ახალმოწამე 26.05

ალექსანდრე - თესალონიკელი მოწამე 7.11; 9.11

ალექსანდრე - თრაკიელი მოწამე 25.02

ალექსანდრე - იერუსალიმელი მთავარეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 21.04; 16.05; 12.12

ალექსანდრე - კომანელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 12.08

ალექსანდრე - კონსტანტინოპოლის პატრიარქი 30.08; 20.11

ალექსანდრე - მეთიმნელი ეპისკოპოსი, საკვირველთმოქმედი 30.11

ალექსანდრე - მოწამე 25.01; 28.02; 13.03; 14.03; 15.03; 23.03; 24.03; 9.04; 10.04; 14.05; 20.05; 9.06; 10.06; 6.07; 9.07; 29.07; 11.08; 28.09; 17.12

ალექსანდრე - მღვდელმოწამე 15.03; 2.11

ალექსანდრე - ნეველი 30.08 (ნაწილთა აღმოყვანება); 23.11

ალექსანდრე - ნიკოპოლში წამებული 10.07

ალექსანდრე - პამფილიის პერგიელი მოწამე 1.08

ალექსანდრე - პროსელი ეპისკოპოსი 15.05

ალექსანდრე - რომაელი მოწამე 13.05

ალექსანდრე - რომის პაპი, მღვდელმოწამე 16.03; 29.05

ალექსანდრე - სებასტიელი მოწამე 9.03

ალექსანდრე - ჰრომთა პაპი 29.05

ალექსანდრია - იხ. ალექსანდრა

ალექსანდრიონი - იხ. ალექსანდრე 6.07

ალექსანდროსი - იხ. ალექსანდრე

ალექსი (ალექსიონი) - ღვთის კაცი 17.03; 17.06

ალექსი - მოსკოველი მიტროპოლიტი 12.02; 20.05 (ნაწილთა პოვნა)

ალექსი - მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის სასწაულთმოქმედი 5.10

ალექსი - მოწამე 9.08

ალექსი - მღვდელმონაზონი (შუშანია) - 18.01

ალექსიონი - იხ. ალექსი 17.03

ალვიანე (ოლვიანე) - ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 4.05

ალვიპი (ალიპი) - მოწამე 27.05

ალვიპი - მესვეტე 26.11

ალიმი - მაკაბელი მოწამე 1.08

ალიპი - იხ. ალვიპი 27.05

ალკი - იხ. ალფესი 28.09

ალკისონი - ნიკოპოლისა და ძველი ეპეირის მიტროპოლიტი 28.09

ალფე - იხ. ალფიანე

ალფესი (ალკი) - მოწამე 28.09

ალფესი - კესარიელი წიგნისმკითხველი, მოწამე 18.11

ალფესი - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 26.05

ალფიანე (ალფე) - მოწამე 17.11

ალფიოსი - მოწამე 10.05

ამარდალიონი - იხ. არდალიონი

ამბა (აბა) - ამონიოსი, ანტონი, ბუქი, ევლოგი, იოვანე, იოსები, კვიროსი, მარკოზი, მატო, მელიტონი, ოქი, პავლე, პავლე, რაკი, სოფრონი - (იხ. შესაბამის სახელთან)

ამბაკონი - 23.05

ამბაკუმი - მოწამე 6.07

ამბაკუმი - წინასწარმეტყველი 19.06; 28.06; 1.07; 2.12

ამბერკი - მოწამე 26.05; 28.02

ამბერკი - ჰიერაპოლის ეპისკოპოსი, მოციქულთა სწორი, სასწაულთმოქმედი 21.10; 22.10

ამბროზი - იხ. ამბროსი

ამბროსი (ამბროზი, ამფოროსი) - მედიოლანელი ეპისკოპოსი 7.12; 8.12

ამბროსი - აღმსარებელი 16.03

ამბროსი - ოპტინელი 10.10

ამიანე - იხ. მიანე 4.09

ამონა - იხ. ამონიოსი

ამონი - იხ. ამონიოსი

ამონიოსი - 15.03; 4.10

ამონიოსი - ამბა 3.02

ამონიოსი - დიაკონი, მოწამე 1.09

ამონიოსი - ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 11.05

ამონიტე - მელიტინელი მოწამე 7.11

ამორეველი ორმოცდაორი მოწამე - 6.03

ამოსი - წინასწარმეტყველი 15.06; 16.06; 17.06

ამპლია - იხ. ამპლიოსი

ამპლიოსი (ამპლია) - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 31.10

ამპოლო - იხ. აპოლოსი 10.06

ამფიანე - 1.04; 13.06

ამფიანე - მოწამე 2.04

ამფილოქი - 10.12; 11.12

ამფილოქი - იკონიელი ეპისკოპოსი 19.10; 22.11; 23.11

ამფილოქი - კვიპრელი ეპისკოპოსი 10.12; 11.12

ამფილოქი - მოწამე 23.03

ამფოროსი - იხ. ამბროსი 7.12; 8.12

ამძალონი - 23.05

ანა - 13.06; 25.07; 29.10

ანა - გუთელი მოწამე 26.03

ანა - მოწამე 26.03; 5.07; 8.10; 22.10; 20.11

ანა - ღვთისმშობლის მშობელი 9.09; 25.07; 9.12

ანა - წინასწარმეტყველი 1.02; 3.02; 28.08; 28.09; 9.12

ანანია - 20.02

ანანია - დამასკელი ეპისკოპოსი, მოციქული, სამოცდაათთაგანი, მოწამე 4.01; 1.10; 2.10; 30.12

ანანია - ეფესოს მთავარეპისკოპოსი 1.12

ანანია - მოწამე ყრმა 25.05; 24.08; 15.10; 17.11; 15.12; 17.12; 18.12

ანანია - მღვდელმოწამე 17.04

ანანია - სპარსი მოწამე 1.12

ანანია - ხუცი 26.01; 27.01

ანასია - იხ. ანასტასი 29.09

ანასტასი - 15.03; 15.04

ანასტასი (ანასია) - მოწამე 29.09

ანასტასი - ანტიოქიის პატრიარქი 20.04

ანასტასი - აღმსარებელი 22.02

ანასტასი - ნავპლიოსელი ახალმოწამე 1.02

ანასტასი - ეპისკოპოსი 25.11

ანასტასი - თესალონიკელი ახალმოწამე 8.08

ანასტასი - იერუსალიმელი ეპისკოპოსი 10.02; 1.07

ანასტასი - იოანინელი მღვდელმოწამე 8.07

ანასტასი - მკითხველი, მოწამე 23.06

ანასტასი - მოწამე 8.01; 21.01; 14.04; 15.04; 25.10; 5.12

ანასტასი - სინელი 20.04; 21.04

ანასტასი - სპარსი მოწამე 22.01; 24.01 (ნაწილთა აღმოყვანება); 10.02

ანასტასი - პარამითელი ახალმოწამე 18.11

ანასტასია - 10.03; 7.06; 16.12; 30.11

ანასტასია - აქაიაში აღსრულებული 16.04

ანასტასია - თესალონიკელი მოწამე 30.10

ანასტასია - მოწამე 1.03; 15.04; 22.10; 23.10

ანასტასია - მწვალებლობათა დამხსნელი, დიდმოწამე 22.12

ანასტასია - პატრიკია 10.03

ანასტასია - რომაელი მოწამე 29.10

ანასტასია - ქალწული 12.10

ანატოლე (ანატოლი, ნატალია) - მოწამე 10.02; 21.02; 3.03; 26.04; 7.06; 26.08; 24.10

ანატოლი (ანატოლიო) - 16.12

ანატოლი - კონსტანტინოპოლის პატრიარქი 3.07; 20.11

ანატოლი - მოწამე 23.04; 20.11

ანატოლია - მოწამე 20.03

ანატოლიო - იხ. ანატოლი

ანგეა - სებასტიელი მოწამე 9.03

ანგეა - წინასწარმეტყველი 16.12

ანგელარი - 27.04

ანგელინა - სერბეთის მთავარი 10.12

ანგია - იხ. ანგეა

ანდრეა - 12.06; 10.08; 2.12

ანდრეა - ახლადგამოჩინებული მოწამე 20.10

ანდრეა - კრეტელი მთავარეპისკოპოსი 4.05; 4.06; 4.07

ანდრეა - კრეტელი მოწამე 17.10; 19.10

ანდრეა - კურისტორი, მოწამე 6.09

ანდრეა - მოწამე 15.02; 15.04; 15.05; 18.05; 12.07; 23.09; 28.11

ანდრეა - მხედარი, მოწამე 13.07

ანდრეა - პირველწოდებული, მოციქული 5.03; 6.04; 29.04; 30.06; 22.07; 17.08; 18.08; 10.09; 2.10; 9.10; 28.11; 30.11

ანდრეა - რუბლიოვი, ხატმწერი 4.07

ანდრეა - სტრატილატი (მხედარი), მოწამე 13.07; 19.08

ანდრეა - ქრისტესთვის სალოსი 2.10

ანდრეა - ხუცი, მოწამე 21.09

ანდრეა - იხ. ანდრიანე 10.02; 7.06

ანდრია - იხ. ანდრეა

ანდრიანე - იხ. ადრიანე

ანდრიანო - იხ. ადრიანე

ანდრიონი - იხ. ანდრია

ანდრომახო (ანდრიმახო) - მოწამე 12.10

ანდრონა - 4.11

ანდრონიკე - 2.03; 9.10

ანდრონიკე - კულიზმას წამებული 18.07

ანდრონიკე - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 17.05; 30.07

ანდრონიკე - მოწამე 27.06; 28.09; 1.10; 12.10; 11.10

ანდრონიკე - მხედარი, მოწამე 6.09

ანეკტო - იხ. ანექტი

ანემპოდისტე - იხ. ანემპოდისტოსი 2.11

ანემპოდისტო - იხ. ანემპოდისტოსი 2.11

ანემპოდისტოსი (ანემპოდისტე, ანემპოდისტო) - მოწამე 2.11

ანექტი (ანეკტო) - მოწამე 10.03

ანთვირე (ანფირი) - რომის პაპი, მღვდელმოწამე 5.08

ანთია - მოწამე, ელევთერ მღვდელმოწამის დედა 15.12

ანთიმიო - მოწამე 26.11

ანთიმო - იხ. ანთიმოზი

ანთიმოზი - ივერიელი 13.06

ანთიმოზი - კეფალენიელი, კურუკლე 4.09

ანთიმოზი - მოწამე 17.10; 19.11

ანთიმოზი - ნიკომიდიელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 3.09

ანთიმოზი - ქიონელი ბერი 15.02

ანთიმოზი - ხუცი 7.06

ანთიმოსი - იხ. ანთიმოზი

ანთიპატრე - იხ. ანთიპატროსი

ანთიპატროსი (ანთიპატრე, ანთიპატრო) - კვიზიკელი მოწამე 28.04; 29.04

ანთისა - იხ. ანთუსა

ანთო - იხ. ანთუსა

ანთუსა - იღუმენია 27.07

ანთუსა - მოწამე 21.02; 22.08; 27.08; 28.08

ანთუსა - რომაელი მოწამე 8.12

ანთუსა - ქალწული 12.04

ანიკიტა - დიდმოწამე 15.09

ანიკიტე - 16.10

ანიკიტე - მოწამე 12.08

ანიკიტე - მელიტინელი მოწამე 7.11

ანიკიტიო - იხ. ანიკიტე

ანიკიტო - იხ. ანიკიტე

ანიკიტოსი - იხ. ანიკიტე (12.08)

ანიმაისი (ანიმაისა, ანმაისი) - გუთელი მოწამე 26.03

ანანია - იხ. ანინე

ანინე - 21.03

ანინე - მონაზონი 18.03

ანინე - საკვირველთმოქმედი, ხუცესი 13.03

ანისია (ანოსია, ანუსია) - მოწამე 30.12

ანმაისი - იხ. ანიმაისი

ანნა - იხ. ანა

ანოიზია - მარტვილი 30.12

ანოსია - იხ. ანისია

ანტეპა - იხ. ინტიპა

ანტიკო - 28.11

ანტიკო - მოწამე 28.11

ანტიოქე - მოწამე, მკურნალი 16.07

ანტიოქე - სირიელი მეუდაბნოე 23.02

ანტიოქელი მოწამენი - 1.06

ანტიოქოზი (ანტიოხეო) - მოწამე 16.07

ანტიპა - პერღამის ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 11.04

ანტიპატროსი - ბოსტრელი ეპისკოპოსი 13.06

ანტიპატროსო - ეპისკოპოსი 4.04

ანტიღონო (ანტიღონე) - მოწამე 16.10

ანტონი - 21.09

ანტონი - ათენელი ახალმოწამე 5.02

ანტონი - ალექსანდრიელი მოწამე 9.08

ანტონი - ამბა, მოწამე (რომელსა ერქუა რავახ) 19.01

ანტონი - ახალი 17.01

ანტონი - ეგვიპტელი, დიდი 17.01

ანტონი - კონსტანტინოპოლის პატრიარქი 12.02

ანტონი - ლიტველი მოწამე 14.04

ანტონი - მარტოყოფელი 19.01; 7.05

ანტონი - მესხი, მეფეთა მამხილებელი, პიმენ სალოსის თანამოღვაწე 16.03

ანტონი - მოწამე 8.01; 25.02; 1.03; 20.03; 4.05; 6.07; 7.11; 9.11

ანტონი - ნიკოპოლს წამებული 10.07

ანტონი - რომაელი, ნოვგოროდელი საკვირველთმოქმედი 3.08

ანტონი - ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი 13.10

ანტონი - იხ. ანტონინე 1.03

ანტონინა - მოწამე 9.06; 10.06; 12.06; 13.06

ანტონინე - ალექსანდრიელი 31.07

ანტონინე (ანტონი) - მოწამე 1.03

ანტონინე - ეფესელი ყრმა, მოწამე 2.08; 4.08; 22.10; 23.10

ანტონინე - კასინიას და მელასიპეს ძე, მოწამე 7.11

ანტონინე - მაკაბელი მოწამე 1.08

ანტონინე - მოწამე 19.04; 28.07; 13.11

ანტონინე - მოწამე, იოანე მოწამის ძე 23.09

ანტონინე - სირიელი მეუდაბნოე 23.02

ანუბი - ეგვიპტელი, მოუდაბნოე 5.06

ანუსია - იხ. ანისია 30.12

ანფილე - იხ. ამფიანე 2.04

ანფირი - იხ. ანთვირე 5.08

აპალოსი - იხ. აპელიოსი

აპელე - იხ. აპელიოსი

აპელიოსი - 12.10

აპელიოსი - მეუდაბნოე 4.02

აპელიოსი - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 10.09; 31.10

აპილეონი - იხ. პელიოსი 17.09

აპოლინარი - 5.01

აპოლინარი (აპილინარო) - რავნელი ეპისკოპოსი, მოწამე 23.07

აპოლინარო - იხ. აპოლინარი

აპოლო - იხ. აპოლოსი

აპოლონი - იხ. აპოლონიოსი

აპოლონია - ქალწულმოწამე 30.10

აპოლონიოსი - ეგვიპტელი 31.03

აპოლონიოსი - მეუდაბნოე 4.02

აპოლონიოსი - მოწამე 5.06; 6.07; 10.07; 14.12

აპოლონიოსი - მღვდელმოწამე ვალენტის მოწაფე 30.07

აპოლონიოსი - რომის პაპი 23.07

აპოლოსი - 22.10

აპოლოსი (ამპოლო) - ეპისკოპოსი 10.06

აპოლოსი - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 7.01; 30.03; 8.12

აპოლოსი - მოწამე 21.03; 20.04; 21.04

აპოსტოლოსი - არტიელი 13.04; 29.04

აპოსტოლოსი - დიდმოწამე, ახალი 3.11 (ნაწილთა აღმოყვანება)

აპოსტოლოსი - პელიელი ახალმოწამე 16.08

აპრიკანოსი - იხ. აფრიკანოსი

აპრილა (არპილა) - გუთელი მონაზონი, მოწამე 26.03

აპრიონოსი - კვიპრელი ეპისკოპოსი 7.02

აპრონიანე - მხედარი, მოწამე 7.06

აპფია - მოციქულთა სწორი, მოწამე 19.02; 22.11

არაზი - იხ. არიოსი

არგირე - იხ. არგირიოსი 30.04

არგირიოსი - ახალმოწამე 30.04; 11.05

არდალიონი (ამარდალიონი) - მოწამე, მსახიობი (მიმოსი) 14.04; 17.04

არდუნე - იხ. ელია 31.01

არე - მეგვიპტელი, მოწამე 11.06

არე - მოწამე 14.12

არეთა - დიდმოწამე 1.10; 2.10; 23.10; 24.10

არეთა - მოწამე 20.04; 4.10

არეოსი - იხ. არისი 19.12

ართემა - იხ. არტემიოსი 28.04

არიადნა (მარიამი) - მოწამე 18.09

არიადნა (არიადნი) - დედოფალი 22.08

არიადნა - მოწამე 25.09

არიადნი - იხ. არიადნა

არიანე - მოწამე 14.12

არიოსი (არაზი) - მოწამე 5.06

არისი (არეოსი) - მოწამე 19.12

არისტარქე (არისტარქო, არისტარქოსი) - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 14.04; 15.04; 27.09

არისტარქო (არისტარქოსი) - იხ. არისტარქე

არისტიდე - ფილოსოფოსი 13.09

არისტიონი - ალექსანდრიელი მთავარეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 3.09

არისტობულე (არისტოველო, არსიტუვლი) - ბრიტანელი ეპისკოპოსი, მოციქული 4.01; 15.03; 16.03; 31.10

არისტოკლე - ხუცი, მოწამე 20.06; 23.06

არისტუვლი - იხ. არისტობულე

არკადი - კვიპრელი ეპისკოპოსი 6.03; 7.03; 8.03

არკადი - ტრიმითვინტელი ეპისკოპოსი 7.03

არკადი - ქსენოფონტის (ქსენოფორის) ძე 26.01; 30.09

არკადი - მეფე 8.05; 27.08

არკატი - იხ. არკადი 7.03

არონოსე - მოწამე 6.07

არპლა (არპლე) - გუთელი მოწამე 26.03

არსაკი - იხ. არსაკიოსი

არსაკიოსი (არსაკი) - კონსტანტინოპოლის პატრიარქი 11.10

არსაკიოსი - მოწამე 12.11

არსენი - 8.01; 13.12; 19.12

არსენი - დიდი, კათოლილოსი 25.09

არსენი - დიდი, მონაზონი 8.05

არსენი - იყალთოელი 6.02

არსენი - კაპადოკიელი 10.11

არსენი - კერკირელი მიტროპოლიტი 19.01

არსენი - კომელიელი 24.08

არსენი - ნინოწმიდელი ეპისკოპოსი 31.07

არსენი - პაროსელი 31.01; 18.08 (ნაწილთა აღმოყვანება)

არსენი - სერბელი მთავარეპისკოპოსი 28.10

არსენი - ტვერელი ეპისკოპოსი 2.03

არსენი - ულუმბოელი 3.05

არტემი - იხ. არტემიოსი

არტემიოსი (ართემა) - კვიზიკელი მოწამე 28.04; 29.04

არტემიოსი (არტემონი) - დიდმოწამე 19.10; 20.10

არტემიოსი - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 30.10

არტემია - მოწამე, მეფის ასული 7.06

არტემიდორე (არტემიდორო) - მოწამე 26.10; 27.10; 28.10

არტემიდორო - იხ. არტემიდორე

არტემონი - 8.11

არტემონი - ლაოდიკიელი მღვდელმოწამე 13.04

არტემონი - მოწამე 9.11

არტემონი - სელევკიელი ეპისკოპოსი 23.03; 24.03

არტემონი - ხუცესი, აღმსარებელი 8.10

არტემონი - იხ. არტემიოსი 19.10; 20.10

არქელაია - ღირსი ქალწულმოწამე 6.06

არქელაოსი - მოწამე 5.03

არქელაოსი - მოწამე 9.02; 4.03

არქელი - იხ. არქელაოსი

არქილე - ხუცესი 6.04

არქიპო - 6.09

არქიპო (არქიფო) - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 19.02; 20.02; 22.11; 23.11

არქიპო - მოწამე 6.07; 19.11

არქიფო - იხ. არქიპო

არჩილი - ქართველთა მეფე, მოწამე 15.01; 21.06

ასარია - იხ. აზარია

ასვეტრეა - სპარსთა მიერ წამებული 17.04

ასიათასი წამებული 31.10

ასინკრიტე - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 8.04

ასკალიონი (ასკილა) - მოწამე 20.05

ასკლიადი - იხ. ასკლიპიოდოტა 15.09

ასკლიპიოდოტა (ასკლიადი, ასკლიპიდო) - მოწამე 15.09

ასკლიპიოდოტა (ასკლიპიდო) - მოწამე 19.02

ასკლიპიოდოტე (ასკლიპიდო) - მოწამე 3.07

ასორმოცდაათი მოწამე - 14.04

ასსამოცდახუთი მოწამე - 25.07

ასტალი - 7.06

ასტერიოსი (ასტერი) - მოწამე 20.05; 6.07; 7.08; 29.10; 30.10

ასტიონე - მოწამე, მონოზონი 7.07

ასტიოსი (ასტი) - დირაქელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 9.04; 4.06; 6.07

ასუინკრიტე (ასვინკრიტე) - მღვდელმოწამე 20.06

ასურელნი მამანი, ათცამეტნი - 7.05

ატიკე - იხ. ატიკოსი

ატიკოსი - კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი 8.01; 11.10

ატიკოსი - მოწამე 29.04; 26.08; 2.11; 3.11

ატიოსი - პამფილიის პერგიელი მოწამე 1.08

ატტალო - მოწამე 26.07

ატტიკო (ატტიკოსი) - იხ. ატიკოსი

აფთინი - იხ. აფთონი 2.11

აფთონი (აფთინი) - მოწამე 2.11

აფრასი - მოწამე 11.08

აფრიკანე (აფრიკანო) - მოწამე 13.03; 10.04; 12.04; 28.10

აფრიკანო - იხ. აფრიკანე

აფრიკაში არიანელთაგან წამებულნი - 8.12

აფროდი - მოწამე 4.05

აფტონიმო - იხ. ავტონომისი 12.09

აქაზი - 1.04

აქაიაში აღსრულებულნი - 16.04

აქაია - იხ. აქია 9.01

აქაიკი - იხ. აქაიკოსი

აქაიკოსი - 15.06

აქაიკოსი - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01

აქაიკოსი - მოწამე 24.12

აქია (აქაია) - წინასწარმეტყველი 9.01; 12.11

აქილა - იხ. აქილე 15.05

აქილე - დიაკონი 4.01

აქილე (აქილე) - ლარისელი ეპისკოპოსი 15.05

აქილი - იხ. აქილე

აღავო - იხ. აგაბო

აღათანგელოზი - იხ. აგათანგელოზი

აღათია - იხ. აგათია

აღათიკე - მეუდაბნოე 20.05

აღათიოპი - იხ. აგათოპოდი 4.04

აღათოდორე (აღათოდოროსი) - იხ. აგათოდორე

აღათოკლია - იხ. აგათოკლია

აღათომიკია - იხ. აგათონიკე

აღათონი - იხ. აგათონი

აღათონიკე - იხ. აგათონიკე

აღათონიკო - იხ. აგათონიკე

აღათოპო - იხ. აგათოპოდი

აღათოპოდი - იხ. აგათოპოდი

აღაპი - იხ. აგაპი

აღაპიტე - იხ. აგაპიტე

აღნი - იხ. აგნია

აღრიპა - მოწამე 1.11

აღრიპინა - მოწამე 23.06

აშოტი - დიდი, კურაპალატი 29.01

აჭარაში თურქთაგან წამებულნი - 21.05

აჰრონი (აჰარონი) - მღვდელი 9.08; 12.08; 3.09; 5.09; 5.10

აჰრონი - მოწამე 27.02

    - ბ -

ბაბილია - ანტიოქიელი პატრიარქი, მღვდელმოწამე 15.01; 4.09

ბაბილა - ეპისკოპოსი 25.10

ბაბილა - მოწამე 30.08; 9.09

ბაბილა - ნიკომიდიელი მოწამე 4.09

ბაბილა - სიცილიელი მოწამე 24.01

ბაგრატი - ტავრომენელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 9.07

ბადიმოსი (ვადიმი) - არქიმანდრიტი, მოწამე 9.04

ბათო - იხ. ბათუ 26.03

ბათუ (ბათო) - ხუცესი, მოწამე 26.03

ბაკხოსი - იხ. ბაქოზი

ბაკხუსი - მოწამე 6.05

ბაპტოსი - მოწამე 10.02

ბარაბა - 12.02

ბარადატოსი - იხ. ვარადატი

ბარალამი - 19.07

ბარაქესიო - იხ. ბარაქესიოსი

ბარაქესიოსი - მოწამე 28.03; 29.03

ბარაქიო - იხ. ბარაქესიოსი

ბარაქიოსი - მელიტინელი მოწამე 7.11

ბარაქისი - იხ. ბარაქესიოსი

ბარბარე - 5.07

ბარბარე - დიდმოწამე 3.12; 4.12; 11.12

ბარბარე - მონაზონი 25.01

ბარბარე - მოწამე 14.05

ბარბარი - ავაზაკყოფილი 6.05

ბარბარი - მხედარი, მოწამე 6.05

ბარბარო - 14.05

ბარბარო - მოწამე 19.05

ბარბაროზი - მოწამე 5.05

ბართლომე - მოციქული 11.06; 30.06; 24.07; 24.08; 25.08 (ნაწილთა აღმოყვანება)

ბარიფსაბა (ვარიფსავე) - მოწამე 10.09

ბარკა - გუთელი მოწამე 26.03

ბრალამი (ბარალამი) - მოწამე 9.11; 16.11

ბარნაბა - 12.06

ბარნაბა - მოციქული 4.01; 10.06; 11.06

ბარსაბა - მოწამე 11.12

ბარსანოფი - დიდი 6.02

ბარსისე - ედესელი ეპისკოპოსი 25.08

ბარსოსი - აღმსარებელი 15.10

ბარული - ყრმა 18.11

ბარუქი - 15.11

ბარუქი - სპარსელი მოწამე 27.03

ბარუქი - წინასწარმეტყველი 28.09

ბასა - 6.12

ბასა (ბასი, ვასა) - მოწამე 21.08

ბასე (ბასუსი) - მოწამე 20.01

ბასი - იხ. ბასა

ბასიანე (ვასიანე) - 10.10

ბასიანე - ლავდიელი ეპისკოპოსი 10.06

ბასილა - იხ. ბასილისა

ბასილი - 11.02; 27.05

ბასილი (ბასილიო) - ამასიის ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 16.04; 26.04; 27.04; 28.04; 30.04 (გუამისა პოვნაი)

ბასილი - ანკვირიის ეკლესიის ხუცესი, მღვდელმოწამე 1.01; 22.03

ბასილი - აღმსარებელი 27.02; 28.02

ბასილი - ახალი 26.03

ბასილი - ეპისკოპოსი 29.04; 22.07

ბასილი (ვლადიმერი) - მოციქულთა სწორი 15.07

ბასილი - თესალონიკელი მთავარეპისკოპოსი 1.02

ბასილი - იერუსალიმელი პატრიარქი 2.07

ბასილი - კესარია-კაპადოკიელი ეპისკოპოსი, დიდი 1.01; 2.01; 30.01; 23.08; 31.12

ბასილი - კესარიელი მოწამე 2.01

ბასილი - მანგაზელი 23.03

ბასილი - მთავარეპისკოპოსი 17.11

ბასილი - მოწამე 3.02; 6.02; 17.06; 6.07; 7.07; 5.07; 26.10; 28.11; 9.12

ბასილი - პარიის ეპისკოპოსი, აღმსარებელი 12.04

ბასილი - რატიშვილი 18.04

ბასილი - ქერსონესის ეპისკოპოსი, მოწამე 6.03; 7.03; 28.03

ბასილი - ჰამელი ეპისკოპოსი, მოწამე 17.11

ბასილი - იხ. ბასილიკე 19.06

ბასილია - 16.12

ბასილია - მოწამე 20.08

ბასილია - იხ. ბასილისა

ბასილიდე (ვასილიდა, ვასილიდე, ვასილიდო) - მოწამე 20.01; 1.04; 13.04

ბასილიდი - კრეტელი მოწამე 23.12

ბასილიკე (ბასილი) - მოწამე 19.06; 21.06

ბასილიკე (ვასილისკა, ვასილისკო) - მოწამე 3.03; 30.04; 30.07; 22.05

ბასილისა - 8.01; 10.03; 22.03; 15.04

ბასილისა (ბასილია) - კორინთელი მოწამე 16.04

ბასილისა - მოწამე 15.04; 24.12

ბასილისა - ნიკომიდიელი ქალწულმოწამე 3.09

ბასუსი - იხ. ბასე

ბაქო - იხ. ბაქოზი

ბაქოზი - 30.06; 14.11

ბაქოზი - მონაზონი 22.12

ბაქოზი - მოწამე 11.04; 27.03; 18.07; 9.09; 6.10; 7.10; 23.09; 24.09; 16.12

ბაქტი (ვარქთო) - სპარსი მოწამე 15.05; 18.05

ბებეა - მოწამე 15.10

ბევრეულნი მონაზონნი - 10.07

ბეთლემს ჰეროდეს მიერ მოწყვეტილნი ათოთხმეტნი ათასნი ჩვილნი - 29.12

ბენდიმიანე - იხ. ვენდიამინე

ბენდინიამენი - იხ. ბენიამინი

ბენედიკტე - იხ. ბენედიქტე 14.03

ბენედიქტე (ბენედიკტე) - 14.03; 22.03

ბენეფორეოსი - მძოვარი (რომელმან დიაკონი იგი გახსნა) 10.06

ბენიამენი - მოწამე 30.07

ბენიამინი (ბენდიამენი) - დიაკონი, მოწამე 31.03; 13.10

ბენიამინი - სინა-რაითელი მამა, მოწამე 14.01

ბენო - 13.11

ბერინა - 8.11

ბერონიკი - მოწამე 17.07

ბესარიონი - 20.02; 29.11

ბესარიონი - გარეჯელი მოწამე 12.08

ბესარიონი - ეგვიპტელი საკვირველთმოქმედი 6.06

ბესარიონი - ლარისელი ეპისკოპოსი 15.09

ბესარიონი - მთავარდიაკონი, ახალმოწამე 14.08

ბიზიტი - იხ. ბიზიტინი 25.09

ბიზიტინი (ბიზიტი) - მოწამე 25.09

ბითინიო - მოწამე 3.04

ბიკენტი - 24.01; 22.04

ბიკენტი (ვიკენტი) - დიაკონი 22.01

ბიკენტი - მოწამე 11.11

ბიკტორი (ბიკტური) - იხ. ბიქტორი

ბილონი - მოწამე 2.07

ბირილადე - ნიკოპოლისს წამებული 10.07

ბისკორი - მოწამე 25.09

ბიტალო - რომის ეპისკოპოსი 23.07

ბიქტორი - 15.04

ბიქტორი - მოწამე 31.01; 10.03; 5.04; 20.03; 15.04; 18.04; 8.08; 16.09; 3.10; 11.11

ბიქტორინა -  მოწამე 31.01; 10.03; 5.04; 18.12

ბიქტური - იხ. ბიქტორი

ბიძინა - ჩოლოყაშვილი, მთავარმოწამე 18.09

ბლასიონი - ხუცესი 11.02

ბოა - იხ. ბოჰა

ბოიანი - ბულგარელი მოწამე 28.03

ბონიფანტე - 18.12

ბონიფანტე - მოწამე 15.06; 18.11; 19.11; 19.12

ბონიფანტე - ფერენტილი ეპისკოპოსი, მოწყალე 19.12

ბონიფანტე - მარტვილი 13.03

ბონიფატიოსი - იხ. ბონიფანტე 18.11

ბორისი (მიხეილი) - კეთილმორწმუნე ბულგარელი მთავარი, მოციქულთა სწორი 2.05

ბორისი - მოწამე, ნათლისღებით რომანოზი 2.05 (ნაწილთა აღმოყვანება); 24.07

ბოჰა (ბოა) - 30.12; 31.12

ბუკოლე (ვუკოლე) - სმირნელი (სვირელი) ეპისკოპოსი 6.02

  - გ -

გაბიანე - ხუცი, მოწამე 11.08

გაბრიელი - გარეჯელი 1.06

გაბრიელი - იმერეთის ეპისკოპოსი 13.12

გაბრიელი - მთავარანგელოზი 17.10; 8.11; 14.11

გაბრიელი - მცირე, მღვდელმოწამე, ნათლისმცემელი, უდაბნოში მოღვაწე, ლეკებისგან წამებული 17.03

გაბრიელი - ქართველი, მთაწმიდელი (ათონელი) 12.07

გაბრიელი - ხუცესი, მოწამე 22.01

გავედაე - მოწამე 29.09

გაიანე - მოწამე 11.08; 27.09; 30.09; 22.12; 4.10

გაიანო - იხ. გაიანოზი 5.05 გაიოზი 22.06; 23.06

გაიანოზი (გაიანო) - მოწამე 5.05

გაიო - იხ. გაიოზი

გაიოზი - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 5.11

გაიოზი - მოწამე 5.05; 22.06; 23.06 (გაიანო, გაიანოსი); 11.08; 4.10; 21.10

გაიოზი - რომის პაპი, მოწამე 11.08

გაიოზი - სებასტიელი მოწამე 9.03

გალაქტიონი (ღალაკტიონი) - მოწამე 22.06; 5.11

გალი - მოწამე 10.03

გალიკე - მოწამე 3.04

გალინა (ღალინი) - კორინთელი მოწამე 16.04

გალინა - მოწამე 10.03

გარეჯელნი მოწამენი, ექვსიათასნი - გარდამავალია, მოიხსენება ბრწყინვალე შვიდეულის სამშაბათს.

გედეონი - ახალმოწამე 30.12

გელასი - მოწამე 27.02; 27.08; 28.08; 12.12

გემელი - პაფლაგონიელი მოწამე 10.12

გემნიანე - მოწამე 17.09

გენადი - 9.02

გენადი - კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი 25.08; 31.08; 17.11; 20.11

გეორგი - იხ. გიორგი

გერასიმე - 24.01; 29.01; 9.02; 3.03; 4.03; 5.03; 2.06

გერასიმე - ასკეტი 7.12

გერასიმე - ბოლდინელი 1.05

გერასიმე - იორდანელი 4.03; 23.08

გერასიმე - კეფალინიელი 20.10

გერასიმე - კეფალინიელი ახალმოღვაწე 16.08

გერასიმე - ლეონტარიელი 15.09

გერვასი - მოწამე 14.10

გერმანა - იხ. გერმანე

გერმანე - 1.03; 2.03

გერმანე - გარეჯელი მოწამე 12.08

გერმანე - კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი 12.05

გერმანე - მოწამე 23.06; 7.07; 13.11

გერმანე - ხუცესი, ახალმოწამე 14.08

გერმანო - იხ. გერმანე

გერმანოსი - იხ. გერმანე 13.11

გერონტი - 27.02; 15.08

გერონტი – გარეჯელი მოწამე 12.08

გერონტი – მოწამე 1.04; 13.04

11.04

გიგანტი – მელიტინელი მოწამე 7.11

გიმნასიოსი – მოწამე 27.09

გიორგი (გეორგი)

გიორგი – 14.02

25.05

12.07; 13.07

25.07

22.09

28.09

გიორგი – ათონელი 25.05; 27.06

28.07

გიორგი – ამასტრიდელი ეპისკოპოსი 21.02

გიორგი – ანტიოქიელი პატრიარქი, აღმსარებელი 18.04; 19.04

გიორგი – ახალმოწამე 17.01

26.05

28.10

26.11

გიორგი – ეპისკოპოსი 4.03

18.05

გიორგი – ეპისკოპოსი, მოწამე 22.10

გიორგი – იბერიელი ახალმოწამე 2.01

გიორგი – იერუსალიმის პატრიარქი 7.04

გიორგი – კაპადოკიელი დიდმოწამე 23.04; 24.04; 25.05; 12.07; 13.07; 25.07; 22.09; 28.09; 3.11; 4.11; 10.11

გიორგი – კონსტანტინოპოლის პატრიარქი 18.08

გიორგი – ლიმნიოტელი 24.08

გიორგი – მაწყვერელი 2.04

გიორგი მთაწმიდელი – იხ. გიორგი ათონელი

გიორგი – მიტილინელი ეპისკოპოსი 7.04; 16.05

გიორგი – მონაზონი, სალოსი 15.08

გიორგი – მოწამე 26.04

5.06

20.07

კვირაცხ. 2

გიორგი – მცირე 4.04; 5.04

გიორგი – ნეაპოლელი ახალმოწამე 3.11

გიორგი – ნიკომიდიელი ეპისკოპოსი 29.12

გიორგი – რაფსანელი ახალმოწამე 5.03

გიორგი – ქოზიბელი 8.01

გიორგი – ღმერთშემოსილი, დაყუდებული, გიორგი მთაწმიდელის მოძღვარი 3.07

გიორგი – ხახულელი, მწერალი 19.12

გლაფირა (გლაფვირა) – მართალი, ქალწული 26.04

გლები (დავითი) – კეთილმსახური მთავარი, მოწამე 24.07

გლიკერია – მოწამე 22.10

24.10

გლიკერია – ქალწულმოწამე 13.05

გლიკერიოსი – ხუცი, მოწამე 28.12

გობრონი – იხ. მიქაელი

გოლინდუხა – იხ. გოლინდუხტი

გოლინდუხტი (გოლინდუხა) – ნათლისღებით მარიამი, მოწამე 12.07; 13.07

გოლინდუხტი – მოწამე 3.07

გორაზდი – 27.07

გორაზდი – ბოჰემის და მორავო-სილეზის ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 22.08

გიორგიოსი (გორგი) – მოწამე 5.06

გორგი – იხ. გიორგიოსი

გორგონიოსი (გორგონი)

გორგონიოსი – მოწამე 3.09

30.09

გორგონიოსი – ნიკომიდიელი მოწამე 28.12

გორგონიოსი – სებასტიელი მოწამე 9.03

გორდი – კესარია-კაბადოკიელი მოწამე 3.01; 4.01

გორდიანე – მოწამე 4.05

9.05

29.05

13.09

გრიგენტიოსი – ეთიოპიის მთავარეპისკოპოსი 19.12

გრიგოლი (გრიგორი)

გრიგოლი – 28.11

გრიგოლი – აკრაკანტელი ეპისკოპოსი 23.11; 24.11

გრიგოლი – აკრიტელი (აკრელი) 5.01

გრიგოლი – ალექსანდრიელი მთავარეპისკოპოსი 5.11

გრიგოლი – ანტიოქიის პატრიარქი 20.04

გრიგოლი – ასელი ეპისკოპოსი 4.03; 10.07

გრიგოლი – განდეგილი 8.01

გრიგოლი – დეკაპოლელი 20.11

გრიგოლი დიალოგონი (დიალღოჲ, დიოლოღოსი) – რომის პაპი 12.03; 23.03

გრიგოლი – ეპისკოპოსი 9.01

22.07

10.10

4.12

გრიგოლი – თესალონიკელი მთავარეპისკოპოსი, პალამა – დიდმარხვის II კვირას; 14.11

გრიგოლი – კონსტანტია-კვიპრიის ეპისკოპოსი 4.03; 5.03

გრიგოლი – მთავარეპისკოპოსი, საკვირველთმოქმედი 15.11

გრიგოლი – მოწამე 28.11

28.11

გრიგოლი – მღვდელმოწამე 10.04

გრიგოლი – ნაზიანზელი ეპისკოპოსი, ღმრთისმეტყველი 19.01 (ნაწ. აღმ.); 25.01; 30.01; 23.08

გრიგოლი – ნეოკესარიელი ეპისკოპოსი, საკვირველთმოქმედი 17.11; 18.11

გრიგოლი – ნოსელი ეპისკოპოსი 9.01; 10.01; 23.08; 16.10

გრიგოლი – ომორიტელი ეპისკოპოსი 19.12

გრიგოლი – ოსვენცემის ბანაკში აღსრულებული, არქიმანდრიტი, მოწამე 23.11

გრიგოლი – პალამა – იხ. გრიგოლი თესალონიკელი

გრიგოლი – პანიდელი ეპისკოპოსი, აღმსარებელი, ახალი 19.07

გრიგოლი – პართიელი, სომეხთა განმანათელებელი, ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 30.09; 12.10 21.12

გრიგოლი – პეჩორელი საკვირველთმოქმედი 8.01

გრიგოლი – სინაიტელი 8.08

გრიგოლი – ხანძთელი (ხანცთელი), კლარჯეთის სავანეთა აღმაშენებელი, არქიმანდრიტი 5.10

გრიგორი – იხ. გრიგოლი

გუთაზატი – მოწამე 14.04

გუთელი მოწამენი, ოცდაექვსნი – 26.03

გუნანტიანე – მოწამე 2.08

გური – მაკაბელი მოწამე 1.08

გურია – მოწამე 13.11; 15.11

გჳნოა – მოწამე 3.06 (იხ. ევგენია)

  - დ -

დადა (დადია)

დადა – მოწამე 2.08 (ნაწ. პოვნა); 28.04; 28.07

დადა (დადია) – მოწამე 29.09

დადია – იხ. დადა 28.04

დავანი – მოწამე 24.04

დავით გარეჯის უდაბნოში წამებულნი – გარდამავალია, აღინიშნება ბრწყინვალე შვიდეულის სამშაბათს

დავითი – 6.09

დავითი – არგვეთის მთავარი, დიდმოწამე 2.10

დავითი – გარეჯელი 7.05; გარდამავალია, მოიხსენება ამაღლების შემდგომ ხუთშაბათს; 1.06

დავითი – ევბოიაში მოღვაწე 1.11

დავითი – თესალონიკელი 26.06

დავითი – იაროსლაველი სასწაულთმოქმედი 5.03

დავითი – მეფე, აღმაშენებელი 26.01

დავითი – მოწამე 23.02

12.04

18.05

დავითი - ფსალმუნთმთქმელი, წინასწარმეტყველი, მეფე 26.12; 27.12

დავითი – იხ. გლები

დავიკტი (ადავკტო) – მოწამე 4.10

დავკტო – მოწამე 10.02

დალმატი (დალმატოსი) – 3.08

დალმატონი – იხ. დალმატი 3.08

დამარიდოსი – ათენელი 3.10

დამასონი – ათენელი 3.10

დამასონი – 29.04

დამიანე – ასიელი 1.11

დამიანე (დანიილი) – გარეჯელი (მეფეყოფილი დიმიტრი, „შენ ხარ ვენახის“ ავტორი) 23.05

დამიანე – სირიელი მეუდაბნოე 23.02

დამიანე – უვეცხლო (უქრთამო) მკურნალი, საკვირველთმოქმედი, მოწამე 3.03; 4.03; 1.07; 19.07; 17.10; 24.10; 25.10; 27.10; 29.10; 26.11; 29.11; 3.12; 9.12

დანავი – მოწამე 24.04

დანატუ – იხ. დონატუ

დანაკტო (ნაკტო) – მოწამე 6.05

დანაქტი – მოწამე 6.05

დანაქტი – მოწამე, წიგნისმკითხველი 16.01

დანიელი – 10.11

დანიელი – აღმსარებელი, ბერობაში სტეფანე 17.12

დანიელი – მესვეტე 11.12

დანიელი – მოსკოველი კეთილმსახური 4.03

დანიელი – მოწამე 16.02

დანიელი – ნიკოპოლისს წამებული 10.07

დანიელი – სერბეთის მთავარეპისკოპოსი 20.12

დანიელი – წინასწარმეტყველი 1.05; 22.07; 25.08; 4.09; 15.10; 17.12; 18.12

დანიილი – იხ. დამიანე

დარია – ათენელი მოწამე 19.03; 17.10

დასვია – იხ. დასი 24.10

დასი (დასვია, დასიოსი)

დასი (დასვია) – მოწამე

18.07

21.10

24.10

1.11

19.11

20.11

დასიონი – 4.11

დედოსია – 19.03

დემეტრე (დიმიტრი)

დემეტრე – 13.02

დემეტრე – დიაკონი, მოწამე 20.06; 23.06

დემეტრე – თავდადებული, მეფე 12.03

დემეტრე – თესალონიკელი მოწამე, მირონმდინარე 25.10; 26.10

დემეტრე – მოწამე 24.04

6.05

9.08

11.09

15.11

დემეტრე – ტორნარა, ახალმოწამე 19.03

დემეტრე – ტრიპოლელი ახალმოწამე 14.04; 22.05

დემეტრიოსი – ახალი, მოწამე 17.08; 18.08

დეონოსი – იხ. დიონისე

დიადორო – იხ. დიოდორე 29.04

დიადოხო – ეპისკოპოსი 5.03

დიაკონისა – 25.07

დიდიმე – იხ. დიდიმოსი

დიდიმო – იხ. დიდიმოსი 11.09

დიდიმოსი (დიდიმე, დიდიმო)

დიდიმოსი – ასურელი მოწამე 11.09

დიდიმოსი – მოწამე 30.05

დიდიმოსი – მხედარი, მოწამე 6.04; 27.05

დიმიტრი – დონელი 19.05

დიმიტრი – როსტოველი 21.09 (ნაწ. პოვნა)

დიმიტრი – იხ. დემეტრე

დიმიტრიანე – მოწამე 11.09

დინარა – დედოფალი 30.06

დიო (დიოსი) – 19.07

დიო – მოწამე 3.04

დიოგენე (დიოგენი)

დიოგენე – 4.10

დიოგენე – მოწამე 5.12

დიოდორა – მოწამე 12.10

დიოდორე (დიადორო, დიოდორონი)

დიოდორე – ასურელი მოწამე 11.09

დიოდორე (დიოდორო, დიოდორონი) – მოწამე 31.01; 3.02; 4.02; 27.02; 10.03; 5.04

29.04

6.07

12.10

დიოდორე (თეოდორე) – 31.03; 3.02; 10.03; 5.04

დიოდოტე – მელიტინელი მოწამე 7.11

დიომიდე – მკურნალი, მოწამე 16.08

დიომიდე (დიომიდო) – მოწამე 3.07

28.08

დიომიდე – სელევკოპოლელი მოწამე 28.10

დიონი – მოწამე 6.07

დიონისე (დიონისი, დიონოსი, დიონოსიოსი)

დიონისე – ათონზე მოღვაწე, რიტორი 9.07

დიონისე – ათონის მთაზე მონასტრის ამშენებელი, მოწამე 25.06

დიონისე – ალექსანდრიელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 5.10

დიონისე – არეოპაგელი, ათენელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე, მოციქული 4.01; 3.10

დიონისე – ეგინელი ეპისკოპოსი 24.08; 17.12

დიონისე – ეფესელი ყრმა, მოწამე 2.08; 4.08; 22.10; 23.10

დიონისე – კორინთოს ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 29.11

დიონისე – მონაზონი 1.11

დიონისე – მოწამე 19.01; 8.03; 10.03

15.03; 23.03

6.05

15.05; 18.05

18.08

დიონისე – ოლიმპიელი 23.01

დიონისე – წიგნისმკითხველი, მოწამე 6.09

დიონოსი – იხ. დიონისე

დიოსი – იხ. დიო

დიოსკორე – მეუდაბნოე 4.02

დიოსკორე – მოწამე 21.04

11.05

18.07

დიოსკორიდე (დიოსკურიდე)

დიოსკორიდე – სმირნელი მოწამე 11.05

დიოსკურიდე – რომაელი მოწამე 28.05

დისანი – ეპისკოპოსი 9.04

დისიდერიო – წიგნისმკითხველი 21.04

დოდო – გარეჯელი. გარდამავალია, მოიხსენება ამაღლების შემდგომ ოთხშაბათს

დოლანი – მოწამე 20.06

დომანტინე – იხ. დომენტიანე 6.11

დომენოსი – 9.08

დომენტი (დომენტიოსი, დომეტიოსი, დუმენტი)

26.01

7.03; 8.03

24.03

5.05

14.08

4.10

დომენტი – მონაზონი, საკვირველთმოქმედი 4.07; 5.07

დომენტი – მოწამე 9.08

5.11

დომენტი – სპარსი მოწამე 7.08

დომენტიანე (დომანტიანე, დომენტიანო, დომენტინე)

დომანტიანე – 15.04

18.06

დომენტიანე (დომნე) – 16.10

6.11

დომენტიოსი – იხ. დომენტი

დომეტიანე – მელიტინელი ეპისკოპოსი 10.01

დომეტიანე – სებასტიელი მოწამე 9.03

დომენტიოსი – იხ. დომენტი

დომნა – მოწამე 3.12

დომნა – ნიკომიდიას დამწვარი 28.12; 31.12

დომნა – ქალწულმოწამე 3.09

დომნე – 14.10

დომნე – სინა-რაითელი მამა, მოწამე 14.01

დომნე – იხ. დომენტიანე 16.10

დომნი – სებასტიელი მოწამე 9.03

დომნიკა – 10.01

დომნიკა – იღუმენია 8.01

დომნიკა – იხ. დომნინა

დომნინა (დომნინია, დომნიკა) – მოწამე 12.10

დომნინა – მოწამე 20.03; 4.10

1.11

დომნინა – სირიელი 1.03

დომნინე (დომნე, დომნინო)

დომნინე – 13.10

დომნინე – თესალონიკელი (სოლონიკელი) მოწამე 21.03; 1.10; 28.10

დომნინე – მოწამე 16.10

5.11

დომნინე – პალესტინის კესარიელი მოწამე 5.11

დომნინია – იხ. დომნინა

დონატი (დონატე, დონატუ)

დონატი – ევროიელი ეპისკოპოსი 30.04

დონატუ (დანატუ) – მოწამე 6.05

დონატი – მოწამე 4.07

დორიმედონი – იხ. დორიმედონტი 19.09

დორიმედონტი (დორიმედონი, დორიმენდონი) – მოწამე 19.09; 29.09; 29.10

დორიმენდონი – იხ. დორიმედონტი 19.09

დოროთე (დოროთეოზი)

დოროთე – ამბა, სერიდის საგანის მკვიდრი 5.06

დოროთე – ეგვიპტელი მეუდაბნოე 16.09

დოროთე – მელიტინელი მოწამე 7.11

დოროთე – მოწამე 3.09

დოროთე – ნიკომიდიელი მოწამე 28.12

დოროთე – ტვირელი მთავარეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 5.06; 9.10

დოროთეა – მოწამე 6.02

დოსითეოზი – 19.02

დოსითეოზი – თბილელი მღვდელმოწამე 12.09

დროსიდა – ტრაიანე მეფის ასული 22.03

დროსიდოსი – 6.11

დუკა – ახალმოწამე 24.04

დუკიტე – მელიტინელი მოწამე 7.11

დუკლიდა – მოწამე 26.03

დულე (დულა)

დულე – კილიკიელი მოწამე 15.06

დუმენტი – იხ. დომენტი

  - ე -

ეანთია – იხ. ევანთია 11.09

ებენტი – იხ. იოვენტინე 9.10

ებოდი – იხ. ევოდოსი

ეგვიპტელი მამანი – 10.07

ეგვიპტელნი მოწამენი – 19.12

ეგლონი (ეჯლონე) – მონაზონი, სკიტელი 13.08; 14.08; 16.08; 21.08

ეგნატე – იხ. ეგნატი

ეგნატი (ეგნატე, იგნანტიოსი, იგნატი, იგნატიოზი)

ეგნატი – 29.01

27.09

ეგნატი – ანტიოქიის მთავარეპისკოპოსი, ღმერთშემოსილი, მღვდელმოწამე 29.01 (ნაწ. აღმ.); 30.01; 19.12; 20.12

ეგნატი – ბრიანაჩანინოვი 30.04

ეგნატი – კონსტანტინოპოლის პატრიარქი 23.10

ეგნატი – მითიმნის მთავარეპისკოპოსი, ლეიმონის მონასტრის მაშენებელი, აგალიანოსი 14.10

ეგნატი – სხირონელი 26.07

ეგნატი – იხ. იოანე უგლიჩელი 19.05

ეგუდიელი – მთავარანგელოზი 8.11

ედესი (ედესიო, ედესიოსი, თევდოსია, თვდოლა) – მოწამე 2.04

ევაგრე – მოწამე 5.02

ევაგრე – შიო მღვიმელის თანამოღვაწე 4.01; 4.02

ევანგელე – მოწამე 7.07

ევანგელისტრიას ხატი – პოვნა 30.01

ევანთია (ეანთია) – მოწამე 11.09

ევარესტი – 26.12

ევარესტი – კრეტელი მოწამე 23.12

ევბულა – წმიდა პანტელეიმონის დედა 30.03

ევბულე (ევბული, ევბულო, ევვულე, ევვულო)

ევბულე – 7.03

ევბულე – მოციქული 28.02

ევბულე – მოწამე 3.02

ევბულო – იხ. ევბულე

ევგენი (ევგენიოსი)

ევგენი – 8.01

12.02

ევგენი – ანტიოქიელი ხუცესი, აღმსარებელი 19.02

ევგენი – ეტოლელი 5.08

ევგენი (ევჯენი) – 29.12

ევგენი – მელიტინელი მოწამე 7.11

ევგენი – მოწამე 23.07

24.11

10.12

13.12

20.12

ევგენი – ტრაპიზონელი მოწამე 20.01; 21.01

ევგენი – ქერსონელი მოწამე 6.03; 7.03

ევგენია – მოწამე 13.01

3.06

24.12; 25.12

30.12

ევგენიელნი მოწამენი – 22.02

ევგენიოსი – იხ. ევგენი

ევგრაფი (ევღრაფო) – მოწამე 10.12

ევდემოზი – კათალიკოსი, მოწამე 4.10

ევდო – იხ. აბდია 5.09

ევდოკი – მოწამე 28.04

ევდოკი – სებასტიელი მოწამე 9.03

ევდოკია (ევდუკია)

ევდოკია – დედოფალი 13.08; 11.09; 19.10

ევდოკია – სამარიტელი მოწამე 1.03

ევდოკია – ღირსმოწამე 4.08

ევდოკია – ყრმა 10.09

ევდოკია – იხ. ევფროსინე 17.05

ევდოკიმე (ევდოკიმოზი, ევდუკიმო) – კაბადოკიელი 31.07

ევდოქსი – იხ. ევდოქსიოსი

ევდოქსია (ევდუქსია)

ევდოქსია – 29.05

ევდოქსია – მოწამე 31.01

2.11

ევდოქსიოსი (ევდოქსი, ევდუქი, ევდუქსიოსი)

ევდოქსიოსი – მოწამე 6.09

2.11; 3.11

ევდუკია – იხ. ევდოკია

ევდუკიმო – იხ. ევდოკიმე

ევდუქსი – იხ. ევდოქსიოსი

ეველპისტე (ეველპი) – მოწამე 1.06

ევვიოტი – მოწამე 27.05

ევვულე – იხ. ევბულე

ევთა – მოწამე 5.05

ევთალა – იხ. ევთალია

ევთალია (ევთალა) – ქალწულმოწამე 2.03

ევთასია – მოწამე 12.01

ევთჳმე – იხ. ეფთვიმე

ევთჳმე – იხ. ეფრემი 12.05

ევთჳმი – იხ. ეფთვიმე

ევთუმე – იხ. ეფთვიმე

ევილასე – მოწამე 6.02

ევკარპიონი (ევკარპიოსი) – მოწამე 18.03

ევკარპიოსი – იხ. ევკარპიონი 18.03

ევკლე – პამფილიის პერგიელი მოწამე 1.08

ევლალია – ქალწულმოწამე 22.08

ევლამპე – იხ. ევლამპი

ევლამპი (ევლამპე, ევლამპიო, ევლამპიოსი, ევლაპიო) – მოწამე 5.03

28.05

10.10

ევლამპია – მოწამე 3.07

10.10

ევლამპიო – იხ. ევლამპი

ევლოგი – ალექსანდრიელი ეპისკოპოსი 13.02; 13.06

ევლოგი – ამბა 3.02

ევლოგი – ედესელი ეპისკოპოსი 25.08

ევლოგი – მოწამე 5.03

27.04; 28.04

ევლოგი – პალესტინელი მოწამე 5.03

ევლოგი – უცხოთშემწყნარებელი 27.04

ევლოგი – წინასწარმეტყველი, სალოსი 1.04

ევლოგიანოსი – მოწამე 6.02

ევმენი (ევმენიოსი) – გორტინელი ეპისკოპოსი, სასწაულთმოქმედი 18.09

ევნიკიანე – კრეტელი მოწამე 23.12

ევნიკიოსი (ევნიკე, ევნიკი) – მოწამე 28.10

ევნოიკე – სებასტიელი მოწამე 9.03

ევნუქი – სპარსთა მიერ წამებული 17.04

ევოდე – იხ. ევოდოსი

ევოდი – იხ. ევოდოსი

ევოდოსი (ევოდე, ევოდი)

ევოდოსი – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 7.09

ევოდოსი – მოწამე

1.09

22.12

ევორი – მოწამე 13.11

ევპლე – იხ. ევპოლოსი 11.08

ევპლიოსი – იხ. ევპოლოსი 11.08

ევპლუ – იხ. ევპოლოსი 11.08

ევპოლო – იხ. ევპოლოსი

ევპოლოსი (ევპლე, ევპლიოსი, ევპლუ, ევპოლო, ევპოროსი)

ევპოლოსი (ევპოროსი) – კრეტელი მოწამე 23.12

ევპოლოსი – მთავარდიაკონი, მოწამე 11.08

ევპოლოსი – მოწამე 4.03

11.08

ევპოროსი – იხ. ევპოლოსი

ევპრაქსია (ეპრაქსია) – 28.07

ევპრაქსია – სერბელი მთავარეპისკოპოსი 12.01

ვეპრაქსია – ქალწული 25.07

ვეპრეპი – მოწამე 26.11

ევსები (ევსევი)

ევსები – 15.02

ევსები – ეპისკოპოსი 24.11

ევსები – მოწამე 20.01

25.04

28.04

21.09

4.10

ევსები – მოწამე, სამოცდაათ მხედართაგანი 24.04

ევსები – ნიკომიდიელი მოწამე 30.05

ევსები – სამოსატელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 20.06; 22.06

ევსები – სინა-რაითელი მამა, მოწამე 14.01

ევსები – სირიელი მეუდაბნოე 15.02

ევსებია – მოწამე, ქსენიად წოდებული 24.01

ევსევი – იხ. ევსები

ევსევიონი – მაკაბელი მოწამე 1.08

ევსიღნი – იხ. ევსიგნიოსი

ევსიგნი – იხ. ევსიგნიოსი

ევსიგნიოსი (ევსიგნი, ევსეღინი, ევსიღნო) – მოწამე 5.02; 7.08

28.04

5.08

7.08

ევსიქე – იხ. ისიქი 3.10

ევსიღნო – იხ. ევსიგნოსი

ევსტათი (ევსტათე, ევსტატი, ესტათი, ესტატე)

ევსტათი – 29.07

16.12

ევსტათი – ანკვირელი მოწამე 28.07

ევსტათი – ანტიოქელი ეპისკოპოსი 21.02; 23.08

ევსტათი – ბითვინელი ეპისკოპოსი, აღმსარებელი 29.03

ევსტათი – თესალონიკელი არქიეპისკოპოსი 20.09

ევსტათი – ლიტველი მოწამე 14.04

ევსტათი – მოწამე 14.07

7.07

24.09; 25.09; 26.09; 9.11

28.09

20.11

ევსტათი – მცხეთელი მოწამე 29.07

ევსტათი – სერბელი მთავარეპისკოპოსი 4.01

ევსტათი – სტრატილატი (პლაკიდა), დიდმოწამე 20.09

ევსტიოქიოსი – მოწამე 23.06

ევსტოლია – 9.11

ევსტოქი – მოწამე 15.11

ევსტრატი – მოწამე 12.11

13.12

ევსტრატი – სასწაულთმოქმედი 9.01

ევსტუქი – კესარიელი 7.09

ევსტუქი – მოწამე 4.09

ევსტუქი – მღვდელმოძღვარი 14.09

ევსტუქი – ხუცი 22.06; 23.06

ევსუქი – 26.04

ევსუქი – აღმსარებელი 10.05

ევსუქი – ეპისკოპოსი 16.03

ევსუქი – იერუსალიმელი ხუცი 4.03 (ევსუქი ხუცი); 22.09; 23.09; 24.09; 23.11

ევსუქი – მოწამე 5.02; 19.02

ევსუქი – სებასტიელი მოწამე 9.03

ევსუქი – სინკლიტიკოსი, მოწამე 2.03

ევსქიმონი – ლამპსაკის ეპისკოპოსი, აღმსარებელი 14.03

ევტიქე – იხ. ევტიქი

ევტვიხონი – იხ. ევტიქი

ევტიქი (ევტვირონი, ევტვიხონი, ევტიქე, ევტჳქი, ევტუქი)

ევტიქი – 21.04

23.08

ევტიქი – იოანე მახარებლის მოწაფე 23.08; 24.08

ევტიქი (ეტვიქი) – კვიპრელი ეპისკოპოსი 28.03

ევტიქი – კონსტანტინოპოლელი მთავარეპისკოპოსი 6.04

ევტიქი – მელიტინელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 28.05

ევტიქი – მელიტინელი მოწამე 7.11

ევტიქი – მოწამე 20.01

9.04

19.12

ევტიქი – სებასტიელი მოწამე 9.03

ევტიქიანე – მოწამე 17.08

19.08

22.12

ევტროპია – მოწამე 30.10

ევტროპიოსი (ევტროპი, ევტროპიო)

ევტროპიოსი – 20.02

ევტროპიოსი – მოწამე 2.03; 3.03

30.04

17.10

ევტროპიოსი – წიგნისმკითხველი, მოწამე 16.06

ევტუქი – იხ. ევტიქი

ევტუქსი – იხ. ევტიქი

ევფრემი – იხ. ეფრემი 12.05

ევფემია – იხ. ეფემია

ევფემიანე – იხ. ეფემია

ევფიმე – მოწამე 28.07

ევფთვიმე – იხ. ეფთვიმე

ევფიმია – იხ. ეფემია

ევფრასი – მოწამე 28.04

ევფრასია (ეფრასია)

ევფრასია – მოწამე 20.03

ევფრასია – მოწამე 20.03

ევფრასია – ქალწულმოწამე 19.01

18.05

ევფროსინე (ევფროსინოსი, ეფროსინე)

ევფროსინე – 17.02

16.03

ევფროსინე – ალექსანდრიელი, რომელმაც თავისთავს უწოდა სამარაგდე 25.09

ევფროსინე – მზარეული 11.09

ევფროსინე – მოწამე 6.11

ევფროსინე – წმიდა პაფნუტის ასული 15.02

ევფროსინოსი – იხ. ევფროსინე

ევფსიქი (ევფსიქიოსი) – კესარიელი მოწამე 9.04

ევფსიქი – მოწამე 7.09

ევქსანტი – იხ. ავქსენტი

ევღრაფო – იხ. ევგრაფი

ევჯენი – იხ. ევგენი 29.12

ეზეკიელი (იზეკიელი) – წინასწარმეტყველი 20.07; 21.07; 23.07; 26.07; 30.07; 31.07; 15.10

ეზიდბოზიდი – მოწამე 16.10

ეზდრიოსი (ისიდორე) – სამთავნელი 7.05

ეთერიოსი (ეთერი)

ეთერიოსი – ქერსონეთს წამებული 6.03; 7.03

ეთერიოსი – მოწამე 18.06

ეკატერინე – დიდმოწამე 24.11; 25.11

ელადი (ელადიოზი, ელადიოსი)

ელადი – ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 27.05; 28.05

ელადი – მოწამე 8.01

5.02

ელადი – მღვდელი, მოწამე 16.05

ელადი – ხუცი 17.05

ელასიპო (ელასიპე) – იხ. ელევსიპე

ელეაზარი – იხ. ელიაზარი

ელევთერი (ელევთერე, ელევთერიოსი, ელეფთერი)

ელევთერი – 17.12

ელევთერი – დიაკონი 3.10

ელევთერი – კოვილარი 4.08

ელევთერი – მოწამე 4.08

8.08

14.12

ელევთერი – სპარსელი მოწამე 13.04

ელევსიპე (ელასიპო) – მოწამე 16.01; 17.01

ელეზვოი – ეთიოპიის მეფე 24.10

ელენე (ელინო)

ელენე – დედოფალი, მოციქულთა სწორი 6.03; 21.05

ელენე – სვიმეონ მესვეტის (ენ ტუ თავმასტურის) დედა 28.05

ელენე – მოწამე 26.05; 26.11; 28.11; 29.11

ელენე (ოლგა) – მოციქულთა სწორი 11.07

ელესი – კითერელი მოწამე 1.08

ელეფთერი – იხ. ელევთერი

ელია (ილია)

ელია – 2.08

8.08

ელია (არდუნე) – ახალმოწამე 31.01

ელია – დიაკონი გარეჯელი 4.01

ელია – ეგვიპტელი 8.01

ელია – ეგვიპტელი მოწამე 11.06

17.09; 19.09

ელია – თეზბიტელი წინასწარმეტყველი 22.06; 20.07; 4.08; 8.08; 3.09; 29.09; 14.11

ელია – იერუსალიმელი პატრიარქი 27.01

ელია (ილი) – მოწამე 13.09

ელია – მოწამე 16.02

20.07

14.12

19.12

ელია – მოწამე, მაშველი 4.02

ელია – სებასტიელი მოწამე 9.03

ელია – სინა-რაითელი მამა, მოწამე 14.01

ელია – ქალწული 4.12

ელია წინასწარმეტყველი – იხ. ელია თეზბიტელი

ელიაზარი (ელეაზარი)

ელიაზარი – მაკაბელი მოწამე 1.08

ელიაზარი – მაკაბელ მოწამეთა მოძღვარი, მღვდელმოწამე 1.08

ელიაზარი – მოწამე 1.08

ელიაზარი – მღვდელი 2.09; 3.09

ელიანე – იხ. ივლიანე 12.08

ელიანო – 28.11

ელიანოსი – 10.08

ელიზბარი – ქსნის ერისთავი, მოწამე 18.09

ელიკონიდი (ჰელიკონი) – მოწამე 28.05

ელიმე – ხუცესი 30.07

ელინარხე (ელინარხო, ელინარხუ) – მოწამე 26.11; 28.11; 29.11

ელინო – იხ. ელენე

ელინოსი – იხ. სელინიოსი 5.06

ელიოზი – მონოზონი 14.07

ელიოზი – მოწამე 11.08

22.10

ელისაბედი – იოანე ნათლისმცემლის დედა 26.06; 28.08; 5.09

ელისაბედი – მოწამე 8.10

ელისაბედი – საკვირველთმოქმედი 24.04

ელისე – 2.09

ელისე – წინასწარმეტყველი 14.06; 22.06; 3.08; 29.08; 29.09

ელპიდე – მოწამე 15.11

ელპიდი (ელპიტო) – მოწამე 23.03; 1.08; 4.08; 17.09; 24.10

ელპიდი – მღვდელმოწამე 15.01

ელპიდი (ელპიდიოსი) – ქერსონეთს წამებული 6.03; 7.03

ელპიდიფორე – მოწამე 3.04

2.11

ელპიტო – იხ. ელპიდი

იმანუელი – გარდ. კვირაცხ.

ემელია – ბასილი დიდის დედა 1.01

ემელიანე – იხ. ემელიანოსი

ემელიანოსი (ემელიანე, ემილიანე)

ემელიანოსი – კვიზიკელი ეპისკოპოსი, აღმსარებელი 8.01; 7.08

ემელიანოსი – მოწამე 18.07

9.08; 10.08

14.08

11.12

ემელიანოსი – მღვდელმოწამე, ეპისკოპოსი 18.08

ემილიანე – იხ. ემელიანოსი 18.07; 11.12

ემნოსი – 9.08

ენათა – მოწამე 16.07

ენათა – მოწამე ქალწული 10.02

ენბლაშერნოსი – მოწამე 5.10

ენთამნიოსი – 2.09

ენკელი – მოწამე 13.06

ენკრატი – მოწამე 25.07

ენ ტუ თავმასტური – იხ. სვიმეონ მესვეტე 28.05

ეპაფრა (ეპაფრასი) – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01

ეპაფრო – იხ. ეპაფროდიტე 30.03

ეპაფროდიტე (ეპაფრო) – მოციქული 4.01; 30.03; 18.05; 8.12

ეპენენტო – იხ. ეპენეტი 30.07

ეპენეტი (ეპენენტო, ეპენეტო, ეპენტი) – მოციქული 4.01; 30.07

ეპენეტო – იხ. ეპენეტი 30.07

ეპენეტი – იხ. ეპენეტი

ეპიმაქე – იხ. ეპიმაქოსი

ეპიმაქოსი (ეპიმაქე, ეპიმახო)

ეპიმაქოსი – მოწამე 11.03 (ნაწ. აღმ.)

9.05; 10.05

14.05

6.07

29.10; 30.10; 31.10

ეპიმაქო – იხ. ეპიმაქოსი

ეპიმახო – იხ. ეპიმაქოსი

ეპირიქე – იხ. იპერიქე 5.06

ეპისტიმია – მოწამე 5.11

ეპიფანე (ეტჳფანე)

ეპიფანე – კვიპრელი მთავარეპისკოპოსი 12.05; 13.05; 14.07; 23.08; 18.11

ეპიფანე – კონსტანტინოპოლელი მთავარეპისკოპოსი 25.08

ეპიფანე – მელიტინელი მოწამე 7.11

ეპიფანე – მოწამე 9.04

ეპიქარია (ეპიხარო) – მოწამე 27.09

ეპიქტეტე – მოწამე, ხუცესი 7.07

ეპიხარო – იხ. ეპიქარია 27.09

ეპოლონი – მოწამე ყრმა 15.01; 4.09

ეპრაქსია – იხ. ევპრაქსია

ეპტასტომო – 24.05

ერაზმი – თორმიელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 4.05

ერაზმი – მოწამე 10.05

ერაზმო – 2.06

ერაკლე (ერეკლე, ირაკლი)

ერაკლე – 31.10

ერაკლე – სებასტიელი მოწამე 9.03

ერეკლე – მხედარი იხ. ჰერაკლე

ერასტი (ერასტო) – მოციქული 4.01; 10.11

ერასტო – იხ. ერასტი 10.11

ერენე – 21.10

ერენე (მშჳდობა) – 21.10

ერენე – სალოანელი მოწამე 1.04

ერენე – იხ. ირინე

ერენი – მოწამე 16.04

ერინოსი – იხ. სელინოსი 5.06

ერმა – იხ. ერმი

ერმეოსი – იხ. ერმი 4.11

ერმი (ერმა, ერმაიოსი, ერმე, ერმეონი, ერმეოსი, ერმეიოსი, ერმი, ერმა, ჰერმი)

ერმი (ერმია) – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 8.03; 8.04; 31.05; 5.11

ერმი – მოწამე 31.05

6.07

ერმი – ხუცესი 4.11

ერმი – იხ. ჰერმესი 17.06

ერმი – იხ. ჰერმი

ერმია – იხ. ერმი 31.05

ერმილე (ერმოლო, ერმილოსი) – მოწამე 13.01; 14.01; 1.06

18.12

ერმილო – იხ. ერმილე 18.12

ერმინინგელდი – გუთების უფლისწული, მოწამე 1.11

ერმიონი – იხ. ერმიონია

ერმიონია (ერმონია, ჰერმიონე) - ფილიპე მოციქულის ასული, მოწამე 4.09

ერმიოსი – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01

ერმიპე (ერმიპო) – მღვდელმოწამე 26.07

ერმიპე – მოწამე 18.08

ერმო – მოწამე 7.07

ერმო – იხ. ჰერმესი 17.06

ერმოგენი (ერმოგენე, ერმოგინე, ჰერმოგენი)

ერმოგენი – 24.11

ერმოგენი – მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქი, მღვდელმოწამე 17.02; 12.05; 5.10

ერმოგენი – მოწამე 24.01

25.07

1.09

24.11

10.12

ერმოკრატე – ხუცესი 26.07

ერმოლაო – მოწამე 19.12

ერმოლაოზი – იხ. ერმოლაოსი 26.07

ერმოლაოსი (ერმოლაოზი) – მღვდელმოწამე 26.07

ერმოლო – მოწამე 18.12

ეროდიანე – იხ. იროდიონი 28.03

ეროსი (პეროსი) – მოწამე 23.06; 24.06; 25.06

ეროტიდა (ეროტიდე) – მოწამე 27.10

ეროტიდე – იხ. ეროტიდა

ეროტიიდა – მოწამე 6.10

ესაია – 14.11

ესაია – მოწამე 16.02

ესაია – ქართველი 4.11

ესაია – წინასწარმეტყველი 5.05; 9.05; 3.06; 16.06; 17.06; 6.07; 21.07; 25.08; 22.09; 1.10; 2.10; 15.10; 30.10; 31.10

ესთერი – ქერსონესის ეპისკოპოსი, მოწამე 7.03

ესპერი – მოწამე 2.05

ესტატი (ესტათი) – იხ. ევსტათი

ეტვიფანე – იხ. ეპიფანე

ეტვიქი – იხ. ევტიქი

ეფემია (ეფრემია) – 11.09

10.10; 12.10

ეფემია (ევფემია) – დიდმოწამე, ყოვლადქებული 11.07

16.09; 17.09; 18.09

ეფემია (ევფემია, ეფრემი) – მოწამე 20.03

16.05

3.06

23.09

12.10

19.11

12.12

ეფემიანე – 12.12

ეფესელნი ყრმანი, შვიდნი: მაქსიმილიანე, იამბლიქო, მარტინიანე, დიონისე, ანტონინე, ექსაკუსტოდიანე (კონსტანტინე), იოანე – 18.04; 2.08; 4.08; 4.10; 22.10; 23.10

ეფთვიმე (ევთჳმე, ევთუმე, ეფთჳმე, ეფთჳმი, ექვთიმე)

ეფთვიმე – 4.08

ეფთვიმე – ათონელი 13.05

ეფთვიმე – დიდი 20.01

ეფთვიმე – დიმიძანელი მოწამე 1.05

ეფთვიმე – თესალონიკელი, ახალი 15.10

ეფთვიმე – იერუსალიმელი მთავარეპისკოპოსი 12.05

ეფთვიმე – მადიტელი ეპისკოპოსი, საკვირველთმოქმედი 5.05

ეფთვიმე – მონაზონი 23.11

ეფთვიმე – მოწამე 3.09

ეფთვიმე – ნათლისმცემლის მონასტრის წინამძღვარი 8.08

ეფთვიმე – ნიკომიდიელი მოწამე 28.12

ეფთვიმე – სარდიელი ეპისკოპოსი 26.12

ეფიბი – მოწამე, მღვდელმოწამე ვალენტინის მოწაფე 30.07

ეფრასია – იხ. ევფრასია 20.03

ეფრემი – 1.02; 3.02

ეფრემი – ანტიოქიელი პატრიარქი 8.06

ეფრემი – ასური 28.01

ეფრემი (ევთჳმე, ევფემი) – იერუსალიმელი მთავარეპისკოპოსი 12.05

ეფრემი – მაწყვერელი, დიდი 17.04

ეფრემი – მთავარეპისკოპოსი 7.11

ეფრემ II – სერბეთის პატრიარქი 15.06

ეფრემი – მოწამე 28.07

ეფრემი – მცირე, ფილოსოფოსი 18.01

ეფრემი – ქერსონესის ეპისკოპოსი, მოწამე 6.03; 7.03

ეფრემი – იხ. ევფემია 12.12

ეფრემია – იხ. ეფემია

ეფროსინე – იხ. ევფროსინე

ექვთიმე – იხ. ეფთვიმე

ექვსი მსოფლიო კრების წმიდა მამათა ხსენება – 16.07

ექსაკუსტოდიანე (კონსტანტინე) – ეფესელი ყრმა, მოწამე 2.08; 4.08; 22.10; 23.10

ექსენგჳთე – 5.08

ეღათრაქსი – გუთელი მოწამე, ერისკაცი 26.03

ეჯლონე – იხ. ეგლონი

  - ვ -

ვადიმი – იხ. ბადიმოსი

ვალენტე – 6.02

ვალენტი (ვალენტინე) – მეფე 26.01; 27.01; 17.03

ვალენტი – სებასტიელი მოწამე 9.03

ვალნეტი – 16.07

ვალენტიანე – იხ. ვალენტინი 27.10

ვალენტიანე – იხ. ვალენტოსი 27.10

ვალენტინა (ვალენტი, უალენტინა, უვალენტინე) – მოწამე 16.07

ვალენტინა – მოწამე 18.07

ვალენტინა – მოწამე ქალწული 10.02

ვალენტინა – იხ. ალევტინა 16.07

ვალენტინე (უალენტინე) – ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 30.07

ველანტინე – ხუცესი, მოწამე 6.07

ვალენტინი (ვალენტიანე, ვალენტოსი) – 27.10

ვალენტინი (ვალენტიონი) – მოწამე, სამოცდაათ მხედართაგანი 24.04

ვალენტინი (უალენტი) – მოწამე 16.02

ვალენტიონი – იხ. ვალენტინი 24.04

ვალენტოსი – იხ. ვალენტინი 27.10

ვალერიუსი – სებასტიელი მოწამე 9.03

ვალერია (კალერია) – მოწამე 7.06

ვალერიანე – მოწამე 20.01; 21.01

1.06

13.09

22.11; 24.11

ვალერიანე (უალერიანე) – მოწამე 4.05

25.10

ვალერიუსი – მელიტინელი მოწამე 7.11

ვარადატი (ბარადატოსი) – 22.02

ვარახიელი – მთავარანგელოზი 8.11

ვარისიმე – ედესელი ეპისკოპოსი 30.01

ვარიფსავა – მონაზონმოწამე 10.09

ვარლაამი – 6.11

19.11

ვაროზი – იხ. ვაროსი

ვაროსი (ვარო, ვაროზი) – მოწამე 20.05; 21.05

15.06

24.10

25.10

ვარსიმე – ედესელი ეპისკოპოსი 30.01

ვართქო – იხ. ბაქტი

ვასა – იხ. ბასა 21.08

ვასე – ამორეველი მოწამე 6.03

ვასი – 29.10

ვასიანე – იხ. ბასიანე 10.10

ვასილი – იხ. ბასილი

ვასილიდა (ვასილიდო) – იხ. ბასილიდე

ვასილიდე – იხ. ბასილიდე

ვასილისა – იხ. ბასილისა

ვასილისკა – იხ. ბასილიკე

ვასილისკო – იხ. ბასილიკე

ვასილისკო – იხ. ბასილისკო

ვასო – ამორეველი მოწამე 6.03

ვატა (ფატა) – სპარსელი მოწამე 1.05

ვახტანგი – გორგასალი 30.11

ვევეა – ედესელი მოწამე 29.01

ვევეა – მოწამე 10.12

ვევლია – მოწამე 5.09

ვენდიმიანე (ბენდიმიანე) – ბითვინიელი მეუდაბნოე 1.02

ვენდიმო – იხ. ვენდიმე

ვენედიმე – იხ. ბენედიმე 18.05

ვენეტიკტე – იხ. ბენედიქტე

ვენიო – მოწამე 30.07

ვერენა – წმიდა მატრონის ცოლი 8.11

ვერკა (ვერკი, უირიკა, უირკა) – გუთელი ხუცესი, მოწამე 26.03

ვერონიკა – მოწამე 12.07

ვერონიკა – იხ. ვირინეა 4.10

ვიანორი (ვიანორე) – მოწამე 10.07

ვითჳნო – მოწამე 3.04

ვივიანე – სებასტიელი მოწამე 9.03

ვიკენტი – იხ. ბიკენტი

ვილე (ფილი) – მოწამე 27.10; 28.10

ვინი – მოწამე 30.07

ვიპოლიტე – იხ. იპოლიტე 18.10

ვიპონი – მოწამე 9.04

ვირილატე – ნიკოპოლის წამებული 10.07

ვირინეა (ვერონიკა) – მოწამე 4.10

ვიტალი – 22.04

ვიტალი – მოწამე 25.01

28.04

23.07

ვიტე – მოწამე 16.05; 15.06

ვიქტორი – იხ. ბიქტორი

ვიქტორინა – იხ. ბიქტორინა

ვიქტორინე – იხ. ბიქტორინე

ვლადიმერი – მოციქულთა სწორი, ნათლისღებით ბასილი 15.07

ვლადიმერი – იხ. იოანე-ვლადიმერი 22.05

ვლადისლავი – სერბიელი 24.09

ვლანდინა – მოწამე 26.07

ვლასი – ეპისკოპოსი 22.02

ვლასი – კესარიელი. მოწამე 3.02

ვლასი – მღვდელმოწამე 11.02

ვლასი – სებასტიელი ეპისკოპოსი 11.02

ვონიფანტე – იხ. ბონიფანტე

ვუკოლე – იხ. ბუკოლე

  - ზ -

ზაბინე (ზაბინო, ზაბინოზი, ზაბინოსი, საბინოსი)

ზაბინე – ხუცი 29.04; 22.07; 18.08; 11.09

ზაბინე – მოწამე 13.11

ზაბინო – იხ. ზაბინე

ზაბინოზი – იხ. ზაბინე

ზაბინოსი – იხ. ზაბინე

ზაბულონი – წმიდა ნინოს მამა 20.05

ზაი – 27.04

ზარბილი – ედესელი მოწამე 29.01

ზარგილი – მოწამე 5.09

ზარვილი – იხ. სარვილე 28.10

ზაქარია – 24.03

ზაქარია – ახალმოწამე 20.01

ზაქარია – ეგვიპტელი, კირიონ ბერის ძე 5.12

ზაქარია – იერუსალიმელი პატრიარქი 31.01

21.02

27.10; 28.10

ზაქარია – იერუსალიმელი წმინდა სიონის აღმშენებელი დაწვის შემდეგ 16.12

ზაქარია – მოწამე 18.11

ზაქარია – მღვდელი; იხ. ზაქარია წინასწარმეტყველი

ზაქარია – მღვდელმოძღვარი; იხ. ზაქარია წინასწარმეტყველი

ზაქარია – წინასწარმეტყველი, მღვდელი, მღვდელმოძღვარი, იოანე ნათლისმცემლის მამა 10.02; 11.02 (ნაწ. პოვნა); 18.05; 23.05; 25.05; 26.06; 5.09; 23.09 (დადუმება); 27.09; 23.10; 1.12

ზაქარია – წინასწარმეტყველი, მანგლისმხილველი 7.02; 8.02

ზაქარია – წინასწარმეტყველი 16.05; 26.05; 10.06; 18.07; 25.08; 2.10; 29.10

ზაქე – მოციქული 20.04; 21.04

ზაქე (ზაქშეო) – ღადარინელი დიაკონი, მოწამე 17.11; 18.11

ზაქშეო – იხ. ზაქე 17.11

ზებედე – მოწამე 4.10

ზევინა – მოწამე 13.11

ზევინი – სირიელი მოუდაბნოე 23.02

ზენობი – მოწამე 29.10

ზენონი (ზენონო)

ზენონი – 3.03

14.10

30.10

ზენონი – ბასილი დიდის მოწაფე 30.01

ზენონი – ეგვიპტელი ხუცი, მოწამე 17.09

ზენონი – ეპისკოპოსი 12.06

ზენონი – ვერონიელი ეპისკოპოსი 12.04

ზენონი – იყალთოელი 7.05

ზენონი – მალემსრბოლი 10.02

ზენონი – მოწამე 5.04

10.04

18.04

28.04

22.06

23.06

11.08

22.08

3.09

6.09

ზენონი – ნიკომიდიელი მოწამე 28.12

ზინა – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 27.09

ზინა – მოწამე 22.06

ზინადო – იხ. ზინაიდა 10.10

ზინაიდა (ზინადო) – მოწამე, მკურნალი 10.10; 11.10

ზინაიდა – მოწამე 6.06; 7.06

ზინობი – ეგეას ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 30.10; 31.10

ზინობია (ზენობია) – მოწამე 30.10; 31.10

ზოე – მოწამე 18.12

ზოი – 3.05

ზოია (ზოი) – 13.02

ზოია – მოწამე 2.05

ზოილე – 3.03

ზოილე – მოწამე 13.04

ზოსიმა – 4.04

ზოსიმე – 4.04

6.04

18.06

1.11

ზოსიმე – აპოლონის სოზოპოლელი მოწამე 19.06

ზოსიმე – ბაბილონელი ეპისკოპოსი 4.06

ზოსიმე – თესალონიკელი იღუმენი 17.04

ზოსიმე – მეუდაბნოე, მოწამე 19.09

ზოსიმე – მონაზონი 4.01

ზოსიმე – მოწამე 15.04

28.09

ზოსიმე – სირაკუზელი ეპისკოპოსი 21.01; 30.03

ზოსიმე – სოლოვეცკელი იღუმენი 17.04

ზოსიმე - ფინიკიელი 8.06

ზოტიკე (ზოტიკი, ზოტიკო)

ზოტიკე – 29.04

10.09

ზოტიკე – კრეტელი მოწამე 23.12

ზოტიკე – მოწამე 18.04

22.08

13.09

21.10

ზოტიკე – ხუცი, ობოლთა მზრდელი, მღვდელმოწამე 8.01; 30.12; 31.12

ზოტიკი – იხ. ზოტიკე

ზოტიკო – იხ. ზოტიკე

  - თ -

თადეოზი – აღმსარებელი 29.12

თადეოზი – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 19.06; 30.06; 19.08; 21.08; 20.12; 21.12

თადეოზი – სტეფანწმიდელი 7.05. იხ. თათა

თავმასიოსი – კვიზიკელი მოწამე 28.04; 29.04

თათა (თადეოზ) – სტეფანწმიდელი 7.05

თაისია – იხ. ტაისია

თალა – მღვდელმოწამე 16.03

თალალე (თალელე) – მოწამე 20.05

თალალე – მოწამე 15.04

21.10

თალალე – სირიელი 27.02

თალასი – 22.02

20.05

თალელაიოზი (თალალე) – მოწამე 19.11

თალელე – 24.05

თალელე – იხ. თალელაიოზი 19.11

თალესი – ლაოდიკიელი ხუცეს-მოწამე 16.03

თალი – მოწამე 11.03

თამარი – კეთილმორწმუნე, ქართველთა მეფე; გარდამავალია, იდღესასწაულება აღდგომიდან მე-3 კვირას, მენელსაცხებლე დედათა ხსენების დღეს; 1.05

თეაგენი – მელიტინელი მოწამე 7.11

თეაგენი – იხ. თეოგენოსი 2.01

თებე – იხ. ფებე

თედორა – იხ. თეოდორა

თეე – მოწამე 16.07; 18.07

თევდოლა – იხ. ედესი 2.04

თევდორა – იხ. თეოდორა

თევდორე – იხ. თეოდორე

თევდორიტე – იხ. თეოდორიტე

თევდოსი – იხ. თეოდოსი

თევდოსია – იხ. თეოდოსია

თევდოსიონი – იხ. თეოდოსია 12.02

თევდოტე (თევდოტი) – იხ. თეოდოტი

თევდულე (თევდული) – იხ. თეოდულე

თეთინია – თევდოსიწმიდელი 10.02

თეთრა – გუთელი მოწამე, ერისკაცი 26.03

თეკლა – 6.06

19.06

23.09

10.10; 12.10

24.12

თეკლა – მოციქულთა სწორი, პირველმოწამე, დიდმოწამე 26.07; 23.09; 24.09

თეკლა – მოწამე 6.06

21.06

19.08

20.11

თეკლა – სპარსეთში წამებული 9.06

თეკლა – ქალწულმოწამე 6.09

თემელიოსი – მელიტინელი მოწამე 7.11

თემისტოკლე (თემისტოკლეო, თემისტოკლია) – მოწამე 21.12

თემისტოკლეო – იხ. თემისტოკლე

თემისტოკლია – იხ. თემისტოკლე

თეოგენი – იხ. თეოგენოსი

თეოგენოსი (თეოგენი)

თეოგოენოსი – ეპისკოპოსი 3.01

თეოგენოსი (თეაგენი, თეოგენო) – პარიელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 2.01; 3.01

თეოგთისტე – იხ. თეოქთისტე

თეოგნე (თეოღნი) – ბასას ძე, მოწამე 21.08

თეოგნი – ეპისკოპოსი 7.02; 8.02

თეოგნიდე – კვიზიკელი მოწამე 28.04; 29.04

თეოგნოსტე – კიეველი 14.03

თეოდიტა – იხ. თეოდოტია

თეოდოილე – იხ. თეოდულე 5.04

თოდოლე – კვიპრელი 3.12

თეოდოლო – იხ. თეოდულე

თეოდორა – ალექსანდრიელი 11.09

თეოდორა – დედოფალი 11.02; 8.03; 26.06; 14.11

თეოდორა – თესალონიკელი 5.04; 3.08

თეოდორა – კესარიელი 30.12

თეოდორა – კონსტანტინოპოლელი 30.12

თეოდორა – კორინთელი მოწამე 16.04

თეოდორა – მართლმორწმუნე 14.11

თეოდორა (თედორა) – მოწამე 18.09

თეოდორა – მოწამე 10.03

თეოდორა – სერბი დედოფალი 11.03

თეოდორა – ქალწულმოწამე 6.04; 27.05

თეოდორე (თევდორე)

თეოდორე – 7.02

6.02 (თევდულე)

9.02 (საბაწმიდელი)

10.03

27.03

28.03

1.04

2.04

6.05

21.05

28.05

2.07

28.09

11.10

12.12

18.12

თეოდორე – ალექსანდრიელი მთავარეპისკოპოსი მოწამე 12.09; 3.12

თეოდორე – ამორეველი მოწამე 6.03

თეოდორე – ანკვირელი მოწამე, აღმსარებელი 4.11

თეოდორე – ანტიოქელი 23.11

თეოდორე – ახალმოწამე 5.03

თეოდორე – აღმსარებელი 4.07

თეოდორე – ბიზანტიელი 17.02; განრღ. კვირა

თეოდორე – გამომეტყველი 22.09

თეოდორე – განწმედილი 14.05; 16.05

თეოდორე – დარდანელი ახალმოწამე 2.08

თეოდორე – ედესელი ეპისკოპოსი 9.07

თეოდორე – ერისკაცი, მარტვილი 3.06

თეოდორე – ეპისკოპოსი 28.11

თეოდორე – ეფესოს მთავარეპისკოპოსი, მოწამე 5.10

თეოდორე – იღუმენი 6.06

თეოდორე – კველთელი მღვდელი, მოწამე 8.06

თეოდორე – კვირინელი ეპისკოპოსი 4.07

თეოდორე – კითეროსელი 12.05

თეოდორე – კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი 27.12; 28.12

თეოდორე – მელიტინელი მოწამე 7.11

თეოდორე – მენავე 9.07; 14.07

თეოდორე – მთავარეპისკოპოსი 26.01; 27.01

თეოდორე – მოწამე 22.02

26.02

10.04

15.04

9.05

24.05

2.06

20.07

1.08

8.08

4.09

30.09 (თეოდოსი) 2.10

კვირაცხ.

თეოდორე – ნიკომიდიელი მოწამე 5.09

თეოდორე – პამფილიის პერგიელი მოწამე 19.04; 21.04; 21.09

თეოდორე – პელონელი 4.02

თეოდორე – რომის პაპი 18.05

თეოდორე – საბაწმიდის მამასახლისი, ამბა 9.02

თეოდორე – საბაწმიდელი ხუცესი, აღმსარებელი, თეოფანე პოეტის ძმა 27.12; 28.12

თეოდორე – საკვირველთმოქმედი 5.06

თეოდორე – სალოსი 25.02

თეოდორე – სიკეოტელი (სიკიოტელი) არქიმანდრიტი, ანასტასიოპოლელი ეპისკოპოსი, სასწაულთმოქმედი 22.04; 15.06 (ნაწ. აღმ.)

თეოდორე – სმოლენსკელი 5.03

თეოდორე – სტრატილატი, დიდმოწამე 8.02; 8.06 (ნაწ. აღმ.)

თეოდორე – სტუდიელი (სტუდიტე), აღმსარებელი 26.01 (ნაწ. აღმ.); 11.11

თეოდორე – ტირონი, დიდმოწამე 17.02; 18.02; 5.03; დიდმარხვის პირველი შაბათი

თეოდორე – ტრიქინა (ტრიხინა) 20.04

თეოდორე – შეყენებული 16.01; 6.05; 2.12

თეოდორე – ჩერნიგოველი მთავარეპისკოპოსი (პოვნა და აღმოყვანება ნაწილთა) 9.09

თეოდორიტე (თევდორიტე)

თოოდორიტე – ანტიოქიის ხუცესი, მღვდელმოწამე 8.03

თეოდორიტე – მოწამე 28.03

15.04

თეოდორიტე – მღვდელმოწამე 3.03

თეოდოსი (თევდოსი)

თეოდოსი – 5.02

12.04

12.05

თეოდოსი – ანტიოქიელი 11.01

თეოდოსი – ახალი 30.07

თეოდოსი (თეოდორე) – მოწამე 2.10

თეოდოსი – იამატიკოსი, ახალი 7.08

თეოდოსი – იერუსალიმის უდაბნოს აღმშენებელი 11.01

თეოდოსი – კვინობიარქი, დიდი 11.01

თეოდოსი – კიეველი იღუმენი 3.05

თეოდოსი – მეფე, ახალი 29.07

თეოდოსი – მეფე, დიდი 19.01; 31.05; 29.07; 10.11

თეოდოსი – მეფე, მცირე 31.07

თეოდოსი – მოწამე 26.03; 27.03

13.04

თეოდოსი – სკოპელოსელი 5.02

თეოდოსი – ტრაპიზონის ეპისკოპოსი 11.01

თეოდოსი – ჩერნიგოველი მთავარეპისკოპოსი 5.02; 9.09 (ნაწ. პოვნა და აღმ.)

თეოდოსი – იხ. ედესი 2.04

თეოდოსი – იხ. თეოდორე 2.10

თეოდოსია (თევდოსია)

თეოდოსია – 8.02

24.03

13.06

თეოდოსია (თევდოსიონი) – 12.02

თეოდოსია – კონსტანტინოპოლელი მოწამე 29.05

თეოდოსია – მოწამე 20.03; 16.04

თეოდოსია – ტვირელი ქალწულმოწამე 29.05

თეოდოსია – ქალწულმოწამე 3.04

თეოდოსია – იხ. ედესი 2.04

თეოდოტე – იხ. თეოდორე 2.10

თეოდოსია (თევდოსია)

თეოდოსია – 8.02

24.03

13.06

თეოდოსია (თევდოსიონი) – 12.02

თეოდოსია – კონსტანტინოპოლელი მოწამე 29.05

თეოდოსია – მოწამე 20.03; 16.04

თეოდოსია – ტვირელი ქალწულმოწამე 29.05

თეოდოსია – ქალწულმოწამე 3.04

თეოდოსია – იხ. ედესი 2.04

თეოდოტე – იხ. თეოდოტი

თოდოტე – იხ. თეოდოტია 29.07; 22.10

თეოდოტი (თევდოტე, თევდოტი, თეოდოტე)

თეოდოტი – 2.01

3.08

4.11

თეოდოტი – ანკვირელი მღვდელმოწამე 18.05; 7.06

თეოდოტი – კვიზიკელი მოწამე 28.04; 29.04

თეოდოტი – კვირინელი ეპისკოპოსი, ხუცი 19.01; 2.03

თეოდოტი – კვირინელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 2.03

თეოდოტი – მამანტის მამა, მოწამე 2.09

თეოდოტი – მოწამე 24.01

19.02

3.07

3.07

4.07

29.07

2.09; 15.09

21.10; 23.10

7.11

22.12

თეოდოტი – ხუცი, იხ. თეოდოტი კვირინელი ეპისკოპოსი

თეოდოტია (თეოდიტა, თეოდოტე) – მოწამე 29.07; 30.07

22.10

თეოდოტია – მოწამე 31.01

4.07

17.09

22.12

თეოდოტია (ფეოდოტია) – კოზმან და დამიანე ასიელთა დედა 1.11

თეოდოტო – 4.11

თეოდულე (თევდულე)

თეოდულე – 14.01

თეოდულე (თევდულე, თეოდოილე, თეოდოლე, თეოდოლე) – დიაკონი, მოწამე 4.04; 5.04; 5.05

თეოდულე – კვიპრელი 3.12

თეოდულე – კონსტანტინოპოლელი 3.12

თეოდულე – კრეტელი მოწამე 23.12

თეოდულე – მელიტინელი მოწამე 7.11

თეოდულწ – მოწამე 24.01

5.02

16.02

2.05

18.06

27.10; 28.10

თეოდულე – სებასტიელი მოწამე 9.03

თეოდულია – მოწამე 5.02

თეოზვა – დიაკონი, წმიდა გრიგოლ ნოსელის და 10.01

თეოკთისტე – იხ. თეოქთისტე

თეოკლიტა – 3.08

თეოკლიტე – მოწამე 26.02

თეოკლიტოსი – ლაკედემონიის არქიეპისკოპოსი, სასწაულთმოქმედი 1.12

თეოკრიტი – 2.03

თეოკტისტა – იხ. თეოქთისტე

თეოკტისტე – იხ. თეოქთისტე

თეოკტისტი – იხ. თეოქთისტა 31.01

თეონა – თესალონიკის ეპისკოპოსი 24.03; 4.04; 5.04

თეონა – მოგვყოფილი, მოწამე 4.01; 5.01

თეონა – მოწამე 19.04

თეონი – მოწამე 2.07

თეონიდე – იხ. ლეონიდე 8.08

თეოლინა – იხ. თეონილა

თეონილა (თეოლინა) – მოწამე 29.10; 30.10

თეოპემპტე – იხ. თეოპემპტი 4.10

თეოპემპტი – 2.01

თეოპემპტი (თეოპემპტე, თეოპემპტო) – ნიკომიდიელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 4.01; 5.01

თეოპისტა – ეგინელი 29.08

თეოპისტე – 2.01

თეოპისტე – მოწამე (შვილი ევსტათესი და თეოპისტიასი) – 20.09

თეოპისტია – მოწამე 20.09

თეოპრეპე – მოწამე 23.03

თეოპრეპე (თეოპრეპო) – მოწამე 22.08

თეოპრეპო – იხ. თეოპრეპე

თეოსთიხო – იხ. თეოსტიქე

თეოსტერიქტე – აღმსარებელი 17.03

თეოსტირიქე (თეოსტირიკტე) – სიმვოლელი 9.11; 10.11

თეოსტიქე (თეოსთიხო) – კვიზიკელი მოწამე 28.04; 29.04

ტეოკენტე – მოწამე 10.10

თეოკენტო – მღვდელმოწამე 4.10

თეოტი – მოწამე 18.05

თეოტიქე – მოწამე 14.12

თეოფანე – 10.06

16.10

თეოფანე – ანტიოქიელი 10.06

თეოფანე – აღმსარებელი 9.09

თეოფანე – ბარლაამის წმიდა მონასტრის მაშენებელი 17.05

თეოფანე – დაყუდებული 10.01

თეოფანე – კანონთმთქმელი 22.09

თეოფანე – მოწყალე 29.09

თეოფანე – ნავსელი, ახალი 19.08

თეოფანე – ნიკეის ეპისკოპოსი, კანონგამომთქმელი, აღმსარებელი 11.10

თეოფანე – საკვირველთმოქმედი 16.12

თეოფანე – სიგრიანელი (სიღრიანელი) მამასახლისი 12.03

თეოფანია – დედოფალი 16.12

თეოფილა – ნიკომიდიელი მოწამე 28.12

თეოფილაკტე – იხ. თეოფილაქტე

თეოფილაქტე (თეოფილაკტე) – ნიკომიდიელი ეპისკოპოსი 7.03; 8.03

თეოფილე – 12.06; 2.12

თეოფილე – ათონელი მირონმდინარე 8.07

თეოფილე – ამორეველი მოწამე 6.03

თეოფილე – აღმსარებელი 10.10

თეოფილე – ახალი, მოწამე 30.01

თეოფილე – დიაკონი, მოწამე 8.01

3.09

თეოფილე – ეფესელი ეპისკოპოსი 23.09; 25.09

თეოფილე – მელიტინელი მოწამე 7.11

თეოფილე – მოწამე 6.02

31.03

21.07; 23.07

თეოფილე – ნიკომიდიელი მოწამე, დიაკონი 28.12

თეოფილე – სებასტიელი მოწამე 9.03

თეოქარე – არტიელი 13.04; 29.04

თეოქთირისტე – მოწამე 28.02

თეოქთისტა (თეოკტისტა)

თეოქთისტა (თეოკტისტი) – მოწამე 31.01

თეოქთისტა – ლესბელი 9.11

თეოქთისტე (თეოგთისტე, თეოკთისტე, თეოკტისტე, თეოქტისტე)

თეოქთისტე – 4.01

13.05

17.05

6.09

10.11

თეოქთისტე (თეოქე) - მოწამე 18.10

თეოქთისტე – ექვთიმე დიდის თანამოღვაწე, მეგობარი 3.09

თეოქთისტე – ლეზვიელი (სელბიელი) 9.11; 10.11

თეოქთისტე – მენავეთმოძღვარი, მოწამე 6.09

თეოქთისტე – მოწამე 10.01

2.10

თეოღნი – იხ. თეოგნე

თერაპონი (თერაპონტა, თერაპონტი)

თერაპონი – კვიპრელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 25.06; 26.06

თერაპონი – მოწამე 26.06

თერაპონი – მღვდელმოწამე 14.05

თერაპონი – სარდიელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 27.05

თერაპონტა – იხ. თერაპონი

თერაპონტი – იხ. თერაპონი

თერინე – მოწამე 24.04

6.05

თერმე – ხუცესი 26.03

თერმო – მოწამე 5.04

თერსო (თერსიო) – იხ. თვირსო

თესალონიკე – მოწამე 19.12

თესალონიკეს წამებულნი – 19.12

თესალონიკია (თესალონიკე) – მოწამე 7.11

თესპესი – მოწამე 20.11

თესპესიო – 16.12

თვირსო (თერსიო, თერსო, თირსო, თორსო)

თვირსო – მოწამე 10.02

12.07

8.08

16.08; 17.08

22.09; 23.09

18.10

14.12

თიბეა – მოწამე 5.09

თირდატი – იხ. თრდატი

თირსო – იხ. თვირსო

თიფაილი – მოწამე 5.09

თჳრსო – იხ. თვირსო

თოკო – იხ. უიკო 26.03

თომა – 10.12

თომა – იერუსალიმელი პატრიარქი 16.05

თომა – კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი 8.02; 22.02; 15.03; 21.03; 22.03; 14.11; 15.11

თომა – მალეელი 7.07

თომა – მონაზონი 24.03

თომა – მოციქული, მარტვილი 9.05; 26.05; 30.06; 3.07; 20.07; 24.08; 5.09; 2.10; 5.10; 6.10; 1.11

თომა – სალოსი 24.04

თომა – ჩვილი მოწამე 1.11

თომაიდა – 3.01

თომაიდა – ეგვიპტელი 13.04

თომაიდო – მოწამე 14.04

თორნიკე – იხ. იოანე 12.06

თორსისო – 26.04

თორსო – იხ. თვირსო

თრაკიელნი მოწამენი, ოცდაცხრამეტნი – 24.08

თრდატი (თირდატი) – 9.02

თუთაელი – მოწამე 4.08

5.08

5.09

1.11

10.12

  - ი -

ია – დედა 20.03

ია – მოწამე 4.08

11.09

25.09

იადორი – მოწამე 4.02

იაკინთე – მოწამე 3.07

24.12

იაკინთო – 11.07

იაკინთო – მოწამე 4.07; 22.07

იაკისხოლე – მოწამე 28.04

იაკობი – 15.04

იაკობი – ალფესი, მოციქული 30.06; 8.10; 9.10

იაკობი – აღმსარებელი, ეპისკოპოსი 20.03; 21.03; 24.03

იაკობი – განდეგილი 26.11

იაკობი – დაყუდებული 28.01

იაკობი – დაჭრილი 12.11; 27.11

იაკობი – დიაკონი 1.11

იაკობი – ზებედესი, მოციქული 30.04; 30.06; 15.11

იაკობი – იერუსალიმელი პატრიარქი 17.05

იაკობი – კასტორიელი ახალმოწამე 1.11

იაკობი – მამამთავარი 21.08; 22.08; 8.10; 24.12

იაკობი – მმარხველი 4.03

იაკობი – მოციქული 1.12

იაკობი – მოციქული; იხ. იაკობ ალფესი

იაკობი – მოციქული; იხ. იაკობ ზებედესი

იაკობი – მოციქული; იხ. იაკობ ძმა უფლისა

იაკობი – მოწამე 28.01

29.01

15.04

9.08

იაკობი – ნიზიბიელი ეპისკოპოსი 13.01

იაკობი – სპარსეთში წამებული ხუცესი, მოშურნედ წოდებული 1.11

იაკობი – სპარსი დიდმოწამე 27.11; 28.11

იაკობი – ძმა უფლისა, მოციქული 4.01; 7.04; 30.04; 18.05; 25.05; 30.06; 22.10; 23.10; 1.12; 26.12; 29.12; 31.12

იაკობი – ხუცეს-მონაზონი 13.10

იაკობი – ხუცი 10.04

იაკობი – ხუცესი, მოწამე 14.04

იამატიკოსი – 7.08

იამბლიქოსი (იამბლიქე, იამბლიქო) – ეფესელი ყრმა, მოწამე 2.08; 4.08; 22.10; 23.10

იამილიქო – იხ. იამბლიქოსი 2.08

იანვარი – იხ. იანუარი

იანიკიტე – ნიკოპოლისს წამებული 10.07

იანუარი (იანვარი, იანუარიუსი)

იანუარი – ვენვენდოს ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 19.09

იანუარი – ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 21.04

იანუარი – მოწამე 25.01; 28.04

იასონი – დამასკელი ეპისკოპოსი 9.10

იასონი – მოციქული 19.04; 27.04; 28.04; 29.04

იასონი – მოწამე, კლავდისა და ილარიას ძე 19.03

იგათრაქსი – ხუცესი 26.03

იგნანტიოსი – იხ. ეგნატი

იგნატი – იხ. ეგნატი

იგნატიოზი – იხ. ეგნატი

იერაიდა – ქალწული 30.05

იერაკოსი – იხ. იერაქსი

იერაქსი (იერაკო, იერაკოსი) – მოწამე 1.06

27.10; 28.10

იერემია – მოწამე 16.02

6.04

იერემია – სინა-რაითელი მამა, მოწამე 14.01

იერემია – წინასწარმეტყველი 1.05; 21.07

იეროთე – იხ. იეროთეოზი 4.10

იეროთეოსი (იეროთე, იეროთეზი, ჰიეროთეოსი) – ათენელთა ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 4.10

იეროთეოსი – კალამატელი 13.09

იეროთეოსი – ხუცესი, ახალმოწამე 14.08

იერომიელი – მთავარანგელოზი 8.11

იერონი – მელიტინელი მოწამე 7.11

იერონიმე – 28.08

იერონიმე – სტრიდონელი 15.06

იერუსალიმა – მოწამე 4.09

იერუსალიმელნი მოწამენი, სამოცნი – 21.10

იერუსალიმელნი პატრიარქნი, იაკობიდან ვიდრე მოდესტოსამდე – 17.05

იერუსალიმელნი პატრიარქნი ყოველნი – გარდამავალია, აღინიშნება დიდი მარხვის IV შაბათს; 27.09

ივა – მოწამე 12.08

ივენტიონი – იხ. იოვენტინე 9.10

ივვიოტი – მოწამე 21.12

ივლიანა – იხ. იულიანა

ივლიანე – იხ. იულიანე

ივლიტა – მოწამე 15.07; 16.07

31.07

ივსტინა – იხ. იუსტინა

ივსტჳნიანე – იხ. იუსტინიანე

ივქირიონი – მოწამე 15.04

იზეკიელი – იხ. ეზეკიელი

იზიტბოზიტი – მოწამე 28.07

ილარი – იხ. ჰილარ

ილარია (ილირია) – მოწამე, კლავდის მეუღლე 19.03

ილარიო – მოწამე 3.04; 12.07; 14.07

ილარიონი – 6.05

20.10; 21.10

28.11

ილარიონი – ახალი 6.06

29.09

ილარიონი – დალმატის მამასახლისი, ხსენება სასწაულისა მისისა 5.06

ილარიონი – დიდი 20.10; 21.10

ილარიონი – თვალელი, გიორგი მთაწმიდელის მოძღვარი 24.07

ილარიონი (ილირიკე) – მოწამე 3.04

ილარიონი – კრეტელი ახალმოწამე 20.09

ილარიონი – მელიტინელი მოწამე 7.11

ილარიონი – მოწამე 12.07

18.08

28.11

16.12

ილარიონი – პელიკიტის იღუმენი, ახალი 28.03

ილარიონი – ქართველი, საკვირველთმოქმედი 19.11

ილარიონი – იხ. ჰილარი (12.07)

ილი – სებასტიელი მოწამე 9.03

ილი – იხ. ელია 13.09

ილია – ჭავჭავაძე, მართალი 20.07

ილია – იხ. ელია

ილიანე – სებასტიელი მოწამე 9.03

ილიდორე – იხ. ილოდორე 28.09

ილინე – ტარსუსელი ეპისკოპოსი 23.11

ილიოდორე – 1.06

ილიოდორე (ილიდორე) – მოწამე 28.09

ილიოდორე – იხ. ჰელიოდორე 19.11

ილირიკე – იხ. ილარიონი

ინა (ინნა) – მოწამე 20.01; 20.06

ინდი (ინდისე) – მოწამე 3.12; 28.12; 31.12

ინდისი – მოწამე 3.09

ინდო – მოწამე 30.09

ინდოეთში წამებული ჩვიდმეტი მონაზონი – 27.11

ინოკენტი – მოწამე 17.06; 6.07; 7.07

იოადი – წინასწარმეტყველი 30.03

იოაკიმი (იოვაკიმი) – ღვთისმშობლის მშობელი 25.07; 9.09

იოანა (იოჰანა) – მენელსაცხებლე დედა; გარდამავალია, აღინიშნება აღდგომიდან III კვირას; 25.04; 27.06

იოანე – იხ. იოვანე

იოანიკე – დევიჩინელი 26.04

იოანიკე (იოანიკი) – დიდი 4.11

იოანიკე – სერბიის პატრიარქი 3.09

იოასაფი – ბელგოროდელი მღვდელმთავარი 4.09 (ნაწ. პოვნა)

იოასაფი – 26.08

იოასაფი – იხ. იოდასაფი

იობენალი (იობელანი, ობელანი) – იერუსალიმელი პატრიარქი 1.07

იობი – მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქი 5.04

იობი – მრავალვნებული, მართალი 6.05; 8.05

იოდასაფი (იოასაფი) – ინდოეთის მეფის ძე 19.05; 19.11

იოელი (იოველი) – წინასწარმეტყველი 18.10; 19.10

იოვაკიმი – იხ. იოაკიმი

იოვანე (იოანე)

იოვანე – 4.02

21.02

12.04

14.05

20.05

12.06

13.06

18.07

21.07

5.08

23.09

9.11

2.12

იოვანე (აბულჰერითი) – მთაწმიდელი, ეფთვიმეს მამა 14.06; 12.07

იოვანე – ალექსანდრიელი პატრიარქი, მოწყალე 11.11; 12.11; 30.11

იოვანე – ამბა კვიროს მონაზონის მოწაფე 31.01; 28.06

იოვანე – ამბა, სქოლარი 4.01

იოვანე – ანას ძე 13.06

იოვანე – აღმსარებელი, ფსიხაიტი 26.05; 27.05

იოვანე – ახალი 8.04

იოვანე – ახალმოწამე 3.02

18.04

14.05

21.10

20.12

იოვანე – ბატაძი, მეფე და მწყალობელი 4.11

იოვანე – განდეგილი 19.06

იოვანე – გლახაკი 15.01

იოვანე – გრიგოლ დეკაპოლელის მოწაფე 11.04; 18.04

იოვანე – გუთელი ეპისკოპოსი 19.05; 26.06

იოვანე – დამასკელი 28.02; 29.11; 4.12; 9.12

იოვანე – ეგვიპტელი წინამხედველი 27.03

იოვანე – ეგინაში აღსრულებული 18.04

იოვანე – ეპისკოპოსი 20.03

9.07

იოვანე – ეფესელი ყრმა, მოწამე 2.08; 4.08; 22.10; 23.10

იოვანე-ვლადიმერი – სერბეთის მთავარი 22.05

იოვანე – ზედაზნელი 7.05

12.12

იოვანე – ზეხნელთა ეპისკოპოსი 12.12

იოვანე (თორნიკე) – მთაწმიდელი 12.06

იოვანე – იერუსალიმელი პატრიარქი; გარდამავალია, აღინიშნება ბზობის წინა პარასკევს; 29.03; 19.04; 27.11; 7.12

იოვანე – კალიბელი 15.01

იოვანე – კალოკტენი, თებეს მიტროპოლიტი 29.04

იოვანე – კლეოპატრას ძე 19.10

იოვანე – კლემაქსი (კლიმაქსი); იხ. იოვანე სინელი მამასახლისი

იოვანე – კოლონიის ეპისკოპოსი, მდუმარი, შეყენებული 3.12; 8.12

იოვანე – კომსი, მოწამე 23.05; 24.05

იოვანე – კონიძელი მოწამე 23.09

იოვანე – კონსტანტინოპოლელი, კალფა, ახალმოწამე 26.02

იოვანე – კონსტანტინოპოლის მთავარეპისკოპოსი 26.01; 18.07; 25.08

21.02

18.08

30.08

იოვანე – კონსტანტინოპოლის პატრიარქი, მმარხველი 18.02; 2.09

იოვანე – კრეტელი ახალმოწამე 15.09

იოვანე – კრონშტადტელი, მართალი 7.12; 20.12

იოვანე – კუკუზელი 1.10

იოვანე – ლიტველი მოწამე 28.02

იოვანე – მამასახლისი 29.01

იოვანე – მანგლელი ეპისკოპოსი 28.03

იოვანე – მართალი 4.11

იოვანე – მახარებელი; იხ. იოანე ღვთისმეტყველი

იოვანე – მდუმარი 30.03

იოვანე – მეუდაბნოე 29.03

იოვანე – მეფე 11.01

იოვანე – მონაზონი 27.05

6.07

იოვანე – მონაზონი, მემღვიმე 19.04

იოვანე – მოწამე 27.03; 29.03

14.04

29.04

27.05

28.08

23.09

28.11

იოვანე – მოწყალე; იხ. იოვანე – ალექსანდრიის პატრიარქი

იოვანე – მხედარი 12.06

იოვანე – მხედარი, მოწამე 30.07; 4.08

იოვანე – ნათლისმცემელი, წინასწარმეტყველი, წინამორბედი 7.01; 24.02; 9.05; 25.05; 3.06; 24.06; 18.07; 25.07; 29.08; 30.08; 23.09; 29.09; 15.10; 20.10; 26.10; 27.10; 14.11; 14.12

იოვანე – ოქროპირი 26.01; 27.01; 29.01; 30.01; 3.03; 31.07; 23.08; 14.09; 15.09; 13.11

იოვანე – პალესტინის ძველი ლავრის ხუცესი 19.04; 26.07

იოვანე – პატელარი 7.08

იოვანე – პოლივოტელი ეპისკოპოსი 4.12

იოვანე – რილელი 18.08; 19.10

იოვანე – საბაწმიდაში წამებული 20.03

იოვანე – საბაწმიდელი ეპისკოპოსი, დაყუდებული 8.01

იოვანე – სარდიკიის ეპისკოპოსი 17.12

იოვანე – სებასტიელი მოწამე 9.03

იოვანე – სერბეთის მთავარი 10.12

იოვანე – სვიმეონ სალოსის თანამმარხველი 21.07

იოვანე – სინელი მამასახლისი 21.03; 30.03; დიდი მარხვის IV კვირა

იოვანე – სირიელი მეუდაბნოე 23.02

იოვანე – სპარსელი ეპისკოპოსი, მოწამე 20.11; 29.11

იოვანე – სპარსეთში წამებული ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 1.11

იოვანე – სქოლარი 4.01

იოვანე – უვეცხლო მკურნალი, საკვირველთმოქმედი, მოწამე 31.01; 28.06 (ნაწ. აღმ.)

იოვანე – უფლის ძმა, იოსების ძე 24.04

იოვანე – ქალკიდონელი მთავარეპისკოპოსი 18.07; 28.07

იოვანე – ქართველი 4.11

იოვანე – ქოზიბელი (ქუზიბელი), კესარიის ეპისკოპოსი 2.06; 3.10; 28.10

იოვანე – ქრისტეს წინამორბედი; იხ. იოვანე ნათლისმცემელი

იოვანე – ქსენოფორეს ძე 30.09

იოვანე – ქსენოფონტეს ძე 26.01

იოვანე – ღვთისმეტყველი, მახარებელი, მოციქული 8.04; 30.04; 8.05; 9.05; 14.05; 12.06; 30.06; 30.07; 23.08; 26.09; 2.11; 28.12; 29.12; 31.12

იოვანე – შავთელ-გაენათელი 9.06

იოვანე – შავთელი 1.04

იოვანე – წინასწარმეტყველი 6.02

იოვანე – წინასწარმეტყველი, იხ. იოვანე ნათლისმცემელი

იოვანე – ჭიმჭიმელი 10.02

იოვანე – ჭყონდიდელი მთავარეპიკოპოსი 3.01

იოვანე – ხახულელი, ოქროპირად წოდებული 10.03

იოვანე – ხუცესი, მოწამე 22.01

იოვანე – იხ. იულიანე 17.08

იოვანიკე – ულუმბელი 3.11

იოველი – იხ. იოელი 18.10

იოვენიტე (ებენტი, ივენტიონი, იოფენტინე) – მხედარი, მოწამე 9.10

იოვილა – მოწამე 16.01

იოთამი – ზედგენიძე, მეფისთვის თავდადებული მოწამე 30.10

იონა – მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის საკვირველთმოქმედი 5.10

იონა (იოანე) – მოწამე 28.03; 29.03

იონა – წინასწარმეტყველი 21.09; 22.09; 10.12

იონა – ხუცესმონაზონი, თეოფანე გამომეტყველის ძმა 21.09; 22.09

იორდანე – მოწამე 15.04

იოსები – ალავერდელი, ათცამეტ სირიელ მამათაგანი, ამბა 7.05; 15.09

იოსები – არიმათიელი 16.04; 30.08; 31.08

იოსები – განშორებული 20.06

იოსები – დამწინდველი, მართალი 26.12

იოსები – ეპისკოპოსი, მოწამე 3.11

იოსები – თესალონიკელი მთავარეპისკოპოსი, აღმსარებელი 26.01; 14.07; 15.07

იოსები – თესალონიკელი მთავარეპისკოპოსი, აღმსარებელი 26.01; 14.07; 15.07

იოსები – კათოლიკოსი, საკვირველთმოქმედი 17.10

იოსები – კარნუ-ქალაქში წამებული 16.09

იოსები – მამამთავარი 4.09; 15.10

იოსები – მგალობელი 4.04

იოსები – მოწამე 20.11

იოსები – რაითელი 14.01

იოსები (იოსეფი) – ხუცი 3.11

იოსები – ხუცი, მოხევე, საკვირველთმოქმედი 7.10

იოსები – ჰიმნოგრაფი 3.04

იოსეფი – იხ. იოსები 3.11

იოსია (იოსტოსი) – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01

იოსია – მოწამე ფოტინეს შვილი 20.03

იოსირი – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 30.10

იოფენტინე – იხ. იოვენტინე

იოსტი – იხ. იუსტინა

იოსტო – მოწამე 14.07; 21.07

იოსტოსი – იხ. იოსია

იოჰანა – იხ. იოანა

იპატი – იხ. იპატიოსი

იპატიოსი (იპატი) – 31.03; 17.06

28.06

იპატიოსი (ჰიპატე) – განგრელი ეპისკოპოსი 31.03; 14.11

იპატიოსი – ეპისკოპოსი 1.06

იპატიოსი – თებაიდელი, იხ. პატაპი 8.12

იპატიოსი – მკურნალი 4.04

იპატიოსი – მოწამე 19.01; 3.06

18.06

14.12

იპატიოსი – მღვდელმოწამე, ეპისკოპოსი 21.09

იპატიოსი – რუფაინელი იღუმენი 31.03

იპატიოსი – სინა-რაითელი მამა, მოწამე 14.01

იპატიოსი – სპარსელი ეპისკოპოსი, მოწამე 20.11

იპერიქე (ეპირიქე) – მოწამე 5.06

იპერიქი (იპერიხი) – მოწამე 29.01

იპოლიტე – 30.01

30.03

იპოლიტე – მოწამე 10.08

13.08

18.10

29.10

იპოლიტე – რომის პაპი, მღვდელმოწამე 30.01

ირაიდა – მოწამე 5.03

ირაიდა – ქალწული, მოწამე 23.09

ირაიდო – 4.03

ირაიდო – მოწამე 5.10

ირაკლამონი – იხ. ირაკლემონი 2.12

ირაკლემონი (ირაკლამონი) – 12.06; 2.12

ირაკლი – მოწამე 18.05

ირაკლი – სებასტიელი მოწამე 9.03

ირაკლი – ტამასოკვიპრელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 17.09

ირაკლი – იხ. ჰერაკლე

ირინარქე (ირინარხე) – მოწამე 28.11

ირინე – გიორგი აღმსარებლის მეუღლე 13.05

ირინე – დედოფალი 7.08

ირინე – დიდმოწამე 5.05

ირინე – ეპისკოპოსი 30.12

ირინე – ლესბოსელი, ახალმოწამე 9.04

ირინე – მოწამე 16.04

16.04

17.09; 18.09

ირინე – მოწამე 5.06

ირინე – ქრისობალანტელი 28.07

ირინეოსი – ლიონელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 23.08

ირინეოსი – მოწამე 5.06

23.08

ირინეოსი – სირიელი ეპისკოპოსი, მოწამე 26.03

ირინი – მოწამე 3.04

16.04

იროდიონი (ეროდიანე) – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 28.03; 8.04

ირონი – მოწამე 2.07

ისააკი – იხ. ისაკი

ისავრე – იხ. ისავროსი 17.06

ისავროსი (ისავრე, ისავრო) – დიაკონი, მოწამე 17.06; 6.07; 7.07

ისაია – მოწამე 16.02

ისაია – სინა-რაითელი მამა, მოწამე 14.01

ისაკი (ისააკი)

ისაკი – 30.06

3.08

ისაკი – ასური, ნინევიის ეპისკოპოსი 28.01; 12.04

ისაკი – დალმატის მონასტრის წინამძღვარი, აღმსარებელი 30.05

ისაკი – ეპისკოპოსი 23.05

ისაკი (ისაჰაკი) – მამამთავარი 21.08; 22.08; 24.12

ისაკი – კვიპრელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 21.09

ისაკი – მონაზონი 26.03

ისაკი – მოწამე 27.03; 28.03

15.05; 18.05

22.09

9.12

ისაკი – სინა-რაითელი მამა, მოწამე 14.01

ისაკი – სპარსელი ეპისკოპოსი, მოწამე 20.11

ისაკი – სპარსი მოწამე 15.05

ისაკი – წამებული კარნუ ქალაქში 16.09

ისაჰაკი – იხ. ისაკი

ისე – წილკნელი ეპისკოპოსი 7.05; 2.12

ისიდორე – 4.02

11.05

15.05

20.05; 21.05

4.10

ისიდორე – მოწამე 14.05

14.05

6.07

4.11

ისიდორე – მღვდელმოწამე 8.01

ისიდორე – პელუსიელი 4.02

ისიდორე – სალოსი 10.05

ისიდორე – სამთავნელი 7.05 იხ. ეზდრიოსი

ისიდორე – ქიონელი მოწამე 14.05

ისიქი (ისიხი, ისჳქი, ისუქი) – 5.03

ისიქი – ანტიოქოელი მოწამე 10.05

ისიქი – მელიტინელი მოწამე 7.11

ისიქი – მოწამე 7.07

ისიქი – სებასტიელი მოწამე 9.03

ისიქიოსი (ისიხიოსი) – მოწამე 19.02

ისკო – გუთელი მოწამე, ერისკაცი 26.03

ისმაელი – მოწამე 17.06

ისო – იხ. ისუ

ისტჳნია (ისტჳნიანე, ისტჳნიანოსი) – იხ. იუსტინიანე

ისტუკარი – მოწამე 3.11

ისუ (ისო) – ნავე 1.09; 2.09; 3.09

ისქირიონი – ეპისკოპოსი 23.11

ისხი – იხ. პისტი 1.08

იუბენალი – იერუსალიმის პატრიარქი 2.07

იუდა – მოციქული 23.01; 14.05; 16.05; 22.05; 19.06; 30.06; 30.08

იუვენტინე – მხედარი, მოწამე 5.09

იულია – ქალწულმოწამე 18.05

16.07

იულიანა (ივლიანა, იულია)

იულიანა – მოწამე 4.03

20.03

2.09

1.11

4.12

21.12

იულიანა – მოწამე, პავლე მოწამის და 27.05; 3.12

იულიანე (ივლიანე)

იულიანე – 12.06

18.10

21.12

იულიანე (ელიანე) – 12.08

იულიანე – დიაკონი 21.06

იულიანე – დიაკონი, მოწამე 3.06

იულიანე – ეგვიპტელი 21.06

იულიანე – ემესელი (ემეწესელი) მოწამე 6.02

იულიანე – კენომანიის ეპისკოპოსი 13.07

იულიანე – კილიკიელი მოწამე 21.06

იულიანე – მკურნალი 7.03

იულიანე – მოწამე 8.01

29.01

16.02

4.03

16.03

18.05

27.05

29.05

3.06

20.06

22.06

28.07

9.08

(იოვანე) 17.08

18.08

4.09

12.09

11.10

15.10

1.11

5.11

3.12

იულიანე – ტარსელი მოწამე 21.06

იულიანე – ხუცი 21.06

იულიანე – ხუცი, მღვდელმოწამე 13.09

7.10

იუნია – მოციქულ ანდრონიკეს თანამდგომი 17.05

იუსტა – 26.04

იუსტი – მოწამე 14.07

იუსტინა (ივსტინა) – ქალწული 25.07

იუსტინა (იოსტი) – მოწამე 2.10

იუსტინე – მოწამე 16.05

1.06

იუსტინე - ფილოსოფოსი, მოწამე 1.06

იუსტინიანე (ივსტჳნიანე, ისტჳნია, ისტჳნიანე, ისტჳნიანოსი, იუსტჳნიანე)

იუსტინიანე – მეფე, დიდი 1.06; 2.08; 3.08; 12.09; 14.11; 15.11; 16.11; 20.11

იუსტინიანე – ღმრთისმსახური მეფე, ახალი 15.07

იუსტოსი – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 30.10

იუსტოსი – მოწამე 14.07

  - კ -

კაზდოია – მოწამე 29.09

კათოლიკე – 16.12

კალენიკე (კალინიკე)

კალენიკე – 17.10

კალენიკე – გაბალონელი მოწამე 19.12

კალენიკე – კონსტანტინოპოლის პატრიარქი 23.08

კალენიკე – მელიტინელი მოწამე 7.11

კალენიკე – მოგვყოფილი, მოწამე 24.05

კალენიკე – მოწამე 22.03; 18.04

28.07; 29.07

14.12

კალერია – იხ. ვალერია

კალიდო – იხ. კალისა

კალიმაქე – მოწამე 6.05

კალინიკე – იხ. კალენიკე

კალიოპე (კალიოპი) – მოწამე 7.04

კალიოპე – მოწამე 8.06; 10.11

კალიოპი – იხ. კალიოპე 7.04

კალისა (კალიდო) – კორინთელი მოწამე, დედა 16.04

კალისთენია – მოწამე 4.10

კალისტა – მოწამე 6.02

1.09

კალისტე – 20.06

კალისტე – ამორეველი მოწამე 6.03

კალისტრატე – მოწამე 27.09

კალოდოტე – მოწამე 6.09

კალუთა – ეგვიპტელი მოწამე 19.05

კანდიდა – მოწამე 5.08

კანდიდე (კანდიდო) – მოწამე 20.01; 21.01

კანდიდე – სებასტიელი მოწამე 9.03

კანონიკა – მთავრის ასული 5.11

კანტიდი – ეგვიპტელი მოწამე 5.08

კანტიდიანე – მოწამე 5.08

კაპეტოლენი – იხ. კაპიტოლინა

კაპიკე – მოწამე 6.07

კაპიტოლინა (კაპეტოლენი) – მოწამე 27.10

კაპიტონი (კაპიდონი) – ქერსონესის ეპისკოპოსი, მოწამე 6.03; 7.03; 22.12

კაპიტონი – მოწამე 24.07

12.08; 13.08

კარიონი – 12.10

კარმეანი – 23.08

კარპე – იხ. კარპოსი

კარპიანე – მონაზონი 10.04

კარპოსი (კარპე, კარპო)

კარპოსი – ეპოსკოპოსი, მოწამე 28.06

კარპოსი – თიატირელი ეპისკოპოსი, მოწამე 13.10

კარპოსი – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 26.05

კარტერიოსი (კარტერი, კატერიოსი) – მოწამე 2.11; 3.11

კარტერიოსი – კესარიელი ხუცი, მღვდელმოწამე 8.01

კარტერისიო – 8.11

კასიანა – ჰიმნოგრაფი 7.09

კასიანე – 23.05

კასიანე – რომაელი აღმსარებელი 28.02

კასიანია – მელიტელი მოწამე 7.11

კასტორი – 12.08

კასტორი – ეპისკოპოსი 5.11

კასტორი – მოწამე 18.09

18.12

კასტრიკიოსი – მელიტინელი მოწამე 7.11

კასტული – მოწამე 18.12

კატერიოსი – იხ. კარტერიოსი

კატიანე – 30.05; 31.05

კატუნი – პამფილიის პერგიელი მოწამე 1.08

კეგუროსი – მოწამე 4.09

კელასი – იხ. კელსი 14.10

კელესტინე – რომის პაპი, მოწამე 8.04

კელოდია – მოწამე 6.09

კელსი (კელასი) – მოწამე 14.10

კენდეოსი – ეპისკოპოსი 20.02

კელსი – მოწამე 8.01

კენსორინე – მოწამე 30.01

კერკირა – ქალწულმოწამე 19.04; 28.04; 29.04

კესარიოსი (კესარიოზი) – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 30.03; 8.12

კესარიოსი – მკურნალი 9.03

კესარიოსი – მოწამე 1.11

კეფა – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 30.03; 8.12

კვარტი – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 10.11

კვიზიკელი მოწამენი, ცხრანი – 28.04; 29.04

კვინდე – იხ. აკვინიდე (22.08)

კვინტილიანე (კინთილინა, კუინტილიანე) – მოწამე 28.04; 2.08 (ნაწ. პოვნა)

კვინტინე – მოწამე 28.07

კვიპრე – 15.04

კვიპრე – იხ. კოპრე

კვიპრიანე – ანტიოქიის მამამთავარი 25.07

კვიპირიანე – ეპისკოპოსი 30.05

კვიპრიანე – კართაგენელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 31.08

კვიპრიანე (კვირინე) – მოწამე 10.05

კვიპრიანე – მოწამე 10.03

17.08

კვიპრიანე – მღვდელმოწამე 2.10; 5.10

კვირანა – თესალინიკელი ახალმოწამე 28.02

კვირიაკე – იხ. კვირიაკოსი

კვირიაკია (კირიაკია) – მოწამე 20.03

7.06

7.07

1.11

კვირიაკია – ქალწულმოწამე 14.05

კვირიაკოსი (კვირიაკე, კვირიაკო, კუირიაკოსი)

კვირიაკოსი – 9.09

კვირიაკოსი – ეპისკოპოსი 30.03; 31.03

კვირიაკოსი – ერისკაცი, მოწამე 6.09

კვირიაკოსი – იერუსალიმის პატრიარქი, მღვდელმოწამე 28.10

კვირიაკოსი – კონსტანტინოპოლელი მთავარეპისკოპოსი 27.10; 30.10

კვირიაკოსი – მოწამე 23.06; 24.06; 25.06

6.09

კვირიაკოსი – მოწამე, ესპერისა და ზოიას ძე 2.05

კვირიაკოსი – მღვდელთმოძღვარი, გოლგოთის ამშენებელი და განმაახლებელი 16.09

კვირიაკოსი – მღვდელმოწამე, რომელმაც გამოაჩინა პატიოსანი ჯვარი 14.04

კვირიაკოსი – პალეალავრელი განდეგილი, განშორებული 29.09

კვირიაკოსი – პამფილიის პერგიელი მოწამე 1.08

კვირიაკოსი – საბაწმიდელი აღმსარებელი 24.01

კვირიაკოსი – სინელი მამასახლისი, ეპისკოპოსი 30.03; 31.03

კვირიანე (კვირიენა) – მოწამე 1.11

კვირიენა – მოწამე 13.12

კვირიენი – იხ. კვირიანე 1.11

კვირიკე – დიაკონი, მოწამე 7.06

კვირიკე – მოწამე 15.07; 16.07

1.08

კვირილა – მოწამე 5.07

კვირილე – იხ. კირილე

კვირინე – მოწამე 6.07

კვირინე – იხ. კვიპრიანე 10.05

კვიროსი – ამბა, მონაზონი 31.01; 28.06 (ნაწ. აღმ.)

კვიროსი – უვერცხლო მკურნალი 31.01

კიკილა – მოწამე 22.11

კიკლია (კიკილია, ცეცილია) – მოწამე 22.11; 24.11

კინდევსი – ხუცესი, მოწამე 11.07

კინდეოზი – მღვდელი 11.07

კინდევსი – პამფილიის პერგიელი მოწამე 1.08

კინთილინა – იხ. კვინტილიანე

კიონი (ლუკიანე) – მოწამე 4.09

კირიაკია – იხ. კვირიაკია

კირა – 28.02

კირილე (კჳრილე)

კირილე – 4.03

18.11

კირილე – ალექსანდრიელი მთავარეპისკოპოსი 18.01; 9.06; 20.06; 26.06; 27.06

კირილე – დიაკონი, მოწამე 29.03; 30.03; 31.03

კირილე – ეპისკოპოსი 23.08

კირილე – იერუსალიმის პატრიარქი 17.03; 18.03

კირილე – კატანელი ეპისკოპოსი 21.03; 22.03

კირილე – კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი, ეთნომარტვილი 18.04

კირილე – კრეტელი მთავარეპისკოპოსი 9.07

კირილე – მოციქულთა სწორი, სლოვენთა განმანათლებელი 11.05

კირილე – მოწამე 9.04

კირილე – სებასტიელი მოწამე 9.03

კირილე – სლოვენთა მოძღვარი 14.02

კირილე - ფილეოგელი 2.12

კირილე – ჰორტინელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 14.06; 9.07; 6.09

კირიონი – ეგვიპტელი ბერი 5.12

კირიონი – სებასტიელი მოწამე 9.03

კიროსი – კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი 8.01

კლავდი – იხ. კლავდიოსი

კლავდია – მოწამე 10.03

20.03

6.11

24.12

კლავდია – ქალწულმოწამე 18.05

კლავდიანე – მოწამე 3.02

9.05

კლავდიოსი (კლავდი, კლავდიო, კლავდიუსი)

კლავდიოსი – მელიტინელი მოწამე 7.11

კლავდიოსი – მოწამე 19.01

31.01

4.02

10.03; 5.04

19.03

3.06

11.08

29.10

30.10

კლავდიოსი – მოწამე, ციხის უფროსი 18.12

კლავდიოსი – სებასტიელი მოწამე 9.03

კლემენტოსი (კლემენტო, კლემენტოზი, კლიმენტი)

კლემენტოსი – ათვინელი 27.01

კლემენტოსი (კლიმი) – ანკვირელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 23.01

კლემენტოსი – მთავარეპისკოპოსი 22.11

კლემენტოსი – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 22.04; 10.09

კლემენტოსი – ოხრიდას ეპისკოპოსი 27.07

კლემენტოსი – პოეტი 30.04

კლემენტოსი – რომის პაპი, მღვდელმოწამე 24.01 (რომის მამამთავარი); 22.11; 24.11; 25.11; 26.11

კლენიკე – იხ. კლეონიკე

კლეონიკა – იხ. კლეონიკე

კლეონიკე (კლენიკე, კლეონიკა, კლეონიკო) – მოწამე 3.03

კლეონიკო – იხ. კლეონიკე

კლეოპა – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 29.10; 30.10

კლეოპატრა – 19.10

კლიმენტი – იხ. კლემენტოსი

კლიმი – გამომეტყველი 28.04

კლიმი – იხ. კლემენტოსი 23.01

კჳნტილიანე – იხ. კვინტილიანე

კჳპრიანე – იხ. კვიპრიანე

კჳრიანე – იხ. კვირიანე

კჳრიენი – იხ. კვირიენი

კჳრილე – იხ. კირილე

კოდრატე (კოდრატო)

კოდრატე – 27.04

კოდრატე – კორინთელი (ნიკომიდიელი) მოწამე 10.03

კოდრატე (კუდრატო) – მოციქული და მღვდელთმოძღვარი 4.01; 21.09

კოდრატე – მოწამე 10.03

26.03

კოდრატი – ეპისკოპოსი 19.02

კოდრატო – 22.03

კოდრატო – მოწამე 9.05

კოდროვიტი – ეპისკოპოსი და აღმსარებელი 28.08

კოზმა – იხ. კოზმანი

კოზმანი (კოზმა, კოსმა, კოსმანი)

კოზმანი – ასიელი 1.11

კოზმანი – განდეგილი 3.08

კოზმანი – ეტოლოსი, მოწამე 24.08

კოზმანი – კონსტანტინოპოლელი არქიეპისკოპოსი 2.01

კოზმანი – მოწამე, უქრთამო, საკვირველთმოქმედი 3.03; 4.03; 1.07; 19.07; 17.10; 24.10; 25.10; 27.10; 29.10; 26.11; 29.11; 3.12; 9.12

კოზმანი – მრავალმთას სპარსთაგან მოკლული, ხუცესმონაზონი, მწიგნობართუხუცესი 18.07

კოზმანი – ქალკედონელი ეპისკოპოსი, აღმსარებელი 18.04

კოინტე - ფრიგირლი მოწამე 6.07

კოინტი – მოწამე 2.07

კოლაელნი ძმანი, ცხრანი – 12.02; 22.02

კოლოთა – 19.05

კონდრატე – მოწამე 15.04

კონდრატე – ნიკომიდიელი მოწამე 10.03

კონდარტო – 22.03

კონკორდია – მოწამ 13.08

კონკორდიოსი – მოწამე 4.06

კონონი – ისავრიელი მოწამე 5.03; 6.03

კონონი – კუპერი, მებოსტნე, მოწამე 5.03; 6.03

კონონი – მოწამე 6.03

5.06; 6.06

30.06

24.09

კონონი – მოწამე 1.11

10.11

კონსტანტი – კიპირანელი 4.03

კონსტანტინე – აგარიანთაგანი, ახალმოწამე 2.06

კონსტანტინე – ამორეველი მოწამე 6.03

კონსტანტინე – არგვეთის მთავარი, დიდმოწამე 2.10

კონსტანტინე – იაროსლაველი სასწაულთმოქმედი 5.03

კონსტანტინე – კვიზიკელი მოწამე 28.04; 29.04

კონსტანტინე – კონსტანტინოპოლელი მთავარეპისკოპოსი 29.07; 30.07

კონსტანტინე – მეფე 29.01; 28.11

კონსტანტინე – მეფე, ახალი 3.09

კონსტანტინე – მეფე, მოციქულთა სწორი 2.01; 21.05; 22.05

კონსტანტინე – მოწამე 29.04

კონსტანტინე – რუსი, ახალმოწამე 26.12

კონსტანტინე – სინადელი 26.12

კონსტანტინე – ჰიდრეოსი, ახალმოწამე 14.11

კონსტანტინე – იხ. ექსაკუსტოდიანე 2.08

კოპრე – 24.09

კოპრე (კვიპრე) – მოწამე 9.07

კოპრი – მოწამე 17.12

კორდოვი – ეპისკოპოსი 23.08

კორივი – ეპარხოსი, მოწამე 15.12

კორნელეონი – იხ. კორნელეოსი

კორნელეოსი (კორნელეონი, კორნელეოსი, კორნელი, კორნილიოსი)

კორნელიოსი – 29.10; 31.10

30.12

კორნელიოსი – ასისთავი, მოწამე 13.09; 20.10; 20.11

კორნილიოსი - იხ. კორნელეოსი

კორნუტე – იხ. კორნუტი

კორნუტი (კორნუტე, კორნუტონი, კურნუტე) – იკონიელი (ნიკომიდიელი) ეპისკოპოსი, მოწამე 12.09

კორნუტიონი – იხ. კორნუტი

კორონატი – მოწამე 16.08; 17.08

კოსმანი – იხ. კოზმანი

კოსტა – გუთელი მოწამე, ერისკაცი 26.03

კოსტანტი კახაჲ – ქართველი მთავარი, დიდმოწამე 10.11

კრეტელნი მოწამენი, ათნი (თეოდულე, სატორნინე, ევპოროსი, გელასი, ევნიკიანე, ზოტიკე, პომპიოსი, აგათოპუსე, ვასილიდი, ევარესტი) – 23.12

კრიპტე – 22.10

კრისკენტი (კრისკენტო) – ლიკიელი მოწამე 15.03; 13.04

კრისკენტი – მოწამე 10.03

კრისკენტი – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 30.07

კრისკენტია – მზრდელი, მოწამე 15.06; 16.05

კრისკენტიანე – მოწამე 7.06

კრისკენტო – მოწამე 10.03

კრისკენტო – რომაელი მოწამე 28.05

კრისკენტო – იხ. კრისკენტი (13.04)

კრისპე (კრისპო) – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 7.12; 8.12

კრისპო – იხ. კრისპე

კრონიდე – მოწამე 23.03

13.09

კუდირო – მოწამე 14.05

კუდრატო – იხ. კოდრატე 21.09

კუინტილიანე – იხ. კვინტილიანე

კულიზმას წამებული ორმოცი მოწამე – 18.07

კუირიაკოსი – იხ. კვირიაკოსი

კურიაკოზი – იხ. კვირიაკოსი

კურნუტუ – იხ. კორნუტი

კუფე – მოწამე 11.08

  - ლ -

ლაბანი – 26.03

ლავრა – მოწამე 3.12

ლავრა – იხ. ლავროსი 18.08

ლავრენტი – მთავარეპისკოპოსი, მოწამე 10.08

ლავრენტი – მოწამე 28.08

18.10

ლავრენტი – იხ. ლავრიტე 18.10

ლავრიტე (ლავრენტი) – 18.10

ლავროსი (ლავრა) – მოწამე 18.08

ლაზარე – გალისელი 17.07 (ნაწ. აღმ.); 7.11

ლაზარე – სერბიელი მთავარი 15.06

ლაზარე – ქრისტეს მეგობარი, მართალი 4.05 (ნაწ. აღმ.); 7.09; 17.10 (ნაწ. აღმ.) (ლაზარეს მკვდრეთით აღდგინების დღესასწაული გარდამავალია, აღინიშნება ბზობის წინა შაბათს)

ლაზარე – ხატმწერი 17.11

ლამზარი – 6.07

ლამპადი – ირინეპოლელი საკვრიველთმოქმედი 5.07

ლაოდიკე – დილეგის მცველი, მოწამე 13.05

ლარგიოსი – მხედარი, მოწამე 7.06

ლარისა – მოწამე 26.03

ლებერი – ეპისკოპოსი 29.05

ლევკი – იხ. ლევკიოსი

ლევკიოსი (ლევკი, ლევკო) – მოწამე 16.08; 17.08

14.12

ლევკიოსი – ვრუნტისიპოლელი ეპისკოპოსი, აღმსარებელი 20.06

ლევკო – იხ. ლევკიოსი 16.08

ლეონი (თეონი) – 4.10

ლეონი (ლეონტი) – კატანელი ეპისკოპოსი 20.02

ლეონი (ლეონტი) – მოწამე, სამოცდაათ მხედართაგანი 24.04

ლეონი – მეფე, დიდი 15.01

ლეონი – რომის პაპი 18.02

ლეონიდე – ათენის ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 15.04

ლეონიდე (ლეონიდი, ლეონიდო) – მოწამე 16.04

ლეონიდე – მოწამე 10.03

8.08

ლეონიდე (სელინადი) – მოწამე 5.06

ლეონიდი – იხ. ლეონიდე 16.04

ლეონიდო – იხ. ლეონიდე 16.04

ლეონტი – 14.11

ლეონტი – არქიმანდრიტი 30.12

ლეონტი – ეპისკოპოსი, მოწამე 22.01

ლეონტი – იერუსალიმელი პატრიარქი 14.05

ლეონტი – კონსტანტინოპოლელი მთავარეპისკოპოსი 12.11

ლეონტი – მირონმდინარე 18.06

ლეონტი – მოწამე 24.04

4.05

18.06

9.08

18.08

13.09

16.10

17.10

26.11

ლეონტი – ნიკოპოლისს წამებული 10.07

ლეონტი – პამფილიის პერგიელი მოწამე 1.08

ლეონტი – რომაელი 17.02

ლეონტი – სებასტიელი მოწამე 9.03

ლეონტი – ფილოსოფოსი 31.10

ლეონტი – ხუცესი, მოწამე 22.01

ლეონტი – იხ. ლეონი

ლეონტიოსი – რომაელი ბრძენი 12.06

ლვიკარიონი – მონაზონი 8.02

ლიბერიოსი – რომის პაპი, აღმსარებელი 27.08

ლიდია – მოწამე 23.03 (ფილიტის მეუღლე); 27.03

ლიდია - ფილიპესია 20.05

ლიკარიონი – მოწამე ყრმა 6.02

ლიმნაიოსი – 22.02

ლინე – იხ. ლინოსი

ლინო – იხ. ლინოსი

ლინოსი (ლინე, ლინო) – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 5.11

ლისიმაქე – სებასტიელი მოწამე 9.03

ლიუდმილა – მოწამე 16.09

ლოთი (ლოტი) – მართალი 9.10

ლოლენდოხი – მართალი 9.06

ლოლიოსი (ლული) – მოწამე 22.06; 23.06

ლონგინოზი (ლონგინოსი)

ლონგინოზი – 10.09

ლონგინოზი – ასისთავი, მოწამე 11.02; 17.07; 15.10; 16.10; 23.06; 24.06; 25.06

ლონგინოზი – მელიტინელი მოწამე 7.11

ლონგინოზი – მოწამე, სამოცდაათ მხედართაგანი 24.04

ლონგინოზი – მღვიმელი 3.07

ლონგინოსი – იხ. ლონგინოზი

ლოტი – იხ. ლოთი

ლუარსაბი – ქართველი მეფე 21.06

ლუდმილა – ჩეხეთის დედოფალი, მოწამე 16.09

ლუკა – 7.09

ლუკა – დიაკონი 30.07

ლუკა – დიაკონი, მოწამე 29.01

ლუკა – ელადელი 7.02

ლუკა – იერუსალიმელი (მუხაიძე) 12.02; 27.07

ლუკა – მახარებელი, მოციქული 4.01; 22.04; 12.06; 30.06; 10.09; 20.09; 17.10; 18.10; 29.10

ლუკა – მესვეტე 11.12

ლუკა – ტავრომენიელი 6.11

ლუკი – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01

ლუკი – მოწამე 9.12

ლუკია – ქალწულმოწამე 6.07

13.12

ლუკიანა – მოწამე 7.06

ლუკიანე – ანტიოქიელი ხუცესი, მოწამე 14.10; 15.10

ლუკიანე – ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 3.06

ლუკიანე (ლუკილიანე) – მოწამე 19.01; 3.06

ლუკიანე – მოწამე 15.04

2.06

6.07; 7.07

13.09

ლუკიანე – ქურივი, მოწამე 17.09

ლუკიანე – იხ. კიონი 4.09

ლუკიანოზი – ეპისკოპოსი 23.08

ლუკიანოზი (ლუკიო) – მოწამე 22.08

ლუკილიანე – იხ. ლუკიანე 19.01

ლუკიო – მოწამე 21.08 იხ. ლუკიანოზი

ლუკიოზი – ეპისკოპოსი 23.08

ლუკიოსი – ბულევტოსი, მოწამე 20.08; 21.08

ლუკიანოზი – მოწამე 22.08

ლული – იხ. ლოლიოსი

ლული – იხ. ლუპოსი

ლუპოსი (ლუპე) – მოწამე 23.08

26.10

  - მ -

მაგნე – კვიზიკელი მოწამე 28.04; 29.04

მავრა – 31.10

8.11

მავრა (მავრია) – მოწამე 3.06

მავრა – მოწამე 3.05

9.11

მავრა – მოწამე, მოწამე ტიმოთეს ცოლი 18.03

მავრიანე – იხ. მარიანე

მავრიკი – მეფე 28.08; 28.11

მავრიკიოსი – მოწამე 22.02

მავრიკიოსი – ნიკოპოლისს წამებული 10.07

მავროსი – მოწამე, კლავდისა და ილარიას ძე 19.03

მავროსი – მხედარი, მოწამე 7.06

მავსიმე – ასური 23.01

მათე – მახარებელი, მოციქული 12.06; 30.06; 24.08; 16.11; 21.11

მათე – მონოზონი 2.01

მათე – მოციქული (იხ. მათე მახარებელი)

მაიორი – მოწამე 15.02

მაკაბელნი მოწამენი, შვიდნი: აბიმი, ანტონინე, გური, ელიაზარი, ევსევონი, ალიმი, მარკელი – 1.08

მაკარი – 8.01

21.01

10.04

21.10

24.11

მაკარი – ალექსანდრიელი 19.01

მაკარი – ანტოქიელი ხუცესი, აღმსარებელი 19.02

მაკარი – ეგვიპტელი, დიდი 19.01

მაკარი – ეპისკოპოსი 7.02; 26.02

მაკარი – ეფესოს მთავარეპისკოპოსი 19.01

მაკარი – იერუსალიმელი მთავარეპისკოპოსი 16.08

მაკარი – კალოგერელი მთავარდიაკონი 16.01

მაკარი – კორინთელი ეპისკოპოსი 17.04

მაკარი – მთავარეპისკოპოსი 28.10

მაკარი – მოციქული, მოწამე 6.09

მაკარი – მოწამე 5.02

11.08

11.08

6.09

20.12

მაკარი – პაფოჲს ეპისკოპოსი კვიპრეს 8.02

მაკარი – პელიკიტის იღუმენი 1.04; 18.08

მაკარი – სინა-რაითელი მამა, მოწამე 14.01

მაკარი – ხახულის მონასტრის წინამძღვარი, მმარხველი 21.12

მაკედონი – მოწამე 23.03

მაკედონიოსი – სირიელი მეუდაბნოე 24.01

მაკელე – იხ. მარკელე

მაკრინა – იხ. მაკრინე

მაკრინე (მაკრინა) – ბასილი დიდის და 19.07

მაკრობიოსი (მაკროვო) – მოწამე 13.09

მაკროვი – მოწამე 4.05

მაკროვო – იხ. მაკრობიოსი (13.09)

მალაქია – წინასწარმეტყველი 3.01

მალაქოსი – ასური 26.03

მალო – საკვირველთმოქმედი 16.10

მალფეტა – მოწამე 5.10

მალქონი – მონაზონი 20.03

მამა – 6.05

მამა – მოწამე 21.06

14.07

30.07

2.10

3.12

მამა - ფებლაღონიელი მოწამე 2.09

მამა (პამა) – ქართველთა კათოლიკოსი 3.05

მამამთავარნი – ხსენება ქრისტეშობის წინა კვირიაკეს

მამანი, წმიდა საბას ლავრაში გვემულნი 16.05

მამანტი – მელიტინელი მოწამე 7.11

მამანტი – მოწამე 2.09

მამელთე (მამელხვა) – სპარსელი მოწამე 5.10

მამელხვა – იხ. მამელთე (5.10)

მამია – მოწამე 28.04

მამიკა – იხ. მიმიკა

მანათა (მანეთი, მანიათი) – მოწამე 13.11

მანათა – მოწამე 16.07

მანეთა – იხ. მანათა

მანასონი (მნასონი) – კვიპრელი ეპისკოპოსი 19.10

მანოელი – იხ. მანუელი

მანუელი (მანოელი)

მანუელი – ახალმოწამე 28.10

მანუელი – ეპისკოპოსი, მოწამე 22.10

მანუელი – კრეტელი ახალმოწამე 15.03

მანუელი – მოწამე 26.03

27.03

17.06

მარანა – ღირსი დედა 28.02

მარდარიოსი (მარდარი) – მოწამე 13.12

მარდინიოსი – ნიკომიდიელი მოწამე 28.12

მარდონიოსი – მოწამე 3.09

მართა – ლაზარეს და, მენელსაცხებლე დედა; გარდამავალია, აღინიშნება აღდგომიდან მესამე კვირას; 25.04; 4.06

მართა – მოწამე 6.02

6.06

6.07

მართა – სვიმეონ მესვეტის, საკვირველთმოქმედის, დედა 4.07; 5.07; 11.07; 1.09

მართა – სპარსეთში წამებული 9.06

მართენო – მოწამე 6.07

მარი – მგალობელი 25.01

მარიავე – ხუცესი, მოწამე 9.04

მარიამი – იხ. ღვთისმშობელი ყოვლადწმიდა მარიამი

მარიამი – 18.01

12.02

4.04

მარიამი – აბრაჰამ დაყუდებულის ძმისწული 29.10

მარიამი – ეგვიპტელი; დიდმარხვის V კვირას; 1.04; 6.04; 2.12

მარიამი – იაკობისი 25.04

მარიამი – კლეოპასი; გარდამავალია, აღინიშნება აღდგომიდან III კვირას

მარიამი – ლაზარეს და, მენელსაცხებლე დედა; გარდამავალია, აღინიშნება აღდგომიდან III კვირას; 12.04; 4.05; 22.07

მარიამი – მენელსაცხებელე 23.05

მარიამი (მარინოსი) – 12.02

მარიამი – მოწამე 6.02; 8.02

6.06

7.06

მარიამი – პატრიკია, მოწამე 9.08

მარიამი – სპარსეთში წამებული 9.06

მარიამი – ქსენოფონტეს მეუღლე 26.01

მარიამი – იხ. არიადნა 18.09

მარიამი – იხ. გოლინდუხა 12.07

მარიამნა (მარმნი) – მოციქულ ფილიპეს და 17.02

მარიანე – 17.04

29.09; 30.09

მარიანე – დიაკონი 19.03

მარიანე (მარენე, მავრიანე) – მოწამე 27.10

მარიანოსი – მოწამე 15.09

მარინა (მარინე)

მარინა – 8.08

მარინა – დიდმოწამე 17.07

მარინა – მოწამე 5.06

6.07

მარინე – იხ. მარინა

მარინი – იხ. მარინოსი

მარინო – იხ. მარინოსი

მარინოსი (მარინი, მარინო, მარონი)

მარინოსი – ბერი 8.08

მარინოსი (მარინი) – ბერი, მოწამე 18.10

მარინოსი – კესარიელი მოწამე 10.12

მარინოსი – მოწამე 17.03

6.07

18.07

7.08

2.11

16.12

მარინოსი – მხედარი, მოწამე 7.08

მარინოსი – იხ. მარიამი 12.02

მარიონელა – მოწამე 8.01

მარიური – იერუსალიმელი ეპისკოპოსი 25.06

მარკელა – ქიოპოლიტელი 22.07

მარკელე (მარკელი, მარკელიოზი)

მარკელე (მაკელე) – 9.02; 28.08

მარკელე – აპამიელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 14.08

მარკელე – დიაკონი, მოწამე 18.12

მარკელე – დაუძინებელთა სავანის წინაძღვარი 29.12

მარკელე – კვიპრელი ეპისკოპოსი 25.02

მარკელე – მონაზონი 31.12

მარკელე – მაკაბელი მოწამე 1.08

მარკელე – მოწამე 1.03

22.05

18.07

15.11

მარკელე – მღვიმელი მოწამე 9.02

მარკელე – რომის პაპი, მღვდელმოწამე 7.06

მარკელე – სიცილიელი ეპისკოპოსი 9.02

მარკელი – იხ. მარკელე

მარკელიანე – ბელგიელი მოწამე 3.06

მარკელოზი – იხ. მარკელე

მარკიანა – დედოფალი 27.01

მარკიანე – 27.02

28.12

მარკიანე – კვირინელი 18.01; 2.11

მარკიანე – მეფე 17.02; 15.04; 19.04; 9.07

მარკიანე – მოწამე 5.06; 8.06

26.06

11.07

13.07

9.08

24.10

25.10

მარკიანე – სირაკუზელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 30.10

მარკიანე – ხუცი 10.01

მარკო – იხ. მარკოზი

მარკოზი (მარკოზი, მარკოსი)

მარკოზი – 5.03

14.10

მარკოზი – ათენელი 5.03

5.04

მარკოზი – ამბა 3.02

მარკოზი – არეთუსის ეპისკოპოსი, მოწამე 29.03; 30.03; 31.03

მარკოზი – ახალმოწამე 14.05

მარკოზი – დიაკონი, მოწამე 18.12

მარკოზი – ეფესელი ეპისკოპოსი, ევგენიკოსი 19.01

მარკოზი (მაკროსი) – 24.10

მარკოზი – მახარებელი, მოციქული 4.01; 24.01; 24.03; 6.04; 24.04; 25.04; 26.04; 12.06; 30.06; 27.09; 20.10; 30.10

მარკოზი – მეუდაბნოე 20.05

მარკოზი – მონაზონი 1.03

5.03

მარკოზი – მოციქული, იოანედ წოდებული 4.01; 12.01; 30.06; 27.09; 30.10

მარკოზი – მოწამე 26.06

3.07

11.08

27.10

22.11

მარკოზი – მძოვარი 24.05; 4.07

მარკოზი – მწყემსი, მოწამე 28.09

მარკოზი – სინა-რაითელი მამა, მოწამე 14.01

მარკოზი – ქიონელი 5.06

მარკოსი – იხ. მარკოზი

მარკულა – ქიოპოლიტე 22.07

მარმნი – იხ. მარიამნა 17.02

მარონა – 8.11

მარონი – მოწამე 18.07

მარონი – სირიელი მეუდაბნოე 14.02

მარსალი – მოწამე 28.04

მარტვირი (მარტჳლი, მარტჳრე) – 10.04

20.04

1.05

27.08

22.10

მარტვირი – იერუსალიმის პატრიარქი 12.04; 13.04; 25.06; 27.10

მარტვირი – მოწამე 25.10

მარტიანე – იხ. მარტირიანე

მარტინე – მოწამე 7.12

მარტინე – რომის პაპი, აღმსარებელი 13.04; 14.04; 16.09

მარტინე – ტურელი ეპისკოპოსი, მოწყალე 12.10

მარტინე - ფრანგელი ეპისკოპოსი 12.11

მარტინიანე (მარტინიანოზი)

მარტინიანე – 13.02

მარტინიანე (მარტიანე) – 18.05

მარტინიანე (მარტინიანოსი) – ეფესელი ყრმა, მოწამე 2.08; 4.08; 22.10; 23.10

მარტინიანე – მოწამე 11.04

7.12

მარტინინოსი – იხ. მარტინიანე 22.10

მარტინოზი – მოწამე 22.09

მარტიროპოლისში წამებულნი სპარსნი – 16.02

მარტჳლი – იხ. მარტვირი 22.10

მარტჳრე – იხ. მარტვირი

მარუთი (მარუთა) – მესოპოტამიელი ეპისკოპოსი 16.02

მარციალი – მოწამე 25.01

მასილა – მოწამე 24.12

მასტრიდია – 24.11

მატათია (მატათა) – მოციქული 30.06; 21.07; 9.08

მატო – მონაზონი, ამბა 30.12

მატრონა – 5.11

8.11; 9.11

მატრონა – თესალონიკელი მოწამე 27.03; 28.03

მატრონა – მოწამე 20.03

6.11

მატრონა – ქალწული, მოწამე 18.05

მატრონა – ქიოპოლელი 20.10

მაქსიანე – ხუცი, მოწამე 3.06

მაქსიმა – იხ. მაქსიმე 28.04

მაქსიმე (მაქსიმო, მაქსიმოსი)

მაქსიმე – 29.03

მაქსიმე – აღმსარებელი 21.01; 13.08 (ნაწ. აღმ.)

მაქსიმე – ბერძენი 21.01

მაქსიმე – იერუსალიმელი მთავარეპისკოპოსი, აღმსარებელი 26.08

მაქსიმე – კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი 21.04; 17.11; 20.11

მაქსიმე – მთავარეპისკოპოსი 26.08

მაქსიმე (მაქსიმა) – მოწამე 28.04

მაქსიმე – მოწამე 6.02

19.02

15.09

5.04

10.04; 28.10

28.04; 2.08 (ნაწ. პოვნა)

30.04

14.05

28.07

30.07

11.08

26.08; 9.10

22.11

მაქსიმე – მოწამე; იხ. მაქსიმე აღმსარებელი 13.08

მაქსიმე – მხედარი 5.09

მაქსიმიანე – კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი 21.04

მაქსიმიანე – მელიტინელი მოწამე 7.11

მაქსიმიანე – ნიკომიდიელი 26.07

მაქსიმიანე (მაქსიმიანო) – ჰურიისაგან წამებული, პატრიარქი 20.04

მაქსიმილიანე (მაქსიმიანე) – ეფესელი ყრმა, მოწამე 2.08; 4.08; 22.10; 23.10

მაქსიმილიანე – მოწამე 29.10

მაქსიმინო – მოწამე 6.02

მაქსიმო (მაქსიმონი) – მოწამე 12.04

მაქსიმო – იხ. მაქსიმე

მაქსიმონი – იხ. მაქსიმო 12.04

მაქსიმოსი – იხ. მაქსიმე

მახარებელნი, ოთხნი – 12.06

მედიმნე – ნიკომიდიელი მოწამე 5.09

მეექვსე მსოფლიო კრების წმიდა მამანი – 23.01; 15.09

მეთოდე – იხ. მეთოდიოსი

მეთოდია – კიმოლოელი 5.10

მეთოდიოსი (მეთოდე)

მეთოდიოსი – კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი 14.06

მეთოდიოსი – მორავიის მთვარეპისკოპოსი 6.04

მეთოდიოსი – მოციქულთა სწორი, სლოვენთა განმანათლებელი 11.05

მეთოდიოსი – პატარელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 20.06

მელანია – რომაელი 31.12

მელასიპე (მელასიპო, მელევსიპე, მესიპე) – მოწამე 16.01; 17.01

7.11

მელასიპო – იხ. მელასიპე 16.01

მელევსიპე – იხ. მელასიპე 16.01; 17.01

მელენტი – იხ. მელეტიოსი

მელეტი – იხ. მელეტიოსი

მელეტიოსი – ანტიოქიის მთავარეპისკოპოსი 12.02; 23.08

მელეტიოსი – კვიპრელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 21.09

მელეტიოსი (მელენტი, მელეტი)

მელეტიოსი – მოწამე 25.05; 8.06

მელეტიოსი – სტრატილატი, მოწამე 23.05; 24.05

მელი – 19.06

მელისენე – ამორეველი მოწამე 6.03

მელიტინელი მოწამენი, ოცდაცამეტნი – 7.11

მელიტინა – მოწამე 16.09

მელიტონი – საბაწმიდელი მამასახლისი, ამბა 3.01

მელიტონი – სებასტიელი მოწამე 9.03

მელიტონი – სპარსთა ეპისკოპოსი 17.04

მელოდი (მელოდიოსი)

მელოდი – 14.06

მელოდი – მოწამე 13.05

მელქიზედეკი – 8.08

მელქიონი – ანტიოქიელი ფილოსოფოსი და ხუცესი 28.10

მემნონი – 28.04

მემნონი – ეფესოს მთავარეპისკოპოსი 16.12

მემნონი – მოწამე 20.08

მემნონი – საკვირველთმოქმედი 29.04; 19.05

მენა (მინა) – 5.05

13.11

მენა – დიდმოწამე 11.11

მენა – კონსტანტინოპოლის პატრიარქი 25.08

მენა – მოწამე 17.02 (ნაწ. აღმ.)

12.04

4.05; 5.05

10.07

13.07

31.10

11.11; 12.11; 13.11

10.12

მენანდრე (მენანდრო)

მენანდრე – მოწამე 31.03

მენანდრე – ხუცესი, მოწამე 19.05

მენანდრო – იხ. მენანდრე

მენევსი – ნიკოპოლისს წამებული 10.07

მენელსაცხებლე დედანი – გარდამავალია. აღინიშნება აღდგომიდან მესამე კვირას

მენიგნი (მენიღნო, მენიღნოსი) – მოწამე 16.03

22.11; 23.11

მენიღნო (მენიღნოსი) – იხ. მენიგნი

მენო – მოწამე 24.07

მეორე მსოფლიო კრების მამანი – 22.05

მერკვილე – იხ. მერკვირი

მერკვილი (მერკვილო) – იხ. მერკვირი 24.11

მერკვირი (მერკვილე, მერკვილო, მერკვირე, მერკური)

მერკვირი (მერკური) – დიდმოწამე, მემტილე 23.11; 24.11; 25.11

მერკვირი – მოწამე 23.09

30.09

24.10

მერკური – იხ. მერკვირი

მერტი – მოწამე 12.01

მესამე მსოფლიო კრების მამანი – 9.09

მესერეირა – მოწამე 6.05

მესიპე – იხ. მელასიპე

მეშვიდე მსოფლიო კრების მამანი – 8.10; 11.10; 17.10

მეხუთე მსოფლიო კრების მამანი – 25.07

მთავარანგელოზნი – 6.06; 7.06; 12.10; 7.11; 8.11; 9.11; 29.11

მიანე (ამიანე) – მოწამე 4.09

მიგდონიოსი (მიდონი) – მოწამე 19.05

მიგდონიოსი – მოწამე 3.09

30.09

მიგდონიოსი – ნიკომიდიელი მოწამე, დიაკონი 28.12

მიდონი – იხ. მიგდონიოსი

მილანტო – გაბალონელი მოწამე 19.12

მილდა – მოწამე 4.05

მილი – მოწამე, ეპისკოპოსი 13.11

მილი – სპარსელთა ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 10.11

მილისენი – ამორეველი მოწამე 6.03

მიმიკა (მამიკა) – გუთელი მოწამე 26.03

მიმნეოსი – 15.04

მინა – იხ. მენა

მინადორა (მინოდორა) – მოწამე 10.09

მინეო – მოწამე 29.10

მინეონი – პამფილიის პერგიელი მოწამე 1.08

მინი – მოწამე 29.10

მინოდორა – იხ. მინადორა

მინსითევსი (მინსითეონი) – პამფილიის პერგიელი მოწამე 1.08

მინსითეონი – იხ. მინსითევსი

მინსითეონი (მინსითევსი) – პამფილიის პერგიელი მოწამე 1.08

მირაკოსი – იხ. მირაქსი 11.12

მირაქსი (მირაკოსი) – მოწამე 11.12

მირდონი – მოწამე 30.09

მირიანი – მეფე, მოციქულთა სწორი 1.10

მირონი (მირონო)

მირონი – ეპისკოპოსი 11.08

მირონი – კრიტელი ეპისკოპოსი, საკვირველთმოქმედი 8.08

მირონი – მოწამე 9.12

მირონი – ტამასოკვიპრელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 17.09

მირონი – ხუცი, მოწამე 16.08; 17.08

მირონი – ჰერაკლიელი ახალმოწამე 20.03

მირონო – იხ. მირონი

მიროპე – იხ. მიროპია (12.12)

მიროპი – 23.11

მიროპი – მოწამე 13.07

4.12

მიროპია (მიროპე) – მოწამე 2.12

მისაელი – მოწამე, ყრმა 24.08; 25.08; 15.10; 17.11; 15.12; 17.12; 18.12

მისიანია – ნიკოპოლისს წამებული 10.07

მიტროდორა – მოწამე 10.09

მიტროფანე – ათონზე მოღვაწე მამა 9.07

მიტროფანე – კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი 4.06

მიქაელი – 29.07

მიქაელი – ათენელი ახალმოწამე, პაკნანა 9.07

მიქაელი – ათენელი ეპისკოპოსი, ქონიატი 4.07

მიქაელი – აღმსარებელი, სვინგელოზი (სჳნკელი) 18.12

მიქაელი – ბულგარელი მხედარი 22.11

მიქაელი – გარეჯელი მოწამე 12.08

მიქაელი – გობრონი, დიდმოწამე 17.11

მიქაელი – ზობიელი მამასახლისი, მოწამე 1.10

მიქაელი – თესალონიკელი ახალმოწამე, მავრუდესი 10.03

მიაქელი (მიქელი) – მალეინი 12.07

მიქაელი – მთავარანგელოზი 6.06; 7.06; 6.09; 8.11; 14.11; 29.11

მიქაელი – მთავარეპისკოპოსი 24.05

მიქაელი – მოწამე 23.05

26.09

კვირაცხ.

მიქაელი – პარხელი 27.05

მიქაელი – სვინიკელი, აღმსარებელი 20.12

მიქაელი – სინადელი ეპისკოპოსი, აღმსარებელი 23.05

მიქაელი – ულუმბოელი 3.05

7.05

მიქეა – წინასწარმეტყველი 5.01; 14.08; 24.10; 24.11

მიქელი – იხ. მიქაელი 12.07

მიღდონი – იხ. მიგდონიოსი

მიხეილი – კიევის პირველი მიტროპოლიტი 30.09

მიხეილი – ტვერელი მთავარი 22.11

მიხეილი – იხ. ბორისი (2.05)

მნასონი – იხ. მანასონი

მოდესტოსი (მოდისტოზი, მოდისტოსი)

მოდესტოსი – იერუსალიმის პატრიარქი; გარდამავალია, აღინიშნება ბზობის წინა პარასკევს; 29.03; 17.05; 19.10; 16.12; 17.12; 18.12

მოდესტოსი – მოწამე 16.05; 15.06

მოდესტოზი (მოდისტოსი) – იხ. მოდესტოსი

მოიკო (მუკია) – გუთელი მოწამე 26.03

მოკი – იხ. მოკიოზი

მოკიოზი (მოკი, მოკიოსი)

მოკიოზი – მოწამე 3.07

მოკიოზი – წიგნისმკითხველი, მოწამე 29.01

მოკიოზი – მღვდელმოწამე 11.05

მოკიოზი – 16.05

მოკოსის მოყვასნი – მოწამენი 29.09

მოსე – აღმსარებელი 2.12

მოსე – ეფიმიანეს ძე 7.08

მოსე – მოწამე 14.01

მოსე – სინა-რაითელი მამა, მოწამე 14.01

მოსე – სირიელი მეუდაბნოე 23.02

23.02

მოსე – შავი 28.08

მოსე – წინასწარმეტყველი 5.08; 4.09

მოქო – მოწამე 11.05

მოყვასნი მოკოსისნი – იხ. მოკოსის მოყვასნი

მოციქულნი – გარდამავალია: 1. აღინიშნება დიდი მარხვის III შაბათს; 2. აღინიშნება დიდი მარხვის V შაბათს

მოციქულნი ათორმეტნი – 6.10

მოციქულნი ათორმეტნი (და მათთან ერთად ყოველნი მოციქულნი) – 30.06

მოციქულნი სამოცდაათნი – 4.01

მუზა – ქალწული 16.05

მუიკა – იხ, მოიკო

მუკიანე – მოწამე 3.07

მუკო – დიაკონი 30.07

მურინე – მოწამე 28.04

მშჳდობა – იხ. ერენე 21.10

  - ნ -

ნაზარი (ნაზარიონი) – მოწამე 14.10

ნაზარი – ქუთათელ-გაენათელი მიტროპოლიტი, ახალმოწამე 14.08

ნათანაელი – 27.11

ნათანაელი – მოციქული 22.04

ნაკტო – იხ. დანაკტი

ნანა – დედოფალი, მოციქულთა სწორი 1.10

ნაომი – იხ. ნაუმი

ნარისი – მოწამე 9.12

ნარკისი – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 31.10

ნარსი – მოწამე 9.11

ნატალია – მოწამე 26.08

ნატალია – რომაელი მოწამე 28.05

ნატალია – იხ. ანატოლე

ნატოლია – პატრიარქი 9.07

ნაუმი (ნაომი)

ნაუმი – ბულგარეთის განმანათლებელი, ღმერთშემოსილი, საკვირველთმოქმედი 27.07; 23.12

ნაუმი – წინასწარმეტყველი 1.12; 4.12

ნეარქოსი – მოწამე 22.04

ნეკტარი – ბრიულელი მოწამე 11.07

ნეკტარი – კონსტანტინოპოლის პატრიარქი 11.10

ნეონი (ნეონო) – მოწამე 16.01

28.04

28.09

29.10; 30.10

ნეონი – მოწამე, სამოცდაათ მხედართაგანი 24.04

ნეონილა – მოწამე 16.01; 17.01

ნეონილა (ნეონილია) – მოწამე 27.10; 28.10

ნეონილია – იხ. ნეონილა

ნეოსტავო – იხ. ნესტაბო (28.04)

ნეოფიტე (ნეოფიტო) – 29.03

14.10

ნეოფიტე – მოწამე 21.01

5.05

11.08

22.08

4.10

19.11

ნეოფიტე – ურბნელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 28.10

ნეოფიტო – იხ. ნეოფიტე

ნერანგიოსი – 15.04

ნერონი (ნირეონი) – მოწამე 10.11

ნერსე – მთავარეპისკოპოსი 1.07

ნერსე (ნირსა) – სპარსელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 20.11

ნესთერეონი – მონაზონი 23.05; 30.05; 31.05

ნესთერეონი – კჳპრელი ეპისკოპოსი 7.03; 8.03

ნესთერონი – ეპისკოპოსი 15.12

ნესტაბო (ნეოსტავო, ნეოსტაფო, ნესტაო) – მოწამე 27.04; 28.04

ნესტავი – მოწამე 24.04

ნესტაო – იხ. ნესტაბო

ნესტორი – თესალონიკელი მოწამე 25.10; 27.10

ნესტორი – მაგიდიელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 28.02

ნესტორი – მოწამე 1.03

ნესტორი – ტრიმითვინტელი ეპისკოპოსი 7.03

ნექტარი – იხ. ნექტარიოსი

ნექტარიოსი (ნექტარი)

ნექტარიოსი – ბარლაამის წმიდა მონასტრის მაშენებელი 17.05

ნექტარიოსი – პენტაპოლელი ეპისკოპოსი, საკვრიველთმოქმედი 3.09

ნიკანდრა – იხ. ნიკანდროსი

ნიკანდრე – იხ. ნიკანდროსი

ნიკანდრო – იხ. ნიკანდროსი

ნიკანდროსი (ნიკანდრა, ნიკანდრე, ნიკანდრო)

ნიკანდროსი – მელიტინელი მოწამე 7.11

ნიკანდროსი – მირელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 4.11

ნიკანდროსი – მოწამე 15.03

23.03

5.06

8.06

23.06

ნიკანორი (ნიკანორა) – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 28.07; 28.12

ნიკეა (ნიკი) – საკვრიველთმოქმედი 7.08

ნიკედოპოლიონი – მოწამე 3.11

ნიკი – მოწამე 10.03

ნიკი – იხ. ნიკეა

ნიკიტა – 20.05

ნიკიტა – აღმსარებელი 13.10

ნიკიტა – აპოლონიის მთავარეპისკოპოსი, აღმსარებელი 20.03

ნიკიტა – კონსტანტინეპოლელი 9.09

ნიკიტა – მიდიკიის მონასტრის წინამძღვარი, აღმსარებელი 3.04

ნიკიტა – მოწამე 15.09

ნიკიტა – მღვდელმოწამე 4.04

ნიკიტა – ნისირიელი ახალმოწამე 21.06

ნიკიტა – ქალკედონელი ეპისკოპოსი, აღმსარებელი 28.05

ნიკიფორე – 3.05

12.05

ნიკიფორე – იღუმენი 19.04

ნიკიფორე – კონსტანტინეპოლელი პატრიარქი, აღმსარებელი 13.03 (ნაწ. აღმ.); 2.06

ნიკიფორე – მეფე 11.12

ნიკიფორე – მიდიკიის წინამძღვარი 4.05

ნიკიფორე – მოწამე 31.01; 10.03; 5.04

9.02

2.06

13.11

ნიკიფოროსი – მოწამე 6.02

ნიკოდემოზი – იხ. ნიკოდემოსი

ნიკოდემოსი (ნიკოდემოზი, ნიკოდიმე, ნიკოდიმოსი)

ნიკოდემოსი – ამბა, მამასახლისი 13.03

ნიკოდემოსი – გამალიელი 2.08 (ნაწილთა პოვნა)

ნიკოდემოსი – მთაწმინდელი 14.07

ნიკოდემოსი – რომელმან უფალი ძელისაგან გარდამოხსნა 31.08

ნიკოდემოსი – რუმინელი 13.12

ნიკოდემოსი – სერბელი მთავარეპისკოპოსი 11.05

ნიკოდიმე – იხ. ნიკოდემოსი

ნიკოდიმოსი – იხ. ნიკოდემოსი

ნიკოლა – იხ. ნიკოლოზი 7.12

ნიკოლაო – იხ. ნიკოლოზი

ნიკოლაოზი – იხ. ნიკოლოზი

ნიკოლაოსი – იხ. ნიკოლოზი

ნიკოლოზი (ნიკოლაოზი, ნიკოლაოსი)

ნიკოლოზი – 14.02

9.09

7.12

ნიკოლოზი – ახალმოწამე 3.02

28.10

ნიკოლოზი – ბუნენოსელი 9.05

ნიკოლოზი – დვალი, მოწამე 12.02; 19.10

ნიკოლოზი – ეპისკოპოსი, დიდი 5.12

ნიკოლოზი – თესალონიკელი მთავარეპისკოპოსი 29.11

ნიკოლოზი – იაპონიის მთავარეპისკოპოსი, მოციქულთა სწორი 3.02

ნიკოლოზი – კაბასილა 20.06

ნიკოლოზი – კარპენისიოტი, ახალმოწამე 23.09

ნიკოლოზი – კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი 15.05; 16.05; 16.12

ნიკოლოზი – ლესბოსელი ახალმოწამე 9.04

ნიკოლოზი – მაგნესიელი ახალმოწამე 24.04

ნიკოლოზი – მეძობოსელი ახალმოწამე 16.05; 17.05

ნიკოლოზი – მირონ-ლუკიის მთავარეპისკოპოსი, საკვირველთმოქმედი 9.05 (ნაწ. აღმ. მირონიდან ქ. ბარში); 5.12; 6.12; 7.12; 8.12

ნიკოლოზი – მიტილინელი ახალმოწამე 16.01

ნიკოლოზი – მონაზონი 24.12

ნიკოლოზი – მოწამე 7.12

ნიკოლოზი – პლანა, მამა 2.03

ნიკოლოზი – საქართველოს კათალიკოსი 18.02

ნიკოლოზი – სებასტიელი მოწამე 9.03

ნიკოლოზი – სიკელიოტი 23.08

ნიკოლოზი – სტუდიელი იღუმენი 4.02

ნიკოლოზი – ქართველთა მნათობი, აკოლუთიათა აღმწერელი 3.11

ნიკოლოზი – ქიოსელი ახალმოწამე 31.10

ნიკომიდიას დამწვარნი – 30.05

ნიკომიდიას დამწვარნი ოცნი ბევრნი (20000) მოწამენი: გლიკერიის ხუცი, ზენონი, თეოფილე დიაკონი, ინდისე, გორგონი, პეტრე, ექვთიმე, აგათია, დომნა, თეოფილე – 30.05; 26.12; 28.12; 31.12

ნიკომიდიელნი მოწამენი, ათასნი – 7.02

ნიკომიდიელნი მოწამენი, ოცდაათცამეტნი – 27.08

ნიკომიდიელნი მოწამენი, სამიათასექვსასოცდარვანი – 2.09

ნიკონი – 10.06

ნიკონი – მეტანოიტი 26.11

ნიკონი – მოწამე 28.09

ნიკონი – მღვდელმოწამე 23.03

ნიკოპოლი (ნიკტოპოლიონი) – მოწამე 2.11; 3.11

ნიკოპოლისს სომხებისაგან ნაწამები ორმოცდახუთი მოწამე – 10.07; 11.07

ნიკოსტრატე – მოწამე 18.12

ნიკტოპოლიონი – იხ. ნიკოპოლი 3.11

ნილისი – იხ. ნილოსი

ნილო – იხ. ნილოსი

ნილოსი (ნილი, ნილო) – მეგვიპტელი ეპისკოპოსი, მოწამე 17.09; 19.09

ნილოსი – მმარხველი 12.11

ნიმფოდორა – მოწამე 10.09

ნინო – ქართველთა განმანათლებელი, მოციქულთა სწორი 14.01; 19.05 (საქართველოში შემოსვლა)

ნირსა – იხ. ნერსე (20.11)

ნისთერიონი – 4.07

ნისიმო – 15.02

ნისიოსი – მოწამე 27.12

ნიტა – იხ. ნიტე

ნიტე (ნიტა) – მოწამე 27.10; 28.10

ნიფონი – კონსტანტინოპოლის პატრიარქი 11.08

ნიფონტი – კვიპრელი ეპისკოპოსი 23.12

ნონა – გრიგოლ ღვთისმეტყველის დედა 5.08

ნონექია – იხ. ნუნექია

ნუმფა – მოციქული 28.02

ნუნექია (ნონექია, ნუნეხია) – კორინთელი მოწამე დედა 16.04

ნუნექია – მოწამე 10.03

ნუნეხია – იხ. ნუნექია

  - ო -

ობელანი – იხ. იობენალი (1.07)

ოვლიანე – მოწამე 26.06

ოთხთა კრებათა წმიდა ეპისკოპოსნი 26.09

ოლბიანე – მოწამე 29.05

ოლგა (ოლღა) – მოციქულთა სწორი, ნათლისღებით ელენე 11.07

ოლვიანე – იხ. ალვიანე (4.05)

ოლიმპი – მოციქული 4.01; 10.11

ოლიმპიადა (ჳლიმპია) – დედათდიაკონი 25.07

ოლიმპიოსი – მოწამე 30.07

ოლფიანი – მოწამე 26.06

ოლღა – იხ. ოლგა

ონისე – მოწამე 5.03

ონისიმე – ეფესელი მთავარეპისკოპოსი 1.12

ონისიმე – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 15.02; 6.07; 22.11

ონისიმე – მოწამე 10.05

ონისიმე (ონესიმე) – საკვირველთმოქმედი 14.07

ონისიფორე – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 7.09; 8.12

ონისიფორე – მოწამე 9.05

9.11

ონორი – მეფე 8.50

ონოფრე – გარეჯელი, საკვირველთმოქმედი 29.09

ონოფრე – დიდი 12.06

ორასი მოწამე – 7.04

ორაკი – ეპისკოპოსი 6.07

ორბანოსი – მაკედონიის ეპისკოპოსი 29.11

ორე – მონაზონი 7.08

ორენტიოსი (ორენტი) – მოწამე 23.06; 24.06; 26.06

ორესტე – იხ. ორესტი 13.12

ორესტი – მოწამე 9.07

13.12

23.06

ორესტი – მოწამე, მკურნალი 10.11

ორი – მოწამე 23.08

ორმოცდახუთი მოწამე – 10.07

ორმოცი მოწამე – გარდამავალია, აღინიშნება დიდი მარხვის IV შაბათს; 25.08; 28.08; 13.10; 3.12

ორმოცი მოწამე ასკეტი ქალწული – 1.09

ორფოსი – მოწამე 23.08

ოსე (ოსია) – კორდუბელი აღმსარებელი 27.08

ოსე – წინასწარმეტყველი 16.10; 17.10

ოსია – იხ. ოსე

ოსტრიქიოსი – მელიტინელი მოწამე 7.11

ოქი – ამბა (აბუქი) 3.02

ოცდაცხრამეტი მოწამე ქალწული – 30.09

  - პ -

პაესი – იხ. პუპლი

პავლა – მოწამე 3.12

პავლა – ქალწული მოწამე 19.01; 3.06

10.02

პავლე – 21.01

1.03

26.04

28.08

4.10

პავლე – ამბა 3.02

პავლე – ამბა, განშორებული 18.01

პავლე – ახლადგამოჩინებული მოწამე 20.10

პავლე – გარეჯელი 1.06

პავლე – დამასკელი მოწამე 25.09

პავლე – ეპისკოპოსი, აღმსარებელი 8.03

პავლე – თებელი (თებაიდელი), პირველი მონაზონი 5.01; 15.01; 21.09; 29.10; 6.11

პავლე – იტალიელი 7.03

პავლე – კონსტანტინეპოლელი პატრიარქი, აღმსარებელი 5.11; 6.11

პავლე - კონსტანტინეპოლელი პატრიარქი, ახალი 20.08; 30.08; 2.09

პავლე – კორინთელი ეპისკოპოსი 27.03

პავლე – ლატრელი 15.12

პავლე – მკურნალი 28.06

პავლე – მონაზონი, ამბა 31.10

პავლე – მორჩილი 7.12

პავლე – მოციქული 2.01; 18.02; 5.04; 30.04; 9.05; 27.06; 28.06; 29.06; 30.06; 3.07; 6.07; 8.08; 19.08; 15.09; 22.09; 2.10; 28.12

პავლე – მოწამე 19.01

24.01

16.02

4.03

10.03

15.05; 18.05

27.05

3.06

2.07

16.07

18.07

17.08

11.10

პავლე – ნეოკესარიელი ეპისკოპოსი 23.12

პავლე – ნიკიელი ეპისკოპოსი 10.09

პავლე – პრუსაიდელი ეპისკოპოსი, აღმსარებელი 7.03; 10.03

პავლე – რომაელი 20.10

პავლე – რომაელი მოწამე 28.05

პავლე – სინა-რაითელი მამა, მოწამე 14.01

პავლე – ტრიპოლელი ახალმოწამე 22.05

პავლე – ქსეროპოტამელი 28.07

პავლე – ჩვილი მოწამე 19.01

პავლე – იხ. პაპილე 28.06

პავლინა – მოწამე 3.06

პავლინე (პავლინო) – მოწამე 15.05

18.05

პავლინე – ნოლანელი ეპისკოპოსი, მოწყალე 23.01

პავლინო – იხ. პავლინე

პავსი – მოწამე 24.01

პავსიკაკო – სინადის ეპისკოპოსი 13.05

პავსილიპე (პავსილიპო, პავსოლიპი) – მოწამე 8.04; 15.04

პავსილიპო – იხ. პავსილიპე

პავსოლიპი – იხ. პავსილიპე

პათერმოთეოზი – იხ. პატერმოთე 8.04; 9.04; 10.04

პათერმოზოსი – იხ. პატერმოთე

პაისი – დიდი 19.06

პაისი – ველიჩკოველი 15.11

პაისი (პაისიოსი) – იხ. პუპლი

პალადი – 27.11

პალადი – მეუდაბნოე 28.01

პალადიონი – იხ. ღალატიონი 22.06

პალამონი – 12.08

პალესტინელნი მოწამენი, ოცდაცამეტნი – 16.08

პალო – 10.08

პამა – იხ. მამა 3.05

პამბო – იხ. პამბონე

პამბონე (პამბო) – მოწამე 5.06

პამვა – მეუდაბნოე 18.07

პამფალონი – მხედარი, მოწამე 17.05

პამფილე (პანფილე, პანფილონი)

პამფილე – 6.02

28.09

პამფილე – ამბა 3.02

პამფილე – მოწამე 3.06

12.08; 13.08

29.10

28.11

პამფილე – ხუცი, მოწამე 16.02

3.06

პამფილიის პერგიელნი მოწამენი, ცხრანი: ლეონტი, ატიოსი, ალექსანდრე, კინდევსი, კვირიაკე, მინეონი, კატუნი, მინსითევსი (მინსითეონი), ევკლე – 1.08

პანაგი – 7.06

პანკრატიოსი – ტავრომენელი ეპისკოპოსი 9.02

პანსემნე (პანსემნი) – 10.06

პანსოფი – ღირსმოწამე 15.01

პანტელეიმონი (პანტელემონი, პანტელეონი, პატლეონი, პენტლეონი)

პანტელეიმონი – 16.07

12.08

29.10; 31.10

პანტელეიმონი – დიდმოწამე, მკურნალი 27.07; 28.07

პანტელეიმონი – მოწამე 9.08; 12.08

2.10

პანტელემონი (პენტლეონი) – იხ. პანტელეიმონი

პანტელეონი – იხ. პანტელეიმონი

პანუმიდე – ეპისკოპოსი 18.06

პანფილე – იხ. პამფილე

პანქარე – ნიკომიდიელი 19.03

პანფილიონი – იხ. პამფილე

პაპა – იხ. პაპიოსი

პაპი – იხ. პაპიოსი

პაპია – მოწამე 4.02

პაპიანე – იხ. პაპიოსი 31.01

პაპილე (პავლე, პაპილო) – დიაკონი, მოწამე 28.06; 13.10

პაპილო – იხ. პაპილე

პაპიონი – მოწამე 27.02

პაპიოსი (პაპა, პაპი, პაპიუსი)

პაპიოსი – 24.09

პაპიოსი – მოწამე 3.02

10.03; 5.04

16.03

7.07

14.09

13.11

პაპიოსი – მხედარი, მოწამე 7.06

პაპიოსი (პაპიანე) – მოწამე 31.01

პაპიუსი – იხ. პაპიოსი

პარამონი (პალამონი, პარამონოსი) – მოწამე 29.11

პარანომოსი – მოწამე 29.11

პარასკევა – მოწამე 20.03

26.07

28.10

პარასკევა – სერბიელი 14.10

პარდოსი – განდეგილი 15.12

პართენა – ედესელი მოწამე 8.01

პართენე – იხ. პართენიოსი

პართენი – იხ. პართენიოსი

პართენიოსი (პართენე, პართენი)

პართენიოსი – ლამფსაკიელი ეპისკოპოსი 7.02; 16.02

პართენიოსი – რადობიზელი ეპისკოპოსი 21.07

პარიგორი – მოწამე 29.01

პარმენი (პარმენა) – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 2.03; 28.07

პარმენი – ხუცესი 30.07

პაროდიოსი – ხუცესი, მოწამე 22.01

პასარიონი – 7.06

პასარიონი – ხუცესი 21.11

პასიკრატე (პასიკრატო) – მოწამე, სამოცდაათ მხედართაგანი 24.04

პასიკრატო – იხ. პასიკრატე

პატაპი (იპატი, პატაპიონი) – თებაიდელი 8.12; 9.12

პატაპი – მოწამე 9.12

პატაპიონი – იხ. პატაპი (8.12)

პატერმოთე (პათერმოთეოზი, პათერმოთოსი, პატერმოთეოზი, პატერმოთი, პატერმოთიოსი, პატერმოთოსი, პატერმუთე)

პატერმოთე – მოწამე 8.04; 9.04

10.04

9.07

17.09; 19.09

17.12

პატერმოთეოზი – იხ. პატერმოთე

პატერმოთი – იხ. პატერმოთე

პატერმოთიოსი – იხ. პატერმოთე

პატერმოთოსი – იხ. პატერმოთე

პატერმუთი – იხ. პატერმოთე

პატლეონი – იხ. პანტელეიმონი

პატრიკი – იხ. პატრიკიოსი

პატრიკიოზი – იხ. პატრიკიოსი

პატრიკიოსი (პატრიკი, პატრიკიოზი)

პატრიკიოსი – 23.05

პატრიკიოსი – კვიპრელი, პრუსელი მღვდელმოწამე 19.05

პატრიკიოსი – საბაწმინდაში წამებული 20.03

პატრობა – იხ. პატრობანი

პატრობანი (პატრობა, პატროვი) – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 5.11

პატროვი – იხ. პატრობანი

პატროკლე – 21.01

პატროკლე – მოწამე 17.08

პაფნოტი – იხ. პაფნუტი

პაფნუტი (პაფნოტი)

პაფნუტი – 26.01

15.02

20.02

26.09

პაფნუტი – იერუსალიმელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 19.04

პაფნუტი – მეგვიპტელი, ღირსმოწამე 25.09; 26.09

პაფნუტი – მეუდაბნოე 4.02

პაფნუტი – მოწამე, ხუცესი, მონაზონი 20.04

პაფსირი – მოწამე 24.01

პაქტოვი – მოწამე 3.11

პახომი – იხ. პახუმი

პახუმი (პახომი, პახუნი)

პახუმი – 6.05

პახუმი – დიდი 14.05; 15.05; 19.05

პახუმი – მოწამე 10.05

პახუნი – იხ. პახუმი

პევსიპე – იხ. სპევსიპე

პელაგია – ანტიოქიელი 8.10

8.10

პელაგია – მეძავყოფილი 9.06

პელაგია – მოწამე 4.05

5.05

პელაგია (პელეგია) – დედა 24.03

პელაგია – ტარსელი ქალწულმოწამე 4.05; 7.10; 8.10

პელაგია – ტინოსელი დედა 23.07

პელაგია – ქალწულმოწამე 6.09

პელეგია – იხ. პელაგია 24.03

პელეონი – იხ. პელეოსი

პელეოსი (აპილეონი, პელეონი, პელი, პელიოსი)

პელეოსი – 11.09

პელეოსი – ეგვიპტელი მოწამე 17.09; 19.09

პელი (პელიოსი) – იხ. პელეოსი

პენტლეონი – იხ. პანტელეიმონი

პეონი – იხ. პიონი 1.06

პერატი – მოწამე 17.07

პერეგრინე – იხ. პერეგრინოსი

პერეგრინოსი (პერეგრინე, პერეღრინე, პერიღრინე) – მოწამე 17.06; 6.07; 7.07

პერეღრინე – იხ. პერეგრინოსი

პერიღრინე – იხ. პერეგრინოსი

პეროჟავრა – სივნიელი 15.01

პეროსი – იხ. ეროსი

პერპეტუა – მოწამე 1.02; 14.03

პერსი – 24.09

პერსიდა – მოწამე 5.04

პეტრე – აბესალომელი (იხ. პეტრე მოწამე)

პეტრე – ათონელი 12.06

პეტრე – ალექსანდრიელი (იერუსალიმელი) მოწამე, მთავარეპისკოპოსი 18.04

პეტრე – ალექსანდრიის მთავარეპისკოპოსი, მოწამე 7.07; 24.11; 25.11

პეტრე – არგოსელი ეპისკოპოსი, საკვირველთმოქმედი 3.05

პეტრე – ატროელი 13.09

პეტრე – ახლადგამოჩინებული მოწამე 20.10

პეტრე – ბულგარელი მეფე 30.01

პეტრე – გალატიელი 9.10

პატრე – გალატიელი 1.02

პეტრე – დამასკელი მთავარეპისკოპოსი 28.01

პეტრე – ეპისკოპოსი, მოწამე 22.01

პეტრე – ვლაქერნელი მოწამე 16.05

პეტრე – იერუსალიმელი პატრიარქი 26.11

პეტრე – კაპიტოლელი (კაპეტოლელი) მღვდელმოწამე 4.10; 23.11

პეტრე – მალეინი 12.07

პეტრე – მართალი, მეზვერეყოფილი 22.09

პეტრე – მდუმარი 25.11

პეტრე – მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის სასწაულთმოქმედი 5.10

პეტრე – მოციქული 2.01; 15.01; 3.04; 9.05; 28.06; 29.06; 30.06; 3.07; 5.07; 6.07; 8.08; 16.09; 22.09; 2.10; 26.11; 11.12; 28.12

პეტრე – მოწამე 12.01; 13.01

15.05; 18.05

9.08

3.09

20.10

28.11

11.12

პეტრე – მოწამე, აბესალომად წოდებული (პეტრე აბესალომელი) – 11.01; 12.01

პეტრე – მოწამე, იოანე მოწამის ძე 23.09

პეტრე – ნიკიელი ეპისკოპოსი 10.09; 11.09

პეტრე – ნიკომიდიელი მოწამე 28.12

პეტრე – პატრიკყოფილი 1.07

პეტრე – საკანისმცველი, მეჭურჭლე, მოწამე 26.01; 27.01

პეტრე – სებასტიელი ეპისკოპოსი 9.01

პეტრონი – მოწამე 4.09

პეტრონია (ჰერონია) – მოწამე 29.09

პიამა – ქალწული 3.03

პიგასიო – იხ. პიგასიოსი

პიგასიოსი (პიგასი, პიღასი) – მოწამე 2.11

პიმენი – 8.01

პიმენი – დიდი 27.08

პიმენი – ლეკთა განმანათლებელი, სალოსი 16.03

პიმენი – მმარხველი 8.05

პიმენი – პალესტინელი 27.08

პინა – მოწამე 20.01

20.06

პინპიანე – 28.07

პიონი (პეონი, პინო) – 7.03; 8.03

18.03

პიონიოსი (პეონი) – სმირნელი ხუცესი, მოწამე 11.03

პირველი მსოფლიო კრების წმიდა მამანი 28.05; 29.05

პიროსი – 1.06

პიროსი – ბრეთელი 7.05

პისილიო – იხ. პლისიო

პისტე – იხ. პისტი

პისტი (ისხი, პისტა, პისტო) – მოწამე 23.03; 1.08; 4.08; 17.09; 24.10

პისტი – მოწამე, ბასას ძე 21.08

პისტო – იხ. პისტი

პიტირიმი – პერმის ეპისკოპოსი 19.08

პიღასი – იხ. პიგასიოსი

პლანტინე – 21.10

პლატონი – მოწამე 22.10

18.11

პლატონი – სტუდიელი აღმსარებელი 4.04; 5.04

პლატონიდა – ასური 6.04

პლისიოი (პისილიო) – იხ. პუპლი (15.03)

პლოტინე – 20.02

პლოტინე – მოწამე 12.02

პლუტიანე – მოწამე 1.10; 2.10

პოთინე – მოწამე 26.07

პოლაქტია – მოწამე 6.11

პოლელიოზი – ეპისკოპოსი 15.05

პოლიბი – ეპისკოპოსი, მოწამე 7.06

პოლიგარპე – იხ. პოლიკარპოსი

პოლიდორე – ახალეფესოელი მოწამე 3.09

პოლიევქტი (პოლიევკტო, პოლიევკტოსი) – იხ. პოლიევქტოსი

პოლიევქტი (პოლიევქტო) – იხ. პოლიევქტოსი

პოლიევქტოსი (პოლიევკტი, პოლიევკტო, პოლიევკტოსი, პოლიევქტი, პოლიევქტო)

პოლიევქტოსი – კონსტანტინეპოლელი პატრიარქი 5.02

პოლიევქტოსი – მკურნალი, მოწამე 21.12

პოლიევქტოსი – მოწამე 9.01

15.04

1.08

19.12

პოლიენი – იხ. პოლიენოსი

პოლიენო – იხ. პოლიენოსი

პოლიენოსი (პოლიენი, პოლიენო)

პოლიენოსი – მოწამე 18.08

პოლიენოსი – ხუცესი, მოწამე 19.05

პოლიკარპე – იხ. პოლიკარპოსი

პოლიკარპოსი (პოლიგარპე, პოლიკარპე, პოლიკარპო)

პოლიკარპოსი – ეპისკოპოსი 8.02

პოლიკარპოსი – ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 28.02

პოლიკარპოსი – მოწამე 8.02

21.02

2.04

7.07

პოლიკარპოსი (პოლიგარპე) – მოწამე 26.01

პალიკარპოსი – სმირნელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 22.02; 23.02

პოლიქრონი – იხ. პოლიქრონიოსი

პოლიქრონიონი – სირიელი მეუდაბნოე 23.02

პოლიქრონიოსი (პოლიქრონი)

პოლიქრონიოსი – ბაბილონელი ეპისკოპოსი, მოწამე 30.07

პოლიქრონიოსი – მღვდელმოწამე 7.10

პოლიქსენია – მოწამე 23.09

პოლიგარპე – იხ. პოლიკარპოსი

პოლუბიოსი – რინოკირელი ეპისკოპოსი 12.05

პომპი – იხ. პომპიოსი

პომპიანე – მოწამე 5.04; 22.06

პომპიო – იხ. პომპიოსი

პომპიოსი (პომპი, პომპიო, პომპიუსი)

პომპიოსი – კრეტელი მოწამე 23.12

პომპიოსი – მოწამე 10.04

7.07

28.10

პომპიუსი – იხ. პომპიოსი

პომფილი – იხ. პორფირიოსი 16.02

პომფიო (პონპიონი) – მოწამე 12.04

პონპიონი – იხ. პომფიო (12.04)

პონტიმე – 10.02

პონტიოსი – რომაელი მოწამე 5.08

პოპლი (პოპლიო, პუპლი, პუპლიოსი)

პოპლი – 18.06

პოპლი – ათენელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 13.03

პოპლი – ასური 25.01

პოპლი – ეგვიპტელი 5.04

პოპლი – მოწამე 10.03; 27.04

15.11

პოპლია – ანტიოქიელი დედათდიაკონი 9.10

პოპლიო – იხ. პოპლი

პორპირიოსი – იხ. პორფირიოსი

პორტელეონი – მოწამე 17.09

პორფირე – იხ. პორფირიოსი

პორფირი – იხ. პორფირიოსი

პორფირიოსი (პორპირიოსი, პორფირე, პორფირი, პორფიროზი)

პორფირიოსი – ეპისკოპოსი 3.03

პორფირიოსი – მიმონელი 15.09

პორფირიოსი – მოწამე 10.02

15.09

4.11

9.11

პორფირიოსი (პომფილი) – მოწამე 16.02

პორფირიოსი – სტრატილატი 24.11

პორფირიოსი – ღაზელი (გაზელი) მთავარეპისკოპოსი 23.02; 25.02; 26.02; 2.03

პორფიროზი – იხ. პორფირიოსი

პოტამია – საკვირველთმოქმედი, ღირსმოწამე 7.08

პოტიტე – მოწამე ყრმა 1.07

პრავლე (პრაველი) – იერუსალიმელი მთავარეპისკოპოსი, 27.08

პრაქოსი – იხ. პრობოსი

პრეპედიგნა – მოწამე 11.08

პრეპოსიტე – მოწამე 6.09

პრილიდიანე – მოწამე ყრმა 15.01; 4.09

პრისკე (პრისკო) – მოწამე 21.09

7.12

პრისკე – სებასტიელი მოწამე 9.03

პრისკილა – მოწამე 7.06

პრისკილე (პრისკილა) – მოციქული 13.02

პრისკო – იხ. პრისკე

პრობოსი (ბრობონი, პროპოსი, პრაქოსი, პროვი, პროვიოსი, პროვო, პრომო, პრომი, პრომა) – მოწამე 23.06; 27.06; 12.07; 18.07; 28.09; 1.10; 12.10

16.12

19.12

პროვი – იხ. პრობოსი

პროვიოსი – იხ. პრობოსი 23.06

პროვო – იხ. პრობოსი

პროკესი – მოწამე 11.04

პროკლა – პილატეს მეუღლე 27.10

პროკლე – დიაკონი, მოწამე 19.09

პროკლე – ეპისკოპოსი 10.03

2.06

პროკლე – პონსტანტინოპოლელი პატრიარქი 24.10; 19.11; 20.11

პროკლე – მოწამე 12.07

პროკლე – სინა-რაითელი მამა, მოწამე 14.01

პროკობი – იხ. პროკოფი

პროკოპი – იხ. პროკოფი

პროკოფი (პროკობი, პროკოპი)

პროკოფი – დეკაპოლელი აღმსარებელი 27.02; 28.02

პროკოფი – იერუსალიმელი დიდმოწამე 8.07; 9.07

პროკოფი – მოწამე 23.06

23.11; 24.11

პროკოფი – მოწამე, წიგნისმკითხველი 22.11

პროკოფი – სპარსეთში წამებული 23.11

პროკულე – დიაკონი 21.04

პროკული – მოწამე, მღვდელმოწამე ვალენტის მოწაფე 30.07

პრომეთეოზი – იხ. პრომეთეოსი 14.12

პრომეთეოსი (პრომეთეოზი, პრომო) – მოწამე 11.06; 14.12

პრომო – იხ. პრობოსი, პრომეთეოსი

პრომოსი – 13.12

პრონტე (პრონტო) – 12.03

პრონტო – იხ. პრონტე 12.03

პროპატიკე – 30.05

პროპოსი – იხ. პრობოსი

პროსდოკია – იხ. პროსკუდია

პროსკუდია (პროსდოკია) – მოწამე 4.10

პროტასი – მოწამე 14.10

პროტელეონი – მოწამე 23.04

პროტერიოსი – ალექსანდრიელი პატრიარქი, მღვდელმოწამე 28.02

პროტერიოსი – კონსტანტინეპოლელი მთავარეპისკოპოსი 23.02

პროტიოსი (აბრატისი) – მოწამე 24.12

პროტოგენი – კარიელი ეპისკოპოსი, აღმსარებელი 25.08

პროხორე – 15.01

პროხორე (პროხორონი) – მოციქული სამოცდაათთაგანი 4.01; 28.07

პროხორე – ქართველი 12.02

პუდი (პუდო) – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 14.04; 15.04

პუდო – იხ. პუდი

პულქერია (პულხერია) – დედოფალი 17.02; 7.08; 10.09

პულხერია – იხ. პულქერია

პუპლი – ეგვიპტელი 5.04

პუპლი (პლისიო, პაესი, პაისი, პაისიონი) – მოწამე 15.03; 23.03

პუპლი – იხ. პოპლი

პუპლიოსი – იხ. პოპლი

  - რ -

რაბინე – 26.09

რაბულა – 19.02

რავასი – იხ. ანტონი ამბა

რაითელნი და სინელნი მამანი – 13.01; 14.01; 27.12

რაისა – მოწამე 5.09

რაკი – ამბა 4.08

რაჟდენი – პირველმოწამე 3.08

რაფაელი – ლესბოსელი ახალმოწამე 9.04

რაფაელი – მთავარანგელოზი 20.07; 8.11

რეასე – გუთელი მოწამე 26.03

რეგინა – სკოპოლოსის ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 25.02

რევაზი – ხუცესი 26.03

რევკატი – იხ. რევოკატი

რევოკატი (რევკატი) – მოწამე 1.02; 2.02; 14.03

რიგინი – მღვდელმოწამე 25.02

რიმა (რიმმა) – მოწამე 20.01; 20.06

რიფსიმა – იხ. რიფსიმე

რიფსიმე (რიფსიმა) – მოწამე 30.09; 22.12

რიქსი (რიქსიმუა) – მოწამე 6.07

როდიონი – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 10.11

როდოპიანე – დიაკონი 29.04

რომანა – იხ. რომანოზი

რომანოზი (რომანა, რომანოსი, ჰრომანოზი)

რომანოზი – 29.01

4.10

28.10

27.11

რომანოზი – ახალმოწამე 1.05

რომანოზი – დიაკონი, მოწამე 18.11

რომანოზი – მოწამე 29.01

16.03

30.05

25.09

28.09

18.11

რომანოზი – რომაელი მოწამე 10.08

რომანოზი – ტკბილადმგალობელი 1.10

რომანოზი – იხ. ბორისი

რომანოსი – იხ. რომანოზი

რომელე – იხ. რომილოსი

რომილა – იხ. რომილოსი

რომილე – იხ. რომილოსი

რომილოსი (რომელე, რომილა, რომილე, რომლოსი, ჰრომელე) – მოწამე 15.03; 23.03

6.09

რომლოსი – იხ. რომილოსი

რუთე – იხ. რუფოსი

როფენი – იხ. რუფინე

როფენოზი – იხ. რუფინოსი 1.02

როფინე – იხ. რუფინე

როფინო – მოწამე 9.04

როფინოზი – იხ. რუფინოსი

როფოსი – იხ. რუფოსი

რუთინე – იხ. რუფინე

რუთო – იხ. რუფოსი (26.06)

რუსტიკე – იხ. რუსტიკოსი

რუსტიკოსი (რუსტიკე) – ხუცი 3.10

რუფინა – მამანტის დედა, მოწამე 2.09

რუფინე (როფენი, როფინე, რუთინე)

რუფინე – მოწამე, დიაკონი 7.04

რუფინე – ქალაქის მთავარი 6.07

რუფინი – მოწამე 10.03

რუფინოსი (როფენოზი, როფინო)

რუფინოსი – 1.02

რუფინოზი – მოწამე 19.05

რუფოსი (როფე, როფოსი, რუთე, რუთო, რუთოსი, რუფე)

რუფოსი – კვიზიკელი მოწამე 29.04

რუფოსი – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 8.04

რუფოსი – მოწამე 26.06

რუფოსი – ქალაქის მთავარი 6.07

  - ს -

საბა – 9.02

3.05

27.07

27.08

საბა – ასური 26.08

საბა – განწმედილი, ღმერთშემოსილი 5.12; 6.12; 9.12

საბა – გუთელი მოწამე 26.03

საბა – ეგვიპტელი მოწამე 16.03

საბა – კალიმნიელი, ახალი 7.04

საბა – მოწამე 15.04

11.11

9.12

საბა – სერბელი მთავარეპისკოპოსი 12.01; 8.02

საბა – სინა-რაითელი მამა, მოწამე 14.01

საბა – სტრატილატი, მოწამე 18.04; 24.04; 25.04; 29.10

საბა – ხახულელი 19.12

საბაია – სამცხის დედათა მონასტრის წინამძღვარი 31.12

საბატიოსი – იხ. სავატი 19.09

საბაწმიდელნი დამწუარნი მამანი – 19.03

საბაწმიდელნი მოწამენი – 10.05

საბაწმიდის ლავრაში გვემულნი ნეტარნი მამანი – 16.05

საბელი – მოწამე 17.06

საბიანე – მოწამე 30.01

საბინე (საბინო, საბინონი)

საბინე – დამასკელი 25.09

საბინე – კატანელი ეპისკოპოსი 15.10

საბინე – კვიპრელი მთავარეპისკოპოსი 12.05

საბინე – მოწამე 13.03

26.03

საბინე – მცირე, მოწამე 5.10

საბინიანე – მოწამე 1.11

საბინოსი – იხ. ზაბინოზი

საგდუხტი – ქალწული, მოწამე 5.05

სადოთი – მოწამე 28.02

სადუთი – იხ. სადუკი (20.02)

სადუკი (სადუთი) – სპარსელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 20.02; 19.10

სავატი (საბატიოსი, სავატიოსი) – გუთელი მოწამე 15.04

სავატი – მოწამე 19.09; 29.09

სავატიოსი – იხ. სავატი

სავეა – მოწამე 5.09

სავერიოსი – სპარსელი ეპისკოპოსი, მოწამე 20.11

სავლტი – იხ. სალოსტინე

საკერდონიოსი – სებასტიელი მოწამე 9.03

სალამანი – მდუმარი 23.01

სალომე – მენელსაცხებლე დედა; გარდამავალია, აღინიშნება აღდგომიდან III კვირას; 25.04; 3.08

სალომე – უჯარმელი 15.01

სალომე – ქართველი, სპარსთაგან წამებული 20.07

სალომტინე – იხ. სალოსტინე

სალოსტინე (სავლტი, სალომტინე) – იერუსალიმელი ეპისკოპოსი 24.07

სამარაგდე – იხ. ეფროსინე 25.09

სამე – წინასწარმეტყველი 9.01

სამი სვიმეონ მესვეტე: სჳმეონ პალიბის მთაზე დაყუდებული, სჳმეონ ანტიოქიელი და სჳმეონი – 27.07

სამოელი – ეპისკოპოსი 24.02

სამოელი – მოწამე 16.02

სამოელი (სამუელი) – წინასწარმეტყველი 20.08

სამონა – მოწამე 13.11; 15.11; 19.11

სამოცდაათი მოწამე – 5.07

სამოცდათვრამეტი მოციქული – 15.04

სამოცი მოწამე – 4.05; 21.10

სამსონი – მონაზონი 27.06

სამსონი – უცხოთშემწყნარებელი 27.06

სამუელი – იხ. სამოელი 20.08

სანკტო – მოწამე 26.07

სარაპამფლო – განმზრახი, მოწამე 6.09

სარვილე (ზარვილი) – მოწამე 5.09

15.10

27.10; 28.10

სარმეანი – ქართლის კათალიკოსი 21.08

სასონი – მოწამე 20.11

სატვირო – მოწამე 2.02; 14.03

სატვირო – იხ. სატირი

სატირი (სატვირი, სატვირო) – მოწამე 1.02; 14.03

სატორილე – იხ. სატორნინე

სატორინი – 10.03

სატორნილო – მოწამე 2.02

სატორნინე (სატორნილე, სატურნილე, სატურნინე)

სატორნინე – ბელგიელი მოწამე 3.06

სატორნინე – კრეტელი მოწამე 23.12

სატორნინე – მოწამე 1.02; 14.03

12.02

22.06

7.07

სატორნინე – მხედარი, მოწამე 7.06

სატორნიოსი – მოწამე 28.04

სატური – მოწამე 6.07

სატურნინე (სატურნილე) – იხ. სატორნინე

საქართველოში წამებულნი ღირსნი ყოველინი მამანი და დედანი – 11.12

საჰაკი – 30.03

სებასტია – მოწამე 5.06

სებასტიანა (სებასტიანე) – 7.06

სებასტიანა (სევასტიანე) – მოწამე 16.09

სებასტიანე – მოწამე 26.02

20.03

24.10

18.12

სებასტიელნი მოწამენი, ორმოცნი – 9.03

სევასტიანე – იხ. სებასტიანა

სევერიანე (სევირიანე)

სევერიანე – კესარიელი 7.09

სევერიანე – მოწამე 18.04

4.06

22.08

9.09

9.10

სევერიანე – სებასტიელი მოწამე 9.03

სევერინე – მოწამე 4.06

სევეროსი – მოწამე 20.08

სევეროსი – ხუცი 27.06

სევირიანე – იხ. სევერიანე

სევირონი – 4.11

სეკენდინოსი (სეკუნდინოსი) – მოწამე 1.02; 14.03

სეკუნდი – მოწამე 2.02

სელაფიელი – მთავარანგელოზი 20.07; 8.11

სელევკი (სელევკო)

სელევკი – ეპისკოპოსი 17.02

სელევკი – მოწამე 16.02

13.09

3.12

სელევკო – იხ. სელევკი 3.12

სელინადი – იხ. ლეონიდე 5.06

სელინიოსი (ერინოსი) – მოწამე 5.06

სენისი – სპარსეთის მთავარი, მოწამე 30.07

სენო – მოწამე, დიაკონი 13.11

სერაპიონი (სერაფიონი) – 28.08

სერაპიონი – გარეჯელი მოწამე 12.08

სერაპიონი – ეგვიპტელი მოწამე 24.05

სერაპიონი – ზარზმელი 29.10

სერაპიონი – მონაზონი 7.04

სერაპიონი – მოწამე 31.01; 10.03; 5.04

13.07

13.08

18.08

13.09

სერაპიონი – ნათლისმცემლის მონასტრის წინამძღვარი, საკვირველთმოქმედი 24.08

სერაპიონი – სინდონელი 14.05

სერაფიმა – მოწამე ქალწული 29.07

სერაფიმე – დომბოსის მთაზე მოღვაწე 6.05

სერაფიმე – საროველი 2.01; 19.07 (ნაწ. პოვნა)

სერაფიმე - ფანარიოსის ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 4.12

სერაფიონი – იხ. სერაპიონი

სერგი (სერჯი)

სერგი – 12.08; 13.08

სერგი – აღმსარებელი 13.05

სერგი – მოწამე 2.01

27.05; 9.09; 23.09; 6.10; 7.10

8.08

2.10

სერგი – პატრიარქი 15.06; 14.10

სერგი – რადონეჟელი იღუმენი 5.07 (ნაწ. პოვნა); 25.09

სერგი – საბაწმინდაში წამებული 20.03

სერგი – სინა-რაითელი მამა, მოწამე 14.01

სერჯი – იხ. სერგი (27.05)

სვიმბლე – გუთელი მოწამე 26.03

სვიმეონი (სვიმონი, სიმონი)

სვიმეონი – 5.04

18.05; 23.05; 25.05; 1.12

21.07

სვიმეონი – ათონის წმიდა სიმონოპეტრას მონასტრის აღმაშენებელი, მირონმდინარე 28.12

სვიმეონი – ანტიოქიელი 27.07

სვიმეონი – არქიმანდრიტი 18.12

სვიმეონი – ახალი, ღვთისმეტყველი 12.03; 12.10

სვიმეონი – გარეჯელი მოწამე 12.08

სვიმეონი – გარეჯის წინამძღვარი, წინამხედველი და საკვირველთმოქმედი 4.09

სვიმეონი – თესალონიკელი მთავარეპისკოპოსი 15.09

სვიმეონი – იერუსალიმელი ეპისკოპოსი, მოციქული, მღვდელმოწამე, ხორციელად უფლის ძმა 24.04; 27.04

სვიმეონი – მართალი 23.10

სვიმეონი – მესვეტე, არქიმანდრიტი 23.05; 24.05; 25.05; 27.07; 1.09

სვიმეონი – მესვეტე (ენ ტუ თავმასტური) 28.05

სვიმეონი – მირონმდინარე; იხ. სვიმეონი – ათონის...

სვიმეონი – მოშურნე, მოციქული 4.01; 10.05; 30.06

სვიმეონი – მოციქული 4.01; 18.09

3.06

3.06

30.06

სვიმეონი – მღვდელი 25.05

სვიმეონი – ნათესავი უფლისა, მოციქული 4.01; 27.04

სვიმეონი – ნიგერი, მოციქული 4.01

სვიმეონი – სერბეთის მეფე, მირონმდინარე 13.02

სვიმეონი – სპარსეთს წამებული 15.05

სვიმეონი – სპარსთა ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 14.04; 17.04

სვიმეონი – ტრაპიზონელი ახალმოწამე 14.08

სვიმეონი – ქრისტესთვის სალოსი 21.07

სვიმეონი – ღმრთისმიმრქმელი, მართალი 3.02; 23.10

სვიმეონი – ძველი 26.01

სვიმეონი – ხუცი, მოწამე 14.04

სვიმეონი – ხუცი, ახალმოწამე 14.08

სვიმეონი – ჰალაბელი 26.07; 28.07; 26.08; 31.08

სვიმონი – იხ. სვიმეონი

სვიმპლა – გუთელი მოწამე, ერისკაცი 26.03

სვინეტო – მოწამე 22.02

სვინკლიტიკია (სვინკლიტიკე) – ალესანდრიელი მოწამე 4.01; 5.01

სვინკლიტიკია – მოწამე 24.10

სვირილილი (სურიპლი) – გუთელი მოწამე, ერისკაცი 26.03

სიბელი – ეგვიპტელი მოწამე 5.08

სიბი (სიგი) – გუთელი მოწამე, ერისკაცი 26.03

სიგი – იხ. სიბი

სიგიცი – ხუცესი, მოწამე 26.03

სიდონია – 1.10

სილა (შილა) – მოციქული 4.01; 30.07

სილანე – მოწამე 4.06

სილვანე (შილვანე) – იხ. სილოანე

სილვანოსი – იხ. სილოანე

სილიბისტრო (სილვესტროსი) – რომის პაპი, მოწამე 2.01; 1.03

სილინა – იხ. სილოანა

სილოანა (სილინა) – რომაელი მოწამე 28.05

სილოანე (სილვანე, სილვანოსი, სილოანე, სილოვანე, სილოვანი, სილუანე, შილვანე)

სილოანე – 8.11

სილოანე – ათონელი 11.09

სილოანე – ეპისკოპოსი, მოწამე 29.01

სილოანე – მოციქული 30.07

სილოანე – მოწამე 25.01

6.02

3.05

10.07

16.10

სილოანე – ღაზელი ხუცი, მოწამე 4.05; 14.10

სილოვანი – იხ. სილოანე

სილუანი – იხ. სილოანე

სიმონი – იხ. სვიმეონი

სიმფორიანე – მოწამე 18.12

სინეზი – მოწამე 12.12

სინესიოსი – კარპასიელი ეპისკოპოსი 23.05

სიონიოსი – ხუცესი, მოწამე 22.01

სირა – სპარსელი ქალწულმოწამე 24.08

სირიელნი მამანი, ათცამეტნი – 7.05

სისინი – იხ. სისინიოსი

სისინიოსი (სისინი)

სისინიოსი – დიაკონი, მოწამე 7.06

სისინიოსი – კვიზიკელი ეპისკოპოსი, მოწამე 23.11

სისინიოსი – კონსტანტინოპოლის პატრიარქი 11.10

სისინიოსი – მოწამე 16.01

26.08

23.11

სისინიოსი – ნიკოპოლში წამებული 10.07

სისინიოსი – სებასტიელი მოწამე 9.03

სისო – დიდი 6.07; 7.07

სიქსტე – იხ. ქსისტოსი 10.08

სკვითოპოლელი მოწამენი, სამოცნი – 4.05

სკოპელოსი – 5.02

სმარაგდი – მხედარი, მოწამე 7.06

სმარაგდი – სებასტიელი მოწამე 9.03

სნანდულია – მართალი 3.11

სოზონი (სოზონტე, სოზონტი)

სოზონი – დიდმოწამე 8.10

სოზონი – მოწამე 7.08

სოზონი – მოწამე 7.09

სოზონტე – იხ. სოზონი

სოზონტი (სოზონტე) – იხ. სოზონი

სოკრატე – იხ. სოკრატი

სოკრატი (სოკრატე)

სოკრატი – მოწამე 21.04

21.10

სოკრატი – მღვდელი 23.10

სოლომონი – პატრიარქი 14.02

სოლომონი – იხ. სოლოქონოსი

სოლომონია – მაკაბელ მოწამეთა დედა, მოწამე 1.08

სოლოქონი – მოწამე 15.05

სოლოქონი – მხედარი, მოწამე 17.05

სოლოქონოსი (სოლოხონოსი, სოლომონი) – ეფესოს მთავარეპისკოპოსი 1.12

სონირილე – ხუცესი, მოწამე 26.03

სოსანა – იხ. სუსანა

სოსთენი – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 30.03; 8.12

სოსთენი – მოწამე 16.09

სოსითეუ – მოწამე 9.12

სოსიო – დიაკონი 21.04

სოსიპანტრე – იხ. სოსიპატრე

სოსიპატრე (სოსიპანტრე, სოსიპატრო)

სოსიპატრე – 9.11

სოსიპატრე – მოციქული, სმაოცდაათთაგანი 4.01; 19.04; 28.04; 29.04; 10.11

სოსიპატრო – იხ. სოსიპატრე (19.04)

სოტირიტოსი – მოწამე 24.10

სოფია (სოფიო)

სოფია – 21.09

სოფია – მკურნალი 22.05

სოფია – მოწამე 1.08; 4.08; 17.09; 24.10

17.09; 18.09

სოფიო – იხ. სოფია

სოფონია – წინასწარმეტყველი 3.12

სოფონია – იხ. სოფრონიოსი

სოფრონი (სოფონია, სოფრომი, სოფრონიოსი)

სოფრონი – ამბა, მამასახლისი 21.03

სოფრონი – ეპისკოპოსი 19.02

13.07

სოფრონი – ვრაჩანელი ეპისკოპოსი 11.03

სოფრონი – იერუსალიმელი პატრიარქი 10.03; 11.03; 11.05

სოფრონი – კვიპრელი მთავარეპისკოპოსი 9.12

სოფრონი – კონსტანტინოპოლელი ეპისკოპოსი 8.12

სოფრონი – მოწამე 1.03

სოფრონიოსი – იხ. სოფრონი

სპარსეთში აღსრულებული ასოცი მოწამე – 6.04

სპარსთა მიერ წამებულნი – 17.04

სპარსთაგან წამებული ორასსამოცდაათი მოწამე – 9.04

სპევსიპე (პევსიპე, სპევსიპო) – მოწამე 16.01; 17.01

სპევსიპო – იხ. სპევსიპე 16.10

სპირიდონი – კერკირის განმათავისუფლებელი 4.04; 10.04; 11.08; 7.11

სპირიდონი (სფურიდონი, სფჳრიდონი) – კვიპრელი ეპისკოპოსი 10.12; 12.12

სპირიდონი – ტრიმითინტელი (ტრიმიფუნტელი) ეპისკოპოსი, საკვირველთმოქმედი 12.12

სტამატიოსი – ახალმოწამე 3.02

16.08

სტაქო – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 31.10

სტეფანე – 14.01

26.02

7.06

30.06

5.07

18.07; 25.07

12.08; 13.08

27.10

სტეფანე – აღმსარებელი 28.03

სტეფანე – აღმსარებელი, მოწამე, ახალი 28.11

სტეფანე – ახლადგაბრწყინვებული 9.12

სტეფანე – ახლადგამოჩინებული მოწამე 20.10

სტეფანე – დაყუდებული 2.04

სტეფანე – დეჩანელი მოწამე 11.11

სტეფანე – ეპისკოპოსი 2.04

სტეფანე – კვიპრელი მთავრეპისკოპოსი 17.09

სტეფანე – კომსი, მოწამე 23.05; 24.05

სტეფანე – კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი 17.05; 27.05

სტეფანე – მამასახლისი 12.01

სტეფანე – მართალი 4.11

სტეფანე – მოწამე 27.02

22.11

28.11

სტეფანე – პერმელი ეპისკოპოსი 26.04

სტეფანე – პირველმოწამე, მთავარდიაკონი, მოციქული 4.01; 15.06; 2.08 (ნაწ. აღმ.); 15.09 (ნაწ. პოვნა); 27.12

სტეფანე – რომის პაპი, მღვდელმოწამე 2.08

სტეფანე – საბაწმიდელი, მძოვარი 23.12

სტეფანე – საბაწმიდელი (საბაიტელი) 1.04; 13.07

სტეფანე – საბაწმიდელი (საბაიტელი), იოანე დამასკელის ძმისწული, კანონთგამომთქმელი 28.10

სტეფანე – საკვირველთმოქმედი 28.03; 28.12

სტეფანე – სერბეთის მთავარი 10.12

სტეფანე – ტრიგლინის იღუმენი (ტრიღლიელი), საკვირველთმოქმედი, აღმსარებელი 28.03; 3.09

სტეფანე – ქსელინელი (ქსვილინელი) 23.03; 26.03

სტეფანე – შინოლაკკოელი 14.01

სტეფანე – ქართველი 4.11

სტეფანე – ხირსელი 7.05

სტეფანე – იხ. დანიელი 17.12

სტეფანიდა – მოწამე 3.10

11.11

სტეფანიდე – 22.04

8.08

სტვირაკი – მოწამე 2.11

სტილიანოსი – პაფლაგონიელი 26.11

სტიქო – იხ. სტაქო

სტრატიგიოსი – მოწამე 19.08

2.11

სტრატიგიოსი – საბაწმიდელი მამასახლისი 5.05

სტრატიჯი – იხ. სტრატიგიოსი 2.11

სტრატონი – მოწამე 17.08

სტრატონიკე (სტრატონიკო)

სტრატონიკე – მოწამე 13.01; 14.01; 1.06

9.09

13.09

სტრატონიკე (სატორნიკო) – მოწამე 30.09

სტრატონიკე – სელევკიელი მოწამე 9.10

სტრატონიკე – მოწამე 17.08

სტრატონიკო – იხ. სტრატონიკე

სტრატოსი – 10.08

სუიმიონი – იხ. სვიმეონი

სუკა – 9.09

სუსანა (სოსანა)

სუსანა – მენელსაცხებლე დედა; გარდამავალია, აღინიშნება აღდგომიდან III კვირას

სუსანა – მოწამე 15.12

სუსანა – პალესტინელი მოწამე 15.12

სუსანა – ქალწულმოწამე 11.08

სუსანა – ღირსი ქალწულმოწამე 6.06

სუსანა – წმიდა ნინოს დედა 20.05

სუსე – დიაკონი, მოწამე 19.09

სუქია – მოწამე 15.04

სჳმეონი – იხ. სვიმეონი

სფურიდონი – იხ. სპირიდონი 10.12

სფჳრიდონი – იხ. სპირიდონი 10.12

სქინონი – მოწამე 24.12

  - ტ -

ტაბითა – მართალი; გარდამავალია, მოიხსენება განრღვეულის (აღდგომიდან IV) კვირას; 25.10

ტაბორია – 7.08

ტავრიანე – იხ. ტავრიონი

ტავრიონი (ტავრიანე) – მოწამე 7.11

ტაისია (თაისია, ტასია)

ტაისია – 10.05

ტაისია – მეძავი, მეგვიპტელი 8.10

ტარასი – იხ. ტარასიოსი

ტარასიოსი (ტარასი)

ტარასიოსი – 9.03

ტარასიოსი – კონსტანტინოპოლელი ეპისკოპოსი 25.02

ტარასიოსი – მოწამე 5.04

14.07

ტარაქო (ტარახო) – იხ. ტრაქოს 27.06

ტარიჭანი – მოწამე 18.05

ტასია – იხ. ტაისია 8.10

ტატი – დამასკელი 25.09

ტატიანა (ტატიანე) – მოწამე 12.01

ტატიანე – 8.01

ტატიანე (ტატიანი, ტატიონე) – მოწამე 24.08

ტატიანი – იხ. ტატიანე 24.08

ტატიონე – იხ. ტატიანე 24.08

ტეკუსა – მოწამე 6.11

ტეკუსა – ქალწულმოწამე 18.05

ტელესფორე – რომის პაპი 22.02

ტელიტი – მოწამე 30.05

ტერენტეოზი – იხ. ტერენტი

ტერენტი (ტერენტეოზი, ტერენტიოზი, ტერენტიოსი, ტერნიტეოსი)

ტერენტი – იკონიელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 21.06

ტერენტი – მონაზონი, მოწამე 10.04

ტერენტი – მოწამე 13.03

5.04

10.04

16.10

28.10

11.12

ტერენტი – მღვდელმოწამე 21.06

ტერენტი (ტერეტი) – მოწამე 27.10; 28.10

ტერენტიოზი – იხ. ტერენტი

ტერენტიოსი – იხ. ტერენტი

ტერნიტეოსი – იხ. ტერენტი 10.04

ტერტი – იხ. ტერტიოსი

ტერტიოსი (ტერტი)

ტერტიოსი – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 30.10; 10.11

ტერტიოსი – მოწამე 10.04

ტვიქიკე – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 8.12

ტიბერიუპოლელნი მოწამენი, ორმოცდაათნი – 28.11

ტიბურტი (ტივურტი, ტიორტი) – მოწამე 22.11; 24.11

18.12

ტიგრიოსი – ხუცი, მღვდელმოწამე 16.06

ტიმოთე – 21.02; 14.03

ტიმოთე – ანტიოქიელი 28.01

ტიმოთე – დიაკონი, მოწამე 18.03

19.12

ტიმოთე – ევრიპელი ეპისკოპოსი 16.08

ტიმოთე – ეპისკოპოსი 19.07

ტიმოთე – კესარიელი 19.02

ტიმოთე – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 21.01; 22.01; 18.02; 10.06

ტიმოთე – მოწამე 24.01

4.02

3.05

3.06

19.08

9.11

ტიმოთე – პრუსიელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 10.06

ტიმოთე – სიმვოლელი 21.02

ტიმოლაოსი (ტიმოლაჲ) – მოწამე 15.03; 23.03

ტიმონი (ტიმონა) – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 28.07; 30.12

ტიორტი – იხ. ტიბურტი

ტიტე – კრიტელი ეპისკოპოსი; მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 28.07; 25.08; 16.12; 30.12

ტიტე – საკვირველთმოქმედი 2.04

ტიხონი – ვორონეჟელი ეპისკოპოსი 13.08

ტიხონი – მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქი 26.09

ტიხონი (ტიქონი, ტჳხონი) – ამათუნტელი ეპისკოპოსი 16.06

ტობელი – 5.08

ტოფია (ტოვია) – მოწამე 2.11

ტრანკვილინე – ხუცი, მოწამე 18.12

ტრაქო – იხ. ტრაქოსი

ტრაქოსი (ტარაქო, ტარახო, ტრაქო, ტრაქოზი, ტრაქონი)

ტრაქოსი – კულიზმას წამებული 18.07

ტრაქოსი (ტარაქო, ტარახო, ტრაქოზ) – მოწამე 27.06; 28.09; 1.10; 11.10; 12.10

ტრვიფენი – იხ. ტრიფენა (31.01)

ტრვიფილე – იხ. ტრიფილე

ტრვიფონი – იხ. ტრიფონი

ტრიანტაფილოსი – ზაგორელი ახალმოწამე 8.08

ტრივიმი (ტრიფიმე) – მოწამე 1.03

ტრიკე – მსოფლიო ეპისკოპოსი 3.05

ტრიფენა (ტრჳფენი) – კვიზიკელი მოწამე 31.01; 11.04

ტრიფილე (ტრჳფილე) – კვიპრელი ეპისკოპოსი 12.06; 13.06

ტრიფიმე – იხ. ტრივიმი

ტრიფონი (ტრიფონე, ტრჳფონი, ტურიფონი)

ტრიფონი – კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი 18.04; 19.04

ტრიფონი – მოწამე 1.02

9.05

29.09

ტრჳფენი – იხ. ტრიფენა

ტრჳფილე – იხ. ტრიფილე

ტრჳფონი – იხ. ტრიფონი

ტროადის მოწამენი – 2.03

ტროსა – 19.03

ტროფიმე (ტროფიმო, ტროფიმონი)

ტროფიმე – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 14.04; 15.04

ტროფიმე – მოწამე 11.03; 16.03

18.03

21.07; 23.07

19.09; 29.09

29.10

ტროფიმო – იხ. ტროფიმე

ტროფიმონი – იხ. ტროფიმე

ტურვონი – მოწამე 16.01

ტურიფონი – იხ. ტრიფონი

ტჳხონი – იხ. ტიხონი 16.06

  - უ -

უალერიანე – იხ. ვალერიანე

უალენტი – იხ. ვალენტინი 16.02

უალენტინა (უვალენტინე) – იხ. ალევტინა 16.07

უალენტიანე – იხ. ვალენტიანე 24.10

უალენტინე – იხ. ვალენტინე 30.07

უარი – იხ. უაროსი

უაროსი (უარი) – მოწამე 19.10

უვალენტინე – იხ. ვალენტინე 16.07

უია (უპა) – გუთელი მოწამე, ერისკაცი 26.03

უიკო (თოკო, უირკო) – გუთელი მოწამე 26.03

უირიკა (ვერკა, ურიკა) – გუთელი მოწამე 26.03

უირკო – იხ. უიკო 26.03

უკეანო – მოწამე 2.11

ულიანა – იხ. ივლიანა

ულუმპიადორა – მოწამე 13.09

უპა – იხ. უია

ურბანე – იხ. ურბანოსი

ურბანი – იხ. ურბანოსი

ურბანოსი (ურბანე, ურბანი, ურვანოსი)

ურბანოსი (ურვასიო) – მოწამე 22.06; 23.06

ურბანოსი – მოწამე ყრმა 15.01; 4.09

ურბანოსი – ნიკომიდიელი მოწამე 5.09

ურბანოსი (ურვანი, ურვანოსი) – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 31.10

ურვანოსი (ურვანი) – იხ. ურბანოსი

ურვასიო – იხ. ურბანოსი

ურიელი – მთავარანგელოზი 8.11

ურიკა – იხ. უირიკა

ურპასიანე – მოწამე 9.03

ურსიკი – მოწამე 14.08

ჳლიმპია – იხ. ოლიმპიადა 25.07

ჳპოლიტე – იხ. იპოლიტე

  - ფ -

ფაბიოსი – რომის პაპი, მღვდელმოწამე 5.08

ფაბსტო – იხ. ფავსტო

ფავსტა – მოწამე 6.02

ფავსტე – იხ. ფავსტო

ფავსტიანე – მოწამე 28.04

ფავსტო (ფაბსტო, ფავსტე, ფავსტოსი)

ფავსტო – მოწამე 21.04

24.05

13.07

3.08

4.10

ფავსტო – ხუცი, მოწამე 6.09

ფაიდროსი – მოწამე 29.11

ფაინა – ქალწული, მოწამე 18.05

ფანტინე – საკვირველთმოქმედი 30.08

ფანურიოსი – ახლადგამოჩენილი მოწამე 27.08

ფარმუთი – 11.04

ფარნაკიოსი (ფარნაკომი) – მოწამე 23.06; 24.06; 25.06

ფარნაკომი – იხ. ფარნაკიოსი 23.06

ფატა – იხ. ვატა

ფაქმასიო – 29.04

ფებე (თებე) – 12.12

ფებე (თებე) – დიაკონი 3.09

ფებრონია – მოწამე 24.06

ფელიკოსი – იხ. ფელიქსი (17.06)

ფელიქსი – მოწამე 25.01

ფელიქსი (ფელიკოსი) – მოწამე 17.06; 6.07; 7.07

ფელიქსიმე – დიაკონი, მოწამე 10.08

ფელიციტა – მოწამე 25.01

ფელიციტატა (ფილიკიტატი) – მოწამე 1.02; 2.02

ფეოდოტია – იხ. თეოდოტია

ფერბუთა (ფერმოთი) – ქალწულმოწამე 4.04; 5.04

ფერისცვალების მონასტრის მოწამე მამანი – კვირაცხ.

ფერმოთი – იხ. ფერბუთა

ფილაგრე – მღვდელმოწამე 9.02

ფილადელფოსი – მოწამე 10.05

ფილარეტი – მოწყალე, მართალი 1.12

ფილგა – გუთელი მოწამე, ერისკაცი 26.03

ფილე – 28.10

ფილე – გუთელი მოწამე 26.03

ფილემონი – მოწამე, მგოსანი 4.02

ფილემონი – მოწამე, მგოსანი 4.02

ფილემონი (ფილონი) – სოლონიკელი მოწამე 21.03

ფილეორტი – მოწამე 19.05

ფილეტერი – იხ. ფილეტერიოსი

ფილეტერიოსი (ფილეტერი) – ნიკომიდიელი მოწამე 30.12

ფილეტოსი – მოწამე 27.03

ფილექტიმონი – მოწამე 15.03

ფილეღონი – იხ. ფლეღონტე (8.04)

ფილი – იხ. ვულე

ფილიკიტატი – იხ. ფელიციტატა

ფილიკტიმონე – იხ. ფილექტიმონი

ფილიმონი (ფილემონი)

ფილიმონი – კარპათელი ეპისკოპოსი, მოწამე 24.01

ფილიმონი – კვიზიკელი მოწამე 28.04; 29.04

ფილიონი – მგოსანი, მოწამე 21.11

ფილიმონი – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 19.02; 6.07; 22.11; 23.11

ფილიმონი – მოწამე 6.07

19.11

14.12

ფილიმონი (ფელემონი) – 3.11

ფილიმონი (ფილამონი) – მოწამე 10.05

ფილიმონი – ღაზელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 14.02

ფილიპა – მოწამე 19.04

ფილიპე – 9.04

ფილიპე – დიაკონი 11.10

ფილიპე – მოსკოვის მიტროპოლიტი, მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის საკვირველთმოქმედი 9.01; 5.10

ფილიპე – მოციქული 9.04; 1.05; 9.05; 26.05; 30.06; 24.08; 5.09; 2.10; 11.10; 14.11; 15.11; 16.11

ფილიპე – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01

ფილიპე – მოწამე 25.01

17.08

2.09

ფილიპე – მოწამე, ევგენია მოწამის მამა 24.12

ფილიპია – მოწამე თეოდორეს დედა 21.04

ფილიტი – მოწამე 23.03

ფილიტი – იხ. ფილიციტატი 1.02

ფილიციტატი (ფილიტი) – მოწამე 1.02; 14.03

ფიღლი – ხუცესი, მოწამე 26.03

ფილოგონი – იხ. ფილოგონიოსი

ფილოგონიოსი (ფილოგონი) – ანტიოქიის ეპისკოპოსი 20.12

ფილოთეა – ათენელი 19.02

ფილოთეა – მოწამე 24.11

ფილოთეოზი – იხ. ფილოთეოსი

ფილოთეოსი (ფილოთეოზი)

ფილოთეოსი – 21.10

ფილოთეოსი – მოწამე 12.01

29.01

ფილოთეოსი – მცირეაზიელი ხუცი, საკვირველთმოქმედი 15.09

ფილოკტიმონე – სებასტიელი მოწამე 9.03

ფილოლოგი – იხ. ფილოლოგოსი

ფილოლოგოსი (ფილოლოგი) – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 5.11

ფილონი – 24.01

ფილონი – იხ. ფილემონი 21.03

ფილონიდა – იხ. ფილონილა 11.10

ფილონიდო – მღვდელმოწამე 30.08

ფილონილა (ფილონიდა) – მოწამე, მკურნალი 11.10

ფილორენტი – იხ. ფლორენტი

ფილორო – იხ. ფლოროსი (18.12)

ფილოსოფოსი – მოწამე 31.05

ფილოქტიმონე – სებასტიელი მოწამე 9.03

ფილუმენე (ფილიმენი, ფილომენი) – მოწამე 24.11

29.11

ფილუტერიონი – მოწამე 28.05

ფინეესი – იხ. ფინეზი (12.03)

ფინეზი – მღვდელი 2.09; 3.09

ფინეზი (ფინესი) – მართალი 12.03

ფირმილიანე – კესარია-კაბადუკიის მთვარეპისკოპოსი 28.10

ფირმინი – იხ. ფირმოსი

ფირმინიოსი – ის. ფირმოსი

ფირმოსი (ფირმინი, ფირმინიოსი) – მოწამე 23.06; 24.06; 25.06

ფლაბი – სებასტიელი მოწამე 9.03

ფლაბიანე (ფლაბიანო, ფლავიანე)

ფლაბიანე – კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი, აღმსარებელი 16.02; 18.02; 12.11

ფლაბიანე – მოწამე 15.10

ფლაბიანო – იხ. ფლაბიანე

ფლავიანე – იხ. ფლაბიანე

ფლეგონტი (ფილეღონი, ფლეღონტე) – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 8.04

ფლეღონტე – იხ. ფლეგონტი

ფლორე – იხ. ფლოროსი 18.08

ფლორენტი – 23.08

ფლორენტი (ფილორენტი) – მოწამე 13.10

ფლორი – იხ. ფლოროსი

ფლორონი – მოწამე 18.08

ფლოროსი (ფლორე, ფლორი, ფლორო)

ფლოროსი – 10.08

ფლოროსი – მოწამე 18.08

ფლოროსი (ფილორო) – ამასიელი (ამიელი) ეპისკოპოსი 18.12

ფლურა – მოწამე 3.12

ფოკა – 6.09

ფოკა – კულიზმას წამებული 18.07

ფოკა – მემტილე, მოწამე 22.09

ფოკა – მოწამე 15.04

4.05; 5.05

30.06

2.08; 10.08; 6.09; 7.09; 25.10

30.08; 9.09

22.09

30.10; 31.10

18.12

ფოკა – მღვდელმოწამე 22.07 (ნაწ. აღმ.); 23.07

ფოკა – სინოპელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 22.09

ფონტინო – იხ. ფოტინო 4.03

ფორბინე – 5.04

ფორტუნატი – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01

ფოსტირიოსი – 5.01

ფოტი – იხ. ფოტიოსი

ფოტიდა – მოწამე 20.03

ფოტინა – მოწამე 20.03

ფოტინე – 13.02; 22.02

ფოტინე – მოწამე 10.02

ფოტინე – სამარიანელი მოწამე 26.02

ფოტინე – სამარიტელი მოწამე 26.02

ფოტინი – მოწამე 20.08

ფოტინო (ფონტინო) – მოწამე 4.03

ფოტიოსი (ფოტი)

ფოტიოსი – კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი 6.02

ფოტიოსი – მოწამე 9.08

12.08

27.10; 28.10

ფოტიოსი (ფუტე) – ალექსანდრიელი მოწამე 11.02

ფოტო – 16.10

ფოტო – მოწამე 20.03

ფრონტასიოსი – მოწამე 4.06

ფროფონი – მოწამე 29.09

ფრუმენტი – იხ. ფრუმენტიოსი

ფრუმენტიოსი (ფრუმენტი) – ინდოეთის (ეთიოპიის) მთავარეპისკოპოსი 30.11

ფსოე – ეგვიპტელი 9.08

ფუბლიანე – ეთიოპიელი მთავარი, ნათლისღებით მათე, მართალი 16.11

ფუსიკი – მოწამე 14.04; 17.04

ფუტე – იხ. ფოტი 11.02

  - ქ -

ქაიხოსრო – ქართველი, მოწამე 16.06

ქარიესი – იხ. ქარისე

ქარისე (ქარიესი, ხარისი) – მოწამე დედა 10.03; 16.04

ქარისიმე – მოწამე 22.08

ქარიტინა (ხარიტინა) – მოწამე 5.10

ქეთევანი – კახეთის დედოფალი, დიდმოწამე 13.09

ქეთონი – მოწამე 6.07

ქერიმონი – ეგვიპტელი 16.08

ქერიმონი – მოწამე 4.10

ქვაბთახევის მონასტერში თემურ-ლენგის მიერ წამებულნი დედანი – 10.04

ქიონია – მოწამე 3.04

ქიონია – მოწამე პავლეს და 16.07

ქიონია – ქალწულმოწამე 16.04

ქრესტოსი – ახალმოწამე 12.02

ქრისა – მოგლენელი ახალმოწამე 13.10

ქრისა (ხრისა) – 20.03

ქრისანთე (ქრისანთო, ხრჳსანთო) – ათენელი მოწამე 19.03; 17.10

ქრისანთო – იხ. ქრისანთე

ქრისაფოსი (ხრჳსაფოსი) – მოწამე 25.10

ქრისია – ქალწული, მოწამე 30.01

ქრისოგონე – მოწამე 22.12

ქრისოტელი – ხუცესი 30.07

ქრისტესია (ქრისტეფორედ წოდებული) – 11.05

ქრისტეფორე – 18.04

27.04

1.06

24.11

ქრისტეფორე – გურული 16.08

ქრისტეფორე – დიდმოწამე 1.06

ქრისტეფორე – მოწამე 13.04

18.04

19.04

24.04

9.05

5.06

2.10

9.11

19.11

24.11

ქრისტეფორე – რომაელი 30.08

ქრისტეფორე – იხ. ქრისტესია 11.05

ქრისტინა (ქრისტინე)

ქრისტინა – 20.07

ქრისტინა – დიდმოწამე 24.07

ქრისტინა – მოწამე 6.02

18.05

ქრისტინა – ნიკომიდიას დამწვარი 30.05

ქრისტინა – სპარსი მოწამე 13.03; 14.03; 15.03; 4.08

ქრისტინა – ქალწული, მოწამე 15.05

ქრისტინე – იხ. ქრისტინა

ქრისტოდულა – ურვანოსის, პრილიდიანეს და ეპოლონის დედა 4.09

ქრისტოდოლე – იხ. ქრისტოდულე

ქრისტოდულე (ქრისტოდოლე, ხრისტოდოლე, ხრისოდულე)

ქრისტოდულე – აქაიაში აღსრულებული 16.04

ქრისტოდულე – მოწამე 4.12

4.12

ქრისტოდულე – პატმოსელი საკვირველთმოქმედი 16.03; 21.10

ქრისტოდულოსი – ქართველი ფილოსოფოსი 18.08

ქრისტოსი – ახალმოწამე 12.02

ქსანთე – მაელიტინელი მოწამე 7.11

ქსანთი – სებასტიელი მოწამე 9.03

ქსანთიპა – მოწამე 23.09

ქსენია – 24.01

ქსენია – კალამატიანელი დიდმოწამე 3.05

ქსენია – პეტერბურგელი 24.01

ქსენია – იხ. ევსიბია 24.01

ქსენოდოხო – მოწამე 16.05

ქსენოფონი – იხ. ქსენოფონტი 26.01

ქსენოფონტი (ქსენოფონი) – 26.01

ქსვისტე – იხ. ქსისტოსი 10.08

ქსისტე – იხ. ქსისტოსი

ქსისტოსი (სიქსტე, ქსვისტე, ქსისტე)

ქსისტოსი – მოწამე 10.08

29.10

ქსისტოსი – რომის პაპი, ათენელი 10.08

ქუდიონი – სებასტიელი მოწამე 9.03

ქუთონიოსი – მოწამე 6.07

ქუსდაზატი – საჭურისი 17.04

  - ღ -

ღალაკტიონი – იხ. გალაკტიონი

ღალატიონი (პალადიონი) – მოწამე 22.06

ღალვიკო – მოწამე 3.04

ღალინი – მოწამე 16.04

ღირანთი – იღუმენი 27.07

ღლჳკერია – მოწამე 12.08

ღლჳკერო – მარტვილი 27.02

ღლუკენი – მოწამე 26.10

ღლუკერი – 3.12

ღლუკერი – მოწამე 3.12

ღლუკერია – იხ. გლიკერია 12.05; 13.05

ღმრთისმშობელი ყოვლადწმიდა მარიამი – 25.03 (ხარება); 15.08 – 16.08 (მიძინება – ამაღლება); 8.09 (შობა); 21.11 (ტაძრადმიყვანება); 9.12 (მუცლადღება ანას მიერ); 25.04 (სხვა დედებთან ერთად)
კრება – სატფური: 16.01; 18.01; 9.06; 2.07 (ვლაქერნას სამოსლის დადება); 13.08; 14.08; 21.08; 31.08; 7.09; 12.09; 20.11; 26.12

ხატნი: 10.02 – 26.09 – 13.10 – ბრწყინ. შვიდ. სამშ. (ივერიისა); 23.05 (ვლადიმირისა); 11.06 („ღირს არს“); 26.06 (ტიხვინისა); 8.07 – 22.10 (ყაზანისა); 15.08 (აწყურის, გაენათის, წილკნის, მეტეხის, ქვაბთახევის, მოზდოკის, ვლაქერნისა); 4.09 („მაყვალი შეუწველი“); 24.10 („ყოველთა მწუხარეთა სიხარული“); ბრწყინ. შვიდ. პარასკ. („წყარო ცხოვრებისა“).

ღოლენდოხი – მართალი 9.06

  - ყ -

ყოველნი მოწამენი, რომელნი სტეფანესგან ვიდრე დღემდე წამებულ არიან – 22.01

ყოველნი, რომელნი სათნო ეყვნეს ღმერთსა, ადამითგან იოსებ დამწინდველამდე – 19.12

ყოველნი, ტოტალუტარული რეჟიმის დროს ურწმუნოთაგან წამებულნი – 14.08

ყოველნი ქრისტიანენი და ძმანი ჩუენნი – 29.12

  - შ -

შალვა – ახალციხელი მოწამე 17.06

შალვა – ქსნის ერისთავი, მოწამე 18.09

შვიდი მსოფლიო კრების წმიდა მამანი – 18.05

შვიდი ქრისტიანი მასწავლებელი – 19.10

შვიდნი ყრმანი და ოცნი მხედარნი – მოწამენი 8.01

შილა – გუთელი მოწამე, ერისკაცი 26.03

შილა – კორინთელი ეპისკოპოსი 26.11

შილა – იხ. სილა

შილვანე – იხ. სილოანე

შიო – ახალი 1.06

შიო – მღვიმელი (გარდამავალია, მოიხენიება ყველიერის ხუთშაბათს) 7.05; 9.05

შიშუელმართალნი – 6.04

შუშანიკი – მოწამე 21.08; 28.08; 17.10

   - ჩ -

ჩვილნი ყრმანი, რომელნი ჰეროდე მეფემან მოწყჳდნა – გარდამავალია, აღინიშნება აღდგომიდან III ხუთშაბათს; 29.12

  - ც -

ცამეტი მოწამე – 23.07

ცეცილია – იხ. კიკილია

  - წ -

წინამშობელნი წმიდანი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი – 12.12

წინასწარმეტყველნი ათორმეტნი – 4.12

წინასწარმეტყველნი კაცნი და ქალნი – 19.12

  - ხ -

ხარალამპი – ნიკომიდიას დამწვარნი 30.05

ხარისი – იხ. ქარიესი 16.04

ხარიტა – მოწამე 1.06

ხარიტინე – კესარიელი 7.09

ხარიტონი – 15.01

ხარიტონი – აღმსარებელი, მონაზონთა დასაბამი და მოციქულთა მადლსა და სრბასა თანაზიარი 28.09

ხარიტონი – მოწამე 9.09

ხარიტონი – მოწამე 1.06

3.09

4.09

9.09

ხარიტონი (ხარიოსი) – მოწამე 28.01

ხარიტონი – იხ. ქარიტინა 5.10

ხარლამპი – მოწამე 17.09

ხარლამპი – მღვდელმოწამე 10.02

ხერხეულიძენი – ცხრა ძმანი, მარაბდის ველზე მომწყდარნი, მათი დედა და და – 3.08

ხრისა – იხ. ქრისა 20.03

ხრისტოდოლე – იხ. ქრისტოდულე

ხრისტოდულე – იხ. ქრისტოდულე

ხრჳსანთო – იხ. ქრისანთე 19.03

ხრჳსაფოსი – იხ. ქრისაფოსი 25.10

ხრჳსოპლოკი – მოწამე 24.01

  - ჯ -

ჯერასიმე – იხ. გერასიმე

ჯერენტო – მოწამე 12.04

ჯერენტოზი – მოწამე 14.03

  - ჰ -

ჰაისიო – 23.03

ჰელადიოსი (ელადი) – მღვდელმოწამე 27.05

ჰელენე – იხ. ელენე

ჰელიკონი – იხ. ელიკონიდი

ჰელიოდორე (ილიოდორე) – მოწამე 19.11

ჰერაკლე (ერეკლე, ირაკლი) – მხედარი, მოწამე 22.10

ჰერაკლე (ირაკლი) – მოწამე 15.05

18.05

13.07

31.10

ჰერმესი (ერმი, ერმო) – მოწამე 17.06; 6.07; 7.07

ჰერმესი – იხ. ერმეიოსი 31.05

ჰერმი (ერმი) – მოწამე 18.08

ჰერმიონე – იხ. ერმიონი 4.09

ჰერმოგენე – იხ. ერმოგენე 10.12

ჰერმოგენი – იხ. ერმოგენი 1.09

ჰეროდეს მიერ ბეთლემს მოწყვეტილნი ათოთხმეტნი ათასნი ჩვილნი – 29.12

ჰერონია – იხ. პეტრონია

ჰერმოჯენოზი – 1.02

ჰიდრასის წმიდა მიტროპოლიის ყოველნი მეოხნი და მფარველნი – 17.10

ჰიეროთეოსი – იხ. იეროთეოსი

ჰილარი (ილარი, ილარიონი) – მოწამე 12.07

ჰილარი – საკვირველთმოქმედი 4.05

ჰიპატი (იპატი) – განგრელი (ღანგის) ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 31.03

ჰრომა – იხ. პრობოსი

ჰრომა – იხ. ჰრომანე

ჰრომანე – ეპისკოპოსი, მოწამე 1.05

ჰრომანე – მოწამე 30.04

ჰრომანე (ჰრომა, ჰრომანე) – მოწამე 17.11

ჰრომანოზი – მოწამე 28.10

ჰრომანოზი – ჩვილი, მოწამე 18.11

ჰრომანოზი – იხ. რომანოზი 16.03

ჰრომანოზი – 11.12

ჰრომილე – იხ. რომილე (15.03)

ჰრომელოსი – მარტვილი 8.02

ჰრომენე – იხ. ჰრომანე

ჰურიისაგან წამებულნი ნეგრა ქალაქსა – 20.04