მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები სხვადასხვა თემები წიგნის შესახებ

მედავითნეთათვის

 

მედავითნედ დადგინება

 

უფალო, ღმერთო, ყოვლისა მპყრობელო. გამოარჩიე მონა ესე შენი და წმიდა ჰყავ ესე და მოეც ამას ყოველი სიბრძნე და მეცნიერება საღმრთოთა სიტყვათა შენთა. წრთვად და კითხვად და ქმნად და დაიცვენ ესე უცოდველად მოქალაქეობითა">