მთავარი ლოცვანი ფსალმუნნი ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა დაუჯდომლები პარაკლისები განმარტებები წიგნის შესახებ

ბიბლიური ლექციები - ძველი აღთქმა
გიორგი გვასალია


კონტენტის სანახავად საჭიროა:
წვდომა ინტერნეტთან ! ! !
ბიბლიური ლექციები N1
(შესაქმის წიგნი, თავები: 1,2.)ბიბლიური ლექციები N2
(შესაქმის წიგნი, თავები: 1,2,3.)ბიბლიური ლექციები N3
(შესაქმის წიგნი, თავები: 2,3,4.)ბიბლიური ლექციები N4
(კაენი და აბელი, გაგრძელება)ბიბლიური ლექციები N5
(წარღვნა)1   2   3   4   5   6   7   8   9